4 Aralık Eylemi Nedeniyle Aile Hekimlerine Verilen İhtar Puanları ve Yapılacak İşlemler

Bilindiği gibi Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, 4 Aralık 2013 tarihinde, İstanbul Tabip Odası, İSTAHED, SES ve diğer sağlık örgütlerinin çağrılarıyla, Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde basın açıklamalarına katılmış, bu nedenle de haklarında soruşturma başlatılarak, “savunma”ları istenmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız.

İtiraz dilekçesi için tıklayınız

İlgili haberler
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/3273-4-aralk-2013-tarihinde-aile-hekimleri-tarafndan-yaplan-eyleme-likin-savunma-dilekcesi-oernei-.htmlAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası