Sağlık Politikaları Kursu Yapıldı


  • Ocak 17, 2023
  • 377

İstanbul tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu Sağlık Politikaları Kursu’nu 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi.

Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan IX. Kış Okulu öncesinde genç meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen kursun ilk gününde Osman Öztürk’ün sunumu ile “Cumhuriyet Dönemi sağlık politikaları” değerlendirildi. Ardından Ertuğrul Oruç “Sağlık Sistemleri ve Sağlık Hizmetlerinin Politik İktisadı” hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Programın ikinci gününde Özlem Özkan tarafından” Sağlık Emek Gücü”, ardından Hakan Tüzün tarafından “Sağlıkta Hak, Hakkaniyet, Eşitlik” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Son oturumda da Onur Hamzaoğlu’nun anahtar sunumu ile “Nasıl bir sağlık sistemi istiyoruz?’” üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Katılımcıların katkı ve sorularıyla zenginleşen kurs bu tür toplantıların yaygınlaştırılması ve daha sık yapılması gerektiğine dair değerlendirmelerle son buldu.

Katılımcılara teşekkür ve katılım belgeleri verildi.


Bu HABERİ Paylaş!