Hekim Forum Mayıs-Haziran 2008


  • Haziran 13, 2011
  • 3740

 

 

 

 *EDİTÖR:Hekim Forumu'nun forum gibi geçmişi.

*İÇİNDEKİLER

*MAKALE:Tam Gün Düzenimi? Esnek Çalışmamı?/Dr.Güray Kılıç

*ODADAN:Radyoaktif olmak istemiyorsan aktif ol!

*ODA SEÇİMLERİ:Oda Seçimlerini Demokratik Katılım Grubu Kazandı.

*HABER:Prof.Dr. Gençay Gürsoy Gözaltına Alındı.

*HABER:Mezuniyet Törenleri.

*HABER:Mezuniyet Törenleri Devamı.

*KOMİSYON:Dikili yerel yönetim deneyimi için "atölye"^

*ÇALIŞTAY:Ulusal yeterlilik kurulu 3. çalıştayı'nın ardından..

*HABER:Yanık hastası bebeklerimiz,sorunların artıcağına kanıt

*GÜNDEM:Demokratik toplum ve biber gazı/Turgut Tarhanlı

*HABER:Mesleğe ve ilaca sahip çıkıyoruz

*DOSYA:Birinci basamakta hekim emeği/Dr.Yılmaz Şahin

*DOSYA:Hekim emeği üzerine bazı notlar/Halk Sağlığı Uzmanı Ata Soyer

*DOSYA:Hekim Emeği/Dr. Akif Akalın

*DOSYA:Küresel çağda hekim,hekimlik,kimlik ve emek

*DOSYA:Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Dr.Arzu Çerkezoğlu ile konuştuk..

*DOSYA:Emek,Doktorlar ve 15 şubat kararları

*DOSYA:Anastezide hekimlik/Dr.Sedat Tüziner

*DOSYA:15 şubat kararları kabul edilemez.Fizik Tedavi uzm.Dr.Mehmet Sofu

*DOSYA:Plastik ,rekonstruktif ve estetik cerrahide hekimlik/Prof.Dr.İsmail Kuran

*DOSYA:Almanyada hekimlik/Dr.Yaşar Sarıgül

*DİLEKÇE:"Hasta Hakları" afişleri kışkırtıcı ve propogandif/Dr.Aram Yeramyan

*İZLENİM:Doktor dayanışması/Dr.A.Nahit Babaoğlu

*HABER:Asistanlar eylemde

*TIPTA GELECEK:Robotlar ve similotörler/Dr.M.Mazhar Çelikoyar

*PENCERE:"Doktor,Doktor Kalksana"/Dr.Kemal Özay,Dr.Yılmaz Şahin

*KOMİSYON:Olğan dışı durumlar ve sağlık hizmetleri komisyonu'nun etkin çalışma programı/Dr.Özlem Sarıkaya

*KOMİSYON:Geçmiş dönem çalışmalarımızın özeti ve sonuçları./Dr.M.Mazhar Çelikoyar

*MAKALE:İşçi sağlığı,işyeri hekimliği ve tıp etiği/İşyeri Hekimi Dr.Ayten Arıkan

*MAKALE:Yanlış taraf cerrahisinin ceza hukuku boyutu/Av.Halide Savaş

*SÖYLEŞİ:Yazar Saffet Murat Tura ile kavramsal bir söyleşi/Dr.Demet Parlar

*SÖZÜN HÜKMÜ:Galiba Multidisipliner komisyonlar kurmamız gerekecek/Prof.Dr.Kadircan Keskinbora

*HUKUK:1 Mayısın ardından/Av.O.Meriç Eyüboğlu

*GEZİ:KİLİMANJARO/Dr.İbrahim Özkan

*PENCERE:Hekim ve müzik/Dr.Erkan Yamak

*KİTAP:Duvarların Dili,40. Yılında Paris-Mayıs 68-Güneş Karabu'dan Fotoğraflar

*KİTAP:Yanlış yoldamı gidiyoruz/Dr.Mustafa Sütlaş

*ÖYKÜ:Binaların yanlızlığı/Dr.Mehmet Uhri

*HEKİM GÖZÜNDEN:14 mart tıp haftası ödüllü fotoğraflar

*ODADAN

 


Bu HABERİ Paylaş!