Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu

Aile hekimlerinin yıllık izin hakkı, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’in 8. maddesinin 5. fıkrasında yer alan;... Devamı için tıklayınız.

-Karar için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası