“Sağlık Krizi ve Acil Servisler; Nedenler ve Sonuçlar” Sempozyumu Düzenlendi


  • Şubat 26, 2024
  • 264

 

“Sağlık Krizi ve Acil Servisler; Nedenler ve Sonuçlar” sempozyumu 24 Şubat 2024 Cumartesi günü, İstanbul Tabip Odası (İTO) Cağaloğlu binasında düzenlendi. Sempozyumda son dönemde katmerleşerek artan acil servis başvuru yoğunluğunun nedenleri tartışıldı, nelerin yapılabileceği konuşuldu.

Sempozyumun açılış konuşmalarını İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşen Yavru, İTO Acil Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Merve Yıldırım, SES Şişli Şube’den Fadime Kavak Sevim ve Adli Tıp Uzmanları Derneği’nden Dr. Nadir Arıcan yaptı.

Sempozyumun çerçeve sunumunu Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Dr. Özgür Karcıoğlu gerçekleştirdi. Dr. Karcıoğlu, acil sağlık hizmetlerinde gelinen noktayı ve sağlıkta dönüşüm programı öncesi ve sonrasında acil servislerin değişimi, dönüşümünü anlattı.

İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esin Tuncay ile İTO Acil Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Merve Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı “Acil Servislerde Güncel Sorunlar; Sağlık Hizmeti Vermek Mümkün mü?” başlıklı ilk panelde, Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Dr. Ali Haydar Temel,  “Acil Servislere Yoğun Başvurular ve Yeşil Alan Krizi; Nedenler, Sonuçlar” sunumunu yaptı. Panel, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Dr. Miraç Özdemir’in “Acil Servislerde Adli Muayenelerin Yeri; Olmalı mı Olmamalı mı?”, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Dr. M. Sedat Feyizoğlu’nun “Acil Servis Yoğunluğunun Klinik Yatışlara Yansıması Nasıl?” sunumlarıyla devam etti.

İkinci panelde acil servislerde çalışma koşulları ve eğitim konuşuldu. Panelin moderatörlüğünü Dr. Özgür Karcıoğlu ve Dr. Çiğdem Arslan Yeniocak yaptı. Bu panelin konuşmacıları SES Şişli Şube’den Fadime Kavak Sevim ile Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Dr. Betül Ay oldu. Sevim, acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenlerini ve sonuçlarını anlattı. Dr. Betül Ay da “Acil Servislerde Eğitim Olanakları; Asistan, Hemşire, ATT, Tıbbi Sekreter” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dr. Özgür Karcıoğlu, Bilal Deniz ve Fadime Kavak Sevim’in moderatörlüğündeki son panelde, acil servislerde başlayıp yoğun bakım ve servis yataklarına kadar ilerleyen krizin çözüm önerileri konuşuldu. Sempozyum, sempozyum raporunun oluşturulmasının ardından sona erdi.

SEMPOZYUMU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

1. BÖLÜM

2. BÖLÜM

3. BÖLÜM

 


Bu HABERİ Paylaş!