Aralık Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 7441

03.12.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Vural Özcan, Dr. Bilal Boztosun, Dr. Ayla Cesur Kesim, Dr. Tahir Yavuz Özer, Dr. Aslıhan elgin Budan, Dr. Meral Atlaş, Dr. Menekşe Yeşiltepe, Dr. Naciye Mutlu, Dr. Sibel Esin Özgül, Dr. Feridun Suat Gökçe, Dr. Meral Şaşoğlu, Dr. Nilgün Mutlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Eralp Kuyucu'ya Gizem Kalıp (OSB), Dr. Emine Devrim Arda'ya Ramzey Motorsiklet, Dr. Fahrettin Alkaya'ya Stampa Tekstil Sanayi için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. TTB Asgari ücret belirleme toplantısına 22 Aralık tarihinde Dr. Güray Kılıç ve Dr. Namık Kemal Tartanoğlu'nun katılmalarına,

4. ATO Malta bildirgesi atölye çalışmasına 14-15 aralık günü İHK temsilcisinin katılmasına,

5. E.Köksal'ın 14 Mart 25,40 ve 50 yıllık hekimler plaket töreni ile ilgili düzeltme önerisinin kabulüne,

6. Jeoloji Müh. Odası karikatür yarışmasının bir ödülüne sponsorluk yapma önerisinin reddine,

7. Dr. Elif Dağlı'nın önerisi ile "Savaş ve Sağlık" paneli düzenlenmesine, düzenlemede Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın görev almasına,

8. Ahmet akut ve Rahim Dağ'ın Bayrampaşa Cezaevi ile ilgili sağlık sorunlarını dile getiren başvurularının İHK iletilmesine, Cezaevi hekimi ile görüşülmesine,

9. 14 Mart ödül jürilerine YK üyelerinin de katılımına, resim yarışması için başarı belgesi ve verilecek ödülün değerlendirilmesine,

10. Antalya Tabip Odası tarafından Odamıza iletilen Dr�.'ın başvurusu ile ilgili olarak Dr. � hakkında soruşturma açılmasına,

11. Dr. � hakkında vermiş olduğu gazete ilanında TDT'nün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'nun re'sen yürütmesine,

12. Dr. � hakkında Akşam Gazetesi'nde yayınlanan ilan nedeniyle oluşturulan HUB-R-416 sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu'na sevkine,

13. Dr. � hakkında Sabah Gazetesi 04.05.2002 tarihli nüshasında yayınlanan haber ile ilgili olarak oluşturulan HUB-R-418 sayılı dosyada TDT'nün 8. ve 9. maddeleri ihlal edildiğinden Onur Kurulu'na sevkine,

14. Hastasından haksız kazanç temin ettikleri iddiasının soruşturulması için Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-337 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

15. Hasta sırlarını açıkladığı gerekçesiyle Dr. � hakkında oluşturulan HUB-343 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

16. Dr. � hakkında tıbbi hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-304 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin tıbbi hatasının olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Dr. � hakkında Fako İlaçları tarafından yapılan başvuru üzerine, ilaç sektörü ile ilişkisi nedeniyle açılan dosya ve ilgili hekimin açıklamaları değerlendirilerek eldeki verilerle herhangi bir değerlendirme yapılamayacağına bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

10.12.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Filiz Coşkunsu, Dr. Gülay Bekler, Dr. Hüseyin Cem Tiğin, Dr. Mehmet Tosun, Dr. Davut Güner, Dr. Oğuz Yılmaz, Dr. Murat Arpaz, Dr. Nihat Dik'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Davut Güner'e Polaris Tekstil, Dr. Ayşegül Sözen'e Hamidiye Kaynak Suları, Dr. Oral Tufan Sarı'ya Teknosa İç ve Dış Tic. (OSB), Dr. Metin Akakça'ya Sanofi İlaç (OSB) için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr. Ali Özyurt'un tez çalışmasının değerlendirilmesi ile Oda ve hekimleri ilgilendiren çalışmalar için bir destek projesi hazırlanmasına, başvurular için duyuru yapılmasına, A. Özyurt için TÖK ile görüşülerek anket çalışmasında destek olmaları için talepte bulunulmasına, birlikte çalışma yürütülüp tez yayın hakkının Odaya verilmesine,

4. Tıp Dünyası'nın dağıtımı için temsilciler ile görüşülmesine, birimlerin yemekhane girişine gazetelik yaptırılarak yerleştirilmesine, 15 günde bir temsilcilere ulaştırılan gazetelerin dağıtımının sağlanmasına, O.Öztürk'ün bu konuda görev almasına,

5. İşçi Sağlığı A tipi kursu için TTB tarafından önerilen 29 Mart 6 Nisan tarihlerinin kabulüne, ikinci bir kurs ihtiyacımızın TTB'ne bildirilmesine ve bir dönem daha kurs düzenlenmesi için talepte bulunulmasına,

6. Temsilciler Kuruluna 7 Ocak Salı günü yapılacak toplantıda yeniyıl kokteyli düzenlenmesine, temsilcilik seçimlerinin tamamına yakınının yapılmış olması nedeniyle bu toplantıda divan seçiminin de gerçekleştirilmesine,

7. Önceki dönem çocuk resimleri yarışmasına gönderilmiş resimlerden seçim yapılarak yılbaşı kartı basılmasına, protokole bu kartların gönderilmesine,

8. Adli muayene koşulları ve acil birimler ile ilgili İHK anket çalışması önerisinin kabulüne, anket tamamlandıktan sonra adli rapor eğitim programı oluşturulmasına, Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın görev almasına,

9. Asgari ücret saptanması için özel hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri ve sigorta şirketleri ile bir dizi toplantı yapılmasına, G. Kılıç'ın görev almasına,

10. Özel hastaneler için ziyaret programı oluşturularak üyelik çalışması ve sorun paylaşım toplantıları yapılmasına, G. Kılıç'ın görev almasına,

11. İstanbul Tıp Fakültesi ve SSK Vakıf Gureba temsilcilik seçimlerinin programının oluşturulmasına,

12. 02.12.2002 tarihli Azat isimli yerel gazetede yer alan ilan nedeniyle �. Tıp Merkezi sorumlu hekimi hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'nun re'sen yürütmesine,

13. Dr. � hakkında yaptığı muayene sonucu kulak zarında oluşan yırtığı saptayamadığı ve bu nedenle gerçeğe aykırı rapor, tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

14. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında çalıştığı hastanenin çeşitli yerlere astığı bez afişlerle TDT'nün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-383 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

15. Özel �Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında dağıttığı el ilanları nedeniyle oluşturulan HUB-R-357 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'nun re'sen yürütmesine,

16. Özel �. Hospital Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8,9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'nun re'sen yürütmesine,

17. Dr. � hakkında hastanesinde çalışan hekimlerin ücretlerini ödemediği, meslektaşlarını psikolojik baskı altına alarak işten ayrılmaları için tehdit ettiği iddialarını araştırmak için soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr�.'ın yürütmesine,

18. Özel � Hastanesi Yönetim kurulu Başkanı ve Başhekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8,9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturma Yönetim Kurulu adına HUB'nun re'sen yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 17.12.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Senekerim Bengi, Dr. Mehmet Metin Güler, Dr. Çiğdem Kapitza Tahran, Dr. Mehmet Fatih Peker, Dr. Ümit Tughan Büyükbayram, Dr. Sibel Spinu, Dr. Süleyman Sezai Yıldız, Dr. Ahmet Tabmağ, Dr. Kerem Sami Kaya, Dr. İsmail Çoban, Dr. Ünsal Bilgin, Dr. Şeyhan Kutluğ, Dr. Hande Ara'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. İsmail Alpan Üstek'e PNS Pendik Nişasta (OSB), Dr. Sevgi Aydın'a As-Ka İstanbul Kablo, Dr. Rıdvan Turan'a Bircanlar Çuval , Dr. Muammer Acar'a Mim Tekstil, Dr. Mustafa Özcan'a Siemens Tekstil, Dr. S. Ahmet Yazıcıoğlu'na Fit Tekstil, Dr. Latife Selçuk Neto Fermuar, Dr. Nihal Karaman'a Kiptaş, Dr. Mustafa Efendioğlu'na Kiptaş, Dr. Mehtap Taşdemir'e Kiptaş, Dr. Gülfidan Çiftçi'ye Sümer Holding,. Dr. Mustafa Orhan Karagöbek'e Toktaş Taban, Dr. Hüseyin Kuytak'a Atatürk Hava Limanı, Dr. Nazire Ş. Kayacan'a Sanpa Örme, Dr. İsmail Aydın'a Hey Tekstil (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Odamızın 28419 protokol numaralı üyesi Dr. Ömer Muhsin Aker'in üyelikten istifa talebinin kabulüne,

4. Etik Kurul için Dr. Yıldırım Gülhan ile birlikte yapılan değerlendirmede Ocak ayının son perşembesinde yapılacak toplantı öncesinde Dr. Gençay Gürsoy ile görüşülerek davet edilecek yeni kişilerin belirlenmesine, davet yazısının hazırlanmasına,

5. 19 Aralık 2002 tarihinde açlık grevleri ve cezaevi sorunu ile ilgili basın açıklamasının TÖK ile birlikte gerçekleştirilmesine,

6. DİSK Nakliyat İş ve Halkevlerinin randevu istekleri değerlendirilerek 20 Aralık Cuma günü saat 17.00 için randevu verilmesine,

7. Dr. İlhan Doğan ve Dr. Şükrü Güner'in Dr. � ile ilgili başvurularının iletilerek konu hakkında açıklama istenmesine,

8. SMOK toplantısının 18 Aralık saat 19.30 da yapılmasına,

9. Bilgisayar sözleşmesinin hazırlanmasına,

10. 21-29 Aralık tarihlerinde yapılacak A tipi kurs için gerekli çalışmaların kol başkanı E. Duman ile birlikte yürütülmesine,

11. Dr. Özlem G. Çetinkaya'nın asistanlık sınavını kazanması nedeniyle işyeri hekimliğinden ayrılmasından doğabilecek hakları için hukuk bürosunca işyeri ile yazışma yapılmasına,

12. Asgari ücret belirleme toplantılarının 17,18,19 Aralık günlerinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

24.12.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Zeynep Aydıncı, Dr. Uğur Ersoy, Dr. Mehmet Buzğan, Dr. Deniz Gülabi, Dr. Ahmet Harun Turan, Dr. Gökhan Ekinci, Dr. Selçuk Dülgeroğlu, Dr. Güçlü Dönmez, Dr. Hasan Yavuz, Dr. Mehmet Sadık Apak, Dr. Ahmet Karabulut, Dr. Arkadaş Ahu Telli, Dr. Berrih Yalçın, Dr. Emine Kurt, Dr. Ayşe Sema Yılmaz, Dr. Osman Fatih Ural, Dr. Ayşe Aslı Şahin'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ömer Elmas'a Ajans Pres, Dr. Oğuz Ürütük'e Çeliktrans Deniz İnşaat, Dr. Hasan H. Eker'e Kiptaş, Dr. Mustafa Mod'a İhlas Holding, Dr. Nilgün Bahçetepe'ye Yaşar Çamaşır, Dr. Ahmet Yörükoğlu'na Harun Türk İnşaat (OSB), Dr. Turgut Eriş'e Bakırköy Belediyesi,

3. Dr. Dilek Biber'e Bakırköy Belediyesi, Dr. Serpil Bulut'a Fe-ha Tekstil (OSB), Dr Tufan Dübüş'e Metro Grosmarket, Dr. Metin Karamustafa'ya Turan Tekstil (OSB), Dr. Abdullah H. Kanbak'a Kağıthane Belediyesi, Dr. Suat Bilir'e Tem Ofset, Dr. Mustafa Özcan&a Siemens Business, Dr. Kasım Hasko'ya Türkiye Kızılay Derneği (OSB) Dr. Ahmet Yesevi Gültekin'e İnka Tekstil, Dr. Davut Yegane'ye Philip Morris (OSB), Dr. Ahmet Yazıcıoğlu'na Fit Tekstil için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

4. Dr. Şafak Koza Küçüksorgulu'nun üyelikten ayrılma talebinin kabulüne,

5. Tıp öğrencilerine burs verilmesi için kurumlarla yazışma yapılarak burs verenlerin listesinin katkıları için teşekkür yazısı ile birlikte Hekim Forumu'nda yayınlanmasına,

6. Mayıs ayında "Şiddet Kültürü ve İşkence" sempozyumu düzenlenmesine, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Huri Özdoğan , Dr. Osman Öztürk ve Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın düzenlemede görev almalarına,

7. Uluslar arası İnsan Hakları Federasyonu ile 2 Ocak 2003 saat 14.00'de görüşme için randevu verilmesine,

8. Dr. �'ın özel sağlık sigortaları ve bankaların asgari ücrete uymaları hususunda yaptığı başvurunun değerlendirilmesi ile ilgili kurumlara uyarı yazıları yazılmasına,

9. Beyin Damar Hastalıkları İst. Çalışma Grubunun 23 Ocak, 19 Mart ve 30 Nisan'da yapacakları toplantılar için salon verilmesine,

10. İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi toplantısına Tabip Odasını temsilen ODDSH komisyonumuzdan bir temsilcinin katılmasına,

11. Odada yapılan basın açıklamalarına Emniyet Müdürlüğü'nden video kamera ve telsizlerle görevlilerin katılması ile ilgili olarak Avukatlarımızın yazışma yapmalarına,

12. Dr. Şafak Güven'in görev yerinde sigara ve nikotin bağımlılığı ile ilgili vermiş olduğu seminerlerden dolayı hakkında yapılan soruşturma sonucunda almış olduğu uyarı cezası ile ilgili olarak hukuki destek verilmesine, ilgili kurumlarla konu hakkında yazı yazılmasına,

13. Okul hekimliği eğitimi için hazırlık yapılmasına, pilot eğitim için program oluşturulmasına, F. Yıldız'ın bu konuda görev almasına,

14. 2003 yılı aidatlarının yalnız kamuda çalışan hekimler için 35.000.000, özel hekimlik yapan hekimler için 70.000.000 TL olarak tahsiline,

15. Özel Hastane ziyaretleri çalışma grubu oluşturulmasına, Yeşim İşlegen ve Medet ... gruba davet edilmelerine,

16. Temsilciler Kurulu gündeminde YK faaliyet raporu ve divan seçiminin ele alınmasına, ardından yılbaşı kokteyli ve yeni temsilcilerle tanışma toplantısı yapılmasına,

17. Dr. Pelin Bölek'in adres isteğinin kabulüne,

18. SSK Erenköy Ruh ve sinir Hast. Hastane toplantısının 25 Aralık Çarşamba, Baltalimanı Kemik Hast. H. Toplantısının 28 Ocak günü yapılmasına,

19. Hastasının tanı ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere Dr. � hakkında oluşturulan HUB-332 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

20. Hastasını çalıştığı resmi kurumdan muayenehanesine yönlendirmek, haksız kazanç sağlamak, tedavi sırasında tıbbi hata yapmak ve hastasının şikayetçi olmaması için tehdit ederek, çalıştığı işinden çıkarılmasına neden olmak iddialarını araştırmak üzere Dr. � hakkında oluşturulan HUB-329 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

21. Dr. � ve Dr. � hakkında Dr. �'yı zemmettikleri ve küçük düşürdükleri iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-349 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

22. Dr. �'in başvurusu üzerine, sürdürmekte olduğu soruşturmada dosyada adı geçen hekim olması dolayısıyla Dr. � hakkında da usulsüz ve gerçeğe aykırı adli rapor düzenlediği iddiasıyla soruşturma açılmasına ve Dr. �'in soruşturmayı yürütmesine,

23. Hastasının tanısını hatalı koyup, ektopik gebelik olduğu halde küretaj uygulamak ve sonuçta sağlığının bozulmasına neden olmak iddiasının araştırılması için Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-310 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

24. Dr. � hakkında kendisine çalıştığı resmi kuruma getirilen hastasına bakmadığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-266 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin kendisinden beklenen hekimlik tavrını gösterdiğine sorunun acil ve acil olmayan hasta kavramı konusunda halkımızın bilinçlendirilmemesinden ortaya çıktığına bu nedenle ileri işleme gerek olmadığına,

25. Dr. � hakkında kaynak göstermeden yabancı bir yayından aldığı bilgileri kitap haline getirerek yayın etiğini ihlal ettiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-318 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu''na sevkine,

26. Dr. � hakkında hasta haklarına aykırı davrandığı ve tıbbi ihmalde bulunduğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-315 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine oybirliği ile karar verildi.

 

30.12.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Devrim Bellek, Dr. Nilgün Tandoğan, Dr. Hülya Özdemir, Dr. Okcan Basat, Dr. Mustafa Necdet Özsel, Dr. Mustafa Şafak, Dr. Hüseyin İmam Avaroğlu, Dr. Tümay Topaloğlu, Dr. Selim Erkan Akdemir, Dr. Dilay Yılmaz Demiryontar, Dr. Kemale Musayeva Gülen, Dr. Gülşah Şafak'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Odamızda satışı yapılan kıymetli evrak ücretlerinin 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Protokol defteri, Laboratuar kayıt defteri, Rapor kayıt defteri 15.000.000.TL
Kimlik Ücreti 12.500.000. TL
Periyodik Muayene Kartları 200.000. TL
Oto arması 7.500.000.TL
Serbest Meslek Makbuzu 2.500.000.TL olarak belirlenmesine,

3. Oda aidatlarının serbest çalışan hekimler için 70.000.000.TL, sadece kamuda çalışan hekimler için 35.000.000. TL olarak belirlenmesine,

4. Dr. Vedat Hayrullahoğlu'na Za Giyim (OSB), Dr. İlhami Yava'ya Gemak Gemi (OSB), Dr. Cumali Ergün'e Karadeniz Raf Sanayi (OSB) Dr. Ünal Sezen'e Ant Tekstil San., Dr. Hüseyin Tecirli&ye Merteks Empirme Baskı, Dr. Ülker Kuyucu'ya Elso Kimya Sanayi (OSB), Dr. Ahmet Emin Yıldız'a Türk Ekonomi Bankası için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

5. Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-327 sayılı dosya değerlendirilerek, tümörün damar patolojileri ile karıştırılabileceği anamnezin yetersizliği ve düzensiz tedavi gibi özellikleri de göz önüne alındığında tanıdaki gecikmenin tıbbi ihmal ve/veya hata olarak değerlendirilemeyeceği, tümörün yayılım özellikleri ve ameliyat sonrası bildirilen yaşam süresinin maximum 8 ay olması, ameliyata çok uygun bulunmama da dikkate alındığında dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-342 sayılı dosya değerlendirilerek meslektaşının hastanesinde yanında çalıştığı sırada 9 ay süre ile ücretini alamamış olması nedeniyle zor durumda bıraktığı anlaşıldığından dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

7. Dr. � hakkında hasta sırlarını açıklamak iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-344 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

8. Dr. � hakkında bilim dışı yöntemlerle hasta tetkik ve tedavi etmek, yanlış yönlendirmeye neden olan kartvizit düzenlemek, reklam yapmak iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

9. Dr. � hakkında İstanbul ili dahilinde iki ayrı yerde muayenehasi olduğu iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

10. Dr. - hakkında cinsel taciz iddiasını araştırmak üzere soruşturma aç ılmasına ve soruşturmayı Dr�.'un yürütmesine,

11. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/ veya hata yaptığı, Tabip Odası'na kayıt olmadan serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

12. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-420 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine, adı geçen hastane sahibi Dr. Ercan Kesal hakkında tanıtım ve asgari ücret ihlali nedeniyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'nun yürütmesine,

13. Dr. �, Dr. � Dr. � hakkında; Dr. �'ın acil hastayı ambulansla sevk edilmesi gerekirken, ücret istenmemesi hakkında ekibini bilgilendirmediği, asistanı olan bir kişinin hastanede nöbet tutmasına seyirci kaldığı iddiasını, Dr. �hakkında uzmanlık öğrencisi iken özel bir kurumda nöbet tutmak, tıbbi ihmal ve/veya hatada bulunmak, Dr. � hakkında gerekli tıbbi uygulamayı ve bir hekimden beklenen davranışları göstermediği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr�.'ın yürütmesine,

14. Dr. � hakkında hasta sırlarını açıklamak ve hastası hakkında gerçek dışı ithamlarda bulunmak iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr. �'ün yürütmesine,

15. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr�.'ın yürütmesine,
16. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında yabancı uyruklu ve ülkemizde çalışma izni olmayan hekim çalıştırmak iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �.'ın yürütmesine,

17. Dr. � hakkında bir ilaç firması mümessili ile ilişki kurarak etik olmayan davranışlarda bulunduğu iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

18. Hastalarını yanlış bilgilendirdiği (asılan pankart ile) iddiası üzerine Özel - Hastanesi Başhekimi Dr. �.hakkında soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr�.'ın yürütmesine,

19. Tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-264 sayılı dosyada şikayetçinin belirttiği hastanede kaydına rastlanılmadığından dosyanın tekamül ettirilememesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. Dr. �.hakkında hastasının tedavisi sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı ve hasta haklarına aykırı hareket ettiği iddiasını araştırmak üzere açılan dosyada hekimin iyi hekimlik değerlerine bağlı kalarak hastasını ameliyat sonrası oluşabilecek telafisi mümkün olmayacak komplikasyonlara karşı korumak için gerekeni yaptığına bu nedenle de dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Dr. � hakkında 1219 SAYILI YASANIN 6. 12. , TDT'nün 42. maddesi ve 6023 sayılı yasanın 7. maddesine aykırı hareket ettiği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'ın yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

19.11.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Zeynep Dilek Bulut, Dr. Elmira Oumarova, Dr. Sinem Özarslan, Dr. Neşe Selamet, Dr. Yıldız Esin, Dr. Tamer Ayan, Dr. Abdullah Karataş, Dr. Ayşe Gül Ener, Dr. Zehra Nihal Dolgun, Dr. Çiğdem Soner Binay, Dr. Lale Özcan, Dr. Bülent Bilgi, Dr. Nagihan Tanrıverdi, Dr. İsmihan Nezihe Kuzu, Dr. Çiler Çelik, Dr. Hasan Hüseyin Silav, Dr. Ersadık Turan, Dr. Ümit Tuhanioğlu, Dr. Mustafa Küçükibrahimoğlu, Dr. Nuri Kurtoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Fatma Tanca'ya Plaksan Plak (OSB) Dr. Ülkü Ozay'a Arteks Dar Tekstil (OSB) Dr. M. Sıraç Cura'ya 3 Er-K Denim Konfeksiyon, Dr. Filiz Ülkür Şahin'e Sinpaş Aqua, Dr. Fatih Yurtbay'a Sports International Ataköy, Dr. Fatme Sar'a Türk Kardiyoloji Vakfı, Dr. Zerrin Timur'a Pansan Klima (OSB) için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,w

3. 16 Kasım 2002 tarihinde Ankara Tabip Odası tarafından gerçekleştirilen Kadın ve Şiddet Sempozyumunun İstanbul'da 2003 yılında düzenlenmesine,

4. 6023 sayılı yasada değişiklik tartışmaları için 22 Kasım 2002 tarihinde bir toplantı yapılmasına,

5. Ankara Tabip Odası'nca düzenlenecek "Malta Bildirgesi değerlendirme toplantısı" için Hakan Gürvit ve İnsan Hakları Komisyonu'na çağrı yapılmasına,

6. TMMOB-Makine Müh. Odası'nın klima ve havalandırma cihazları ile sağlık sorunlarının konuşulacağı 21 Kasım tarihli toplantısına Dr. Adil Nevresoğlu'nun katılmasına,

7. SSK İlaç Genelgesi ile ilgili olarak Pratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte basın açıklaması yapmalarına,

8. Dr. Bülent Berkarda'nın İstanbul Üniversitesi mezunları listesi ile ilgili isteğinin kabulüne,

9. 20 Kasım 2002 tarihinde Marmara Ü. Tıp Fakültesi intern öğrenci Oda tanıtım uygulamasında Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın görev almasına,

10. 22 Kasım 2002 TTB kongre ön çalışma toplantısına Dr. Osman Öztürk'ün katılmasına,

11. 26 Kasım günü Onur Kurulu ile toplantı yapılmasına,

12. 27 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de 1 Aralık Mitingi ile ilgili basın açıklaması yapılmasına,

13. Merkez Delegasyon, Yönetim Kurulu ve komisyon çalışanlarından TTB kongresine katılacakların yol ve konaklama giderlerinin karşılanmasına,

14. Dr. Mustafa Önder Uzun'un üyelikten istifa talebinin kabulüne,

15. Yönetim Kurulu'nda veznedar üye olarak görev yapan Dr. Osman Öztürk'ün veznedar üyelikten istifa talebinin kabulüne yerine Dr. Hasan Ogan'ın veznedar üye olarak görev yapmasına,

16. Dr. � hakkında dağıtılan el ilanlarında TDT'nün 8, 9. ve 31. ve 36. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan dosya değerlendirilerek dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

17. Özel �Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanlarında TDT'nün 8, 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'nun re'sen yürütmesine,

18. Özel Okmeydanı Hastanesi başhekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanlarında TDT'nün 8., 9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'nun re'sen yürütmesine oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!