14 Mart Tıp Haftası Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri Duyurusu


  • Ocak 03, 2023
  • 516

1.Ödülün amacı
Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan basın mensupları ve basın-yayın organlarını teşvik etmek ve ödüllendirmektir.

2. Kimlere verilir
Gazete haber/araştırma
TV haber/araştırma
İnternet haber/araştırma
Dergi haber/araştırma
TV program
Köşe yazısı
Radyo programı/Podcast
Karikatür

3. Ödül veriliş biçimi
1.Jüri her dalda bir ödül verir.
2.Jüri önerisiyle bir de “övgüye değer” ödülü verilebilir.
3. Ayrıca ödüle uygun olmayan başvuru olmadığında ödül verilmez.

4. Kimler ödüle başvurabilir?
1.Bütün basın mensupları ödüller için aday gösterebilir.
2.Her aday bir dalda ödüle aday gösterilebilir.
3.Adaylar kişisel olarak başvurabilecekleri gibi, gazete, dergi, ajans, TV kanallarının yönetimleri veya diğer meslektaşları tarafından da aday gösterilebilir. Hekimler de Basın Sağlık Ödülleri için aday gösterebilir.

5.Başvuru koşulları
Başvuruya konu olan eser 1 Ocak 2022 -31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanmış olmalıdır.
Adaylarla ilgili başvurular en geç 3 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’nda elden veya postayla ulaşmış olmalıdır.
Adaya ait eserlerin bir kopyası (basılı doküman, ses veya görüntü kaydı) başvuru dilekçesine eklenmelidir.
Başvuruda adayın, çalıştığı kurum, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans, radyo veya TV kanalı, hangi dalda aday gösterildiği belirtilmelidir. Başvuruya aday kısa bir de özgeçmiş ve fotoğraf da eklemelidir.

6.Seçici kurul üyeleri
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği /ESAM
Gazete temsilcisi
Ulusal yayın yapan bir TV temsilcisi
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşur.

7.Seçici kurul çalışmaları
Kurul, ödül alacak adayları gizli oy, açık sayım ve oy çokluğu ile alır. Ödül alan adaylarla ilgili gerekçe kurul tarafından belirtilir.

8.Ödüllerin verilmesi
Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve “14 Mart Tıp Haftası” ödül töreninde verilir. İstanbul dışından gelen ödül sahiplerinin ulaşım giderleri İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanır.

*Ödülün adı, 11 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında “Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri” olarak değiştirilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!