Hekim Forumu Şubat 2008


  • Haziran 13, 2011
  • 3705

14 Mart Etkinlikleri - Editör

İçindekiler

Sağlık çalışanlarına yönelik fiziki saldırılar - Sağlık Hizmetleri Uygulama Tebliği'ne dikkat - Hekimler karşi Çıkıyor! - Döner sermaye ödemelerinin geri alınmasına yönelik girişimlere itiraz ediyoruz

 Hekimler olarak; riyakar, takiyeci siyasetin gerici adımlarından kaygılıyız - AKP ve MHP'nin anti-laik, gerici girişimine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz

Ilımlı İslam ve bilim... / Prof.Dr. Özdemir Aktan

Onurlu ve sağlıklı çalışma mümkün değil mi? / TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu

Hrant İçin Adalet İçin  Sosyal güvenlikte "açık yok"...

SSGSS'ye karşı Ankara'ya yürüdük

SSGSS ile kadın çalışanların hakları geriye gidiyor

Bakanlığa tıp etiği eleştirisi

Hastalarımızdan kazandıklarımızı, Hastalığımızda kaybetmek...

'Sağlıkta neler oldu?' 2007, bildiğiniz gibi!

Şiddet üzerine...

Hekimler vuruluyor... Bakanlık seyrediyor!

Kış Okulu 2008

Küba'daki sağlık sistemi

DOSYA / Özel Hekimlik

DOSYA / "Çok Yaşa İyi Yaşa"...

DOSYA / Kabahatin çoğu da bizde canım kardeşim...

DOSYA / Hekimlik ve etik üzerine...

DOSYA / Özel Hekimlik ve fizik tedavi

DOSYA / Kadınlar ve özel hekimlik

DOSYA / Özel hekimler için Mesleki Sorumluluk Sigortası

DOSYA / Performans ölçütleri

DOSYA / Özel Sağlık Sigortaları ve Özel Hekimlik

DOSYA / Özel Hekimlik ve ABD'deki uygulamalar

DOSYA / Özel Hekimlik

DOSYA / Tüp bebek işlemlerinde yeterince gelişmiş ve iyiyiz

DOSYA / Özel hekimlik bağlamında sağlık hizmetleri

DOSYA / Özel Hekimlik dosyasına son söz...

PANEL / Herkes haberdar ama 'afet yönetimi' eksik!

Tam Gün Yasası özel sağlık alanını nasıl etkiliyor

Bakanlığa mektubumdur...

Biyogirişimcilik

Tıbbi, Etik ve Hukuki Sorunlar

İki Bilimsel Örgütlenme Haberi

Abant gölü

Nazım, evinde bizi bekliyor

Hekim Gözünden  Öykü

"Atama işlemleri hukuka aykırı"

Şef kadrolarının şeffaflığı atamaların nesnel koşulu

Ödüllü bulmaca

Yıl: 16 - Sayı: 173

ŞUBAT 08

İstanbul Tabip Odası'nın Bilimsel, Kültürel, Aktüel Yayın Organıdır

Sahibi: Prof. Dr. Özdemir Aktan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. Muhammet Can

Koordinatör: Adnan Genç

Yayın Kurulu: Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Sevinç Özgen, Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Mazhar Çelikoyar, Dr. Nazmi Tümerdem, Dr. Kadircan Keskinbora, Dr. Ali Küçük, Dr. Serkan Eroğlu

Sayfa Düzeni: Alaatin Timur

Yazışma Adresi: Türkocağı Cad. No:17, 34440 Cağaloğlu / İstanbul

Tel: (0212) 514 02 92

Faks: (0212) 513 37 36

E-posta: hekimforumu@istabip.org.tr

web: http://www.istabip.org.tr


Bu HABERİ Paylaş!