Hekim Forumu temmuz -ağustos 2008


  • Haziran 13, 2011
  • 3585

                                 HEKİM FORUMU

                    TEMMUZ-AĞUSTOS 2008/SAYI:176

Kapaklar

Editör

İçindekiler

Odadan

Komisyon : ”Parama hüküm geçer o zaman hekimi döverim”

Komisyon : Sevinç Özgüner  barış,demokrasi ve insan hakları ödülleri verildi.

Gündem : Piyasalaştırılan sağlık sektöründe,tekelleşme sancıları,büyük balık küçük balığı yutuyormu ?

Pencere : Çevre hakkı yada yaşamın savunulması.

Odadan : ”Yanlışlarımız olabilir yandaş olsunlar ,yeter !

Odadan : Kırım Kongo kanamalı ateşi vakaları üzerine .

Haber : Tersanelerimizde “cinayet” işleniyor…

Haber : Barış istemek sadece barışçıların işimi ?

Odadan : Tam gün kölelik yasası ile tıp eğitimine darbe vurulucak.

Odadan : Hekimler “tam gün” için tüm gün eylemdeydi.

Makale : Sosyal politikalar ve toplumsal muhalefet.

Haber : TTB büyük kongresi gerçekleşti ; demokrat hekimler göreve devam.

Haber : TTB merkez konseyi görev bölüşümü yaptı.

Dosya : Çalışma ortamı.

Dosya : Yeni tam süre yasa tasarısı ve özel hekimlik.

Dosya : Sağlık ocağı nedir ?

Dosya : Nasıl bir sağlık ocağı ?

Dosya : Sağlık bakanlığı’nın yanlış politikalarının aksine Beyoğlunda  hiç durmadan   Sağlıkocağı açılıyor.

Dosya : Performansa dayalı hizmet eğitimi doğrudan etkiliyor.

Dosya : Sağlık yapılarımız sağlıklımı , ne kadar ?

Dosya : Engellilerin hastaneye erişimi zor …

Dosya : Yaşlılıktan ölmüş bir doktorun çalışma ortamına retrospektif bir bakışı.

Dosya : Duvardaki rutubet.

Haber : Her ölüm erkendir ve hüzün vericidir.

Müze : Tıp tarihiyle ilgili örnekler bu müzede.

Makale : Hekimin tedavi etmeyi reddetme (me) hakkı.

Odadan : “Hocalarımızla birlikte hep mücadele ettik “

Deneme : Bir presbiyopi hikayesi.

Haber : Ulusal yeterlilik kurulu 4. çalıştayı yapıldı.

Haber : TTB-UDEK 5.çalışma grupları genel kurulu’nun ardından .

Sözün Hükmü : Yeni seçilen TTB ‘den beklentilerimiz yüksek.

Toplantıtı : Çocuk istismarını ve ihmalini önlemeye yönelik  iki toplantının ardından.

Söyleşi : Film karesi gibi geçen bir söyleşi.

Deneme : Işık hırsızları

İzlenim : Mihri Belli’den  Sevgiyle.

Kitap : Halk sağlığına köprü Türk Tabipler Birliği

Kitap : Camera Lucida fotoğraf üzerine düşünceler (Roland Borthes)

Gezi : Ve burnumda tütün kokusu.

Öykü : İpek böceği öğretisi.

Hekim Gözünden

Odadan : İstihdam paketi hekimlik ortamına neler getiriyor ?

Ödüllü Bulmaca

 


Bu HABERİ Paylaş!