"İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu”nun Web Sitesi Yayına Başladı!


  • Ağustos 24, 2023
  • 544

İstanbul Tabip Odası (İTO) bünyesinde, İstanbul depreminin toplum ve insan sağlığına yönelik olumsuzluklarını asgari düzeye indirmek, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, çözüm üretmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla "İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu” oluşturulmuş, çalışma grubu ilk toplantısını 11 Haziran 2023 Pazar günü, İstanbul Tabip Odası'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirmişti.

Doğal afetler, olağandışı durumlarda sağlık hizmeti, İstanbul depremine hazırlık süreci, yapılması gerekenlere dair görüşler ve önerilerin detaylı bir şekilde konuşulduğu toplantıda alınan kararla oluşturulan web sitesi 24 Ağustos 2023 Perşembe günü yayına başladı.

deprem.istabip.org.tr adresinden ulaşılan web sitesinde İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun amacı, yürütme kurulu, bilimsel kurul, katılımcı grupların bilgileri, afet yönetimi ve olağan dışı durumlara yönelik yayınlarla raporların yanı sıra yönetmelikler yer alıyor.

Çalışma grubunun tespitlerinin, önerilerinin, değerlendirmelerinin paylaşıldığı web sitesi, çalışma grubunun ilk toplantısının yönergesine, meslek örgütlerinin ve sendikaların 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ve beklenen İstanbul depremiyle ilgili raporlarına ve deprem öncesi-sonrasına dair bilimsel sunumların videolarına da ulaşma imkânı sunuyor.


Bu HABERİ Paylaş!