Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulamasının Ayrıntıları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tarafından İlan Edildi


  • Ağustos 10, 2012
  • 3461

Bilindiği gibi, 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6354 sayılı Torba Yasa ile sağlık alanını düzenleyen mevzuatta, bir bölümü köklü olarak adlandırılabilecek, pek çok değişiklik yapıldı. (Ayrıntılı değerlendirme yazımız aşağıda yer alıyor.)

Aile hekimliği mevzuatında yapılan değişikler de, dikkat çekici ve aile hekimleri yönünden kaygı verici değişikliklerdi. Özellikle aile hekimlerine “nöbet” düzenlemesini getiren 12. Madde düzenlemesi, çok sayıda tepki, itiraz ve eyleme konu oldu.

Çünkü Torba Yasa’nın 12. maddesi ile, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin 5. fıkrasının sonuna;

“Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.”

cümlesi eklendi.

Böylece aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına; mevcut görevlerinin yanı sıra, yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet tutma görevi getirilmiş oldu. Her ne kadar düzenlemede “nöbet ücreti”nden söz edilse de, nöbet ücreti ödenmesi, hekimlerin aralıksız ve/veya çok yoğun çalışmasının çözümü ya da alternatifi değil.

Nöbet sorununun, aile hekimlerini daha çok daha çok çalıştırarak çözümlenemeyeceği de tereddütsüz açıklıkta.

Değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, bu düzenlemenin nasıl uygulanacağı merakla(!) bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde bir örneği ekte yer alan, “aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri” konulu “Genelge/Genel Yazı” dolaşıma girdi.

Hukuk Büromuzun Yazısı İçin Tıklayınız.

“Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri” konulu Genelge için tıklayınız

“6354 Sayılı Torba Yasa ve Sağlık Mevzuatında Yapılan Değişiklikler” için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!