Dr. Erdal Atabek'i Andık


  • Temmuz 10, 2024
  • 337

31 Mayıs 2024’te kaybettiğimiz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1966-1984 Merkez Konseyi Başkanı Dr. Erdal Atabek için 9 Temmuz 2024 Salı günü, İstanbul Tabip Odası (İTO) Cağaloğlu binasında anma programı düzenlendi. Anma etkinliğine, Dr. Erdal Atabek’in eşi Huri Meryem Atabek ile Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk da katıldı.

Dr. Erdal Atabek için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan programın sunumunu İTO İşçi Sağlığı, İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Osman Öztürk gerçekleştirirken, açılış konuşmalarını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu yaptı.

Bazı kurumların bazı kişiler olmadan anılamayacağını söyleyen Dr. Alpay Azap “Erdal Hoca öyle bir isimdi. Anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Yaptıkları, mücadelesi, 12 Eylül’ün o karanlık günlerinde, cezaevindeyken, hiç umudunu kaybetmeden insanlara umut olması hepimize yol gösteriyor,” dedi.

Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise, “Erdal Abi bizim için çok özel bir insan. TTB’yi bir mücadele örgütü haline getiren bir kuşağın temsilcisi. Bizden hiçbir zaman emeğini esirgemedi. Kaybı dolayısıyla üzgünüz ama böyle bir başkanımız ve dostumuz olduğu için bir o kadar gururluyuz,” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Muharrem Baytemür’ün Erdal Atabek’le gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışması izlendi. Daha sonra, avukatı ve cezaevi arkadaşı Alp Selek, şair, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Barış Derneği Davası’ndan cezaevi arkadaşı Ataol Behramoğlu ile TTB Merkez Konseyi geçmiş dönem üyesi Dişhekimi Sinan Yıldız’ın Dr. Erdal Atabek’le anılarını anlattıkları videolar izlendi.

Prof. Dr. Coşkun Özdemir, İTO geçmiş dönem başkanı ve TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İTO Pratisyen Hekimler Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Sülkü, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Dişhekimi Tarık İşmen, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner’in konuşma yaptığı anma programı, Dr. Osman Öztürk’ün “demokrasi, adalet, cumhuriyet, laiklik ve toplum sağlığı mücadelesinde Erdal Abi her zaman yanımızda olacak” sözleriyle sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!