Nakba’nın Yıl Dönümünde Filistin İçin Yürüdük


  • Mayıs 16, 2024
  • 372

İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak Nakba’nın (Büyük Felaket) 76. yıl dönümünde yapılan anma ve Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşüne katıldık. 15 Mayıs 2024, Çarşamba günü Sirkeci Büyük Postane önünde buluşan yüzlerce kişi "Filistin’e özgürlük”, “Katil İsrail Filistin’den defol” pankartları ve sloganlarıyla Eminönü Meydanı’na yürüdü. İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç'un da aralarında bulunduğu İTO üyesi hekimler de "İsrail soykırım yapıyor, sağlık emekçilerini, doktorları katlediyor, hastaneleri yıkıyor" yazılı pankart taşıdı. Meydanda gerçekleştirilen ve hükümete İsrail’le tüm ilişkileri kesmesi çağrısı yapılan ortak basın açıklamasındaysa şu ifadeler yer aldı:

“7 Ekim’den sonra başlayan Filistin’deki soykırım sürecinde, işgal devletinin savaş makinesini işler durumda tutacak her türlü lojistik kaynak Türkiye üzerinden akıtılmaya devam ederek soykırımda utanç verici bir rol oynandı. Geldiğimiz noktada sebatla sürdürülen 'İsrail’le ilişkiler kesilsin' mücadelesi ve toplumsal basıncın etkisiyle hükümet geçici olarak ticareti kesme kararı alarak suçunu telafi etmeye çalışıyor. Bu karar aynı zamanda işgal devletine karşı mücadelenin onurlu bir kazanımı olup, bu mücadelenin meşruiyetini pekiştirmiştir. Bu karar önemli olmakla birlikte, serbest ticaret anlaşmasının feshi ve işgal devletine ticari tecritle bitmediği müddetçe, anlamı ve etkisi geçici ve sınırlı olacaktır.

Türkiye’nin İsrail’le açıklanmayan ancak varlığına dair güçlü işaretler olan askeri iş birliğinin yanında Türkiye topraklarında bulunan İncirlik ve Kürecik üslerinin işgal devleti çıkarına kullanılmasına son verilmelidir. Diğer yandan, hükümetin Mavi Marmara davasını düşürerek işgal devletiyle imzaladığı normalleşme anlaşması, tüm ön koşulları ihlal edilmesine rağmen yürürlüktedir. Bu anlaşma kapsamında Gazze’de kurulan kanser hastanesi, soykırım saldırısında önce tahrip edildi, ardından işgal ordusunun üssüne dönüştürüldü. Buna benzer onlarca savaş suçunun faili olan bir devlete karşı, hükümetin ‘normalleşme’ anlaşmasını derhal feshetmesini ve diplomatik ilişkiyi tamamen kesmesini istiyoruz. Çünkü uluslararası hukuk ve kurumlar tarafından ‘işgalci’ ve ‘açık bir apartheid rejimi’ olarak tanımlanan İsrail ile sürdürülen her türden ilişki, Filistin halkının ‘Nakba’sının sürmesine yol açmaktadır. Yaşamı, özgürlüğü ve eşitliği savunan herkesi, bulunduğu tüm alanlarda işgal devleti ve kurumlarıyla ilişkileri reddetmeye, ırk ayrımcı apartheid rejimini kuşatmaya çağırıyoruz. Gelin, yeniden ve hep beraber haykıralım: İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin! Bu mücadele Filistin toprağı özgür olana dek sürecektir!”

 


Bu HABERİ Paylaş!