Sağlıkta Hafıza Mekanları: Belgesel Gösterimi ve Panel Yapıldı


  • Mart 14, 2024
  • 295

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) hazırladığı, İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şişli Etfal ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni anlatan "Sağlıkta Hafıza Mekanları; Yıkıma Direnen Hafıza" belgeselinin 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında gösterimi yapıldı.

12 Mart Salı günü İTO Cağaloğlu binasında yapılan gösterimin ardından "Sağlıkta Hafıza Mekanları" paneli düzenlendi. Oturum başkanlığını Türk Nöropsikiyatri Derneğin'den Prof. Dr. Betül Yalçıner'in yaptığı panelde hafıza ve mekan ilişkisi üzerinden İstanbul'un değişime uğrayan sağlık mekanları konuşuldu.

Panelde "Değişime Uğrayan İstanbul Sağlık Mekanlarına Tarihsel Hafızamız Açısından Genel Bir Bakış" sunumuyla Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, "Sağlık Mekan İlişkisi ve Şehir Hastaneleri" sunumuyla İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Raşit Tükel ve "Bir Hafıza Mekanı Olarak Sağlık Mekanları" sunumuyla mimar Doç. Dr. Gül Köksal yer aldı. 


Bu HABERİ Paylaş!