Hekim Formu Aralık2007 - Ocak 2008


  • Haziran 13, 2011
  • 3606

Saldırılar durmuyor

Bir yıl daha bitiyor / Editör

İçindekiler

Hekimler yürüdü ve kazandık

Yaş 65 yolun neresi / Prof.Dr. Yankı Yazgan

Sosyal Güvenlik Sigortası Bir Kez Daha TBMM Gündeminde

ODADAN

Anayasa'yı kim nasıl yapmalı? / Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu

KURULTAY / Toplumun sağlığı kimlerin elinde

İnsan Hakları Komisyonu Sempozyumu Yapıldı

DOSYA / Asistan Hekimler Sorun Yumağını Çözmeyi Öğreniyor

DOSYA / Asistan Hekimler Haklarını Arıyor / TTB Merkez Konseyi

DOSYA / Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Tıp Fakültelerinde Asistan Olmak / Dr. Serkan Emre Eroğlu

DOSYA / TTB - Asistan Hekim Eşgüdüm Kurulu (AHEK) / Dr. Aysun Erbahçeci

DOSYA / Asistan Hekimler

DOSYA / Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Bir Çözümsüzlük Öyküsü / Prof. Dr. Raşit Tükel

DOSYA / Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Standardizasyon, Değerlendirme ve Kaliteyi Artırma Çalışmaları / Prof. Dr. Raşit Tükel

DOSYA / Asistan Hekimlerin Çilesi / Av. O. Meriç Eyüboğlu

KURULTAY / XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi

ODADAN / Sağlık Sorunlarını Basına Anlatıyoruz

UEÇG 11 Yaşında / Dr. Ali Özyurt

Hekimlik mesleğini baştan düşünürken / Dr. Hamit Farazanda

Yeniliklerin Peşinden / Dr. Mehmet Can

İklim Değişimi ve Küresel Eylem Günü / Dr. Naciye Demirel

'Tam Süre' karmaşası / Prof. Dr. Hasan Yazıcı

Hekim emeğinin güncel gelişmeler ışığındaki yeri / Dr. Mazhar Çelikoyar

Mete Tan: "Mesailerimiz 'Tam Süre' olmalı ama..."

Hastaneden hastaneye / Prof. Dr. Kadircan Keskinbora

Bir Tıp Tarihi Öyküsü: Haydarpaşa Numune Hastanesi

Ahmet Ümit'le söyleşi ve iki romanı üzerine... / Prof. Dr. Sermet Koç

Kitap / Kültür Sanat

Hekim Gözünden / Dr. Mehmet Ömür

Öykü / Dr. Mehmet Uhri

Kültür Sanat

 


Bu HABERİ Paylaş!