Kasım Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5665

05.11.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Baha Altuğ Altunay, Dr. Ayşe Filiz Ormancı, Dr. Bünyamin Özsoy, Dr. Tamer Taş, Dr. Muammer Ersöz, Dr. Göksel Ergül, Dr. Ercan Yavuz, Dr. Mavuşen İşcen, Dr. Mehmet İşcen, Dr. Sibel Altunanahtar, Dr. Mehmet Fatih Korkmaz, Dr. Vahdettin Görmez, Dr. Müzehher Güvenç'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Pınar Söker Tuncer'e Üçyıldız Otomotiv, Dr. Yalçın Altunoğlu'na A.K.S. Anahtar, Dr. Ersin İnceoğlu'na Ateşoğlu Süt Sanayi, Dr. Mukaddes Ertaş'a CMC İletişim Bilgisayar, Dr. Ahmet Kaya'ya Dilara Tekstil (OSB), Dr. Handan Tuncer'e Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt, Dr. Murat Özkan'a Akkuş Tekstil, Dr. Erkan Yavuz Yavuzkol'a MYN Örme Sanayi, Dr. Deniz Tamtekin'e Durcan Otelcilik (OSB) için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Etik Kurul çalışmaları için Dr.Gençay Gürsoy'un Dr. Yıldırım Gülhan ile birlikte düzenleme yapmalarına,

4. Reçetelere getirilen sınırlamaları içeren SSK İlaç Genelgesi'nin tartışılması ve yapılacakların belirlenmesi için 14 Kasım'da SSK Komisyonu toplantısında değerlendirilmesine, Dr. Cüneyt Atay ve Dr. Halil Ertuğrul'un toplantıya davet edilmelerine,

5. Hekimlik Uygulamaları bürosu ve Onur Kurulu kararlarının, Yönetim Kurulu toplantısında HUB, Onur Kurulu ve Avukatlar ile birlikte yapılacak ortak toplantıda ele alınmasına,

6. TTB Olağanüstü Genel Kurulu öncesi 19 Kasım 2002 günü delegelerle toplantı yapılmasına, 6023 değişiklik önerileri ve işçi sağlığı işyeri hekimliği yönetmelik değişikliği için görüşlerimizin oluşturulmasına,

7. Bağ-Kur evrakı ve yazışmalar ile ilgili sorunların çözümü için Bağ-Kur İl Müdürlüğünden randevu alınarak Dr. Hasan Oğan ve Av. Meryem Turan'ın görüşmeleri yürütmesine,

8. Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Dr. Fatih Ermiş'e hukuki destek verilmesine, Başhekimliğe yazı yazılıp, hastane toplantısında konunun konuşulmasına,

9. 10 Kasım 2002 tarihinde yapılacak olan çalışma grubu toplantısının 28 Kasım tarihine ertelenmesine,

10. 1 Aralık Savaşa Hayır mitingi düzenlemelerinde İstanbul Tabip Odası'nın da yer almasına, düzenleme toplantılarına Dr. Ali Çerkezoğlu'nun katılmasına, mitinge katılanlar için önlük ve flama yaptırılmasına,

11. İşçi Sağlığı A tipi Kursu için öncelik dilekçesi veren işsiz hekimlerin başvurularının kabulüne,

12. 14 Mart etkinlikleri için İstanbul Üniversitesi'nden yer istenmesine,

13. Dr. Şahende Topakoğlu'nun istifasının kabulüne,

14. Serhad Kangöz'ün web sayfa editörü olarak çalışmasının devamına, Erkan Kapaklı, Adil Nevresoğlu ve Şebnem Korur Fincancı ile birlikte toplantı yapılarak içeriğinin oluşturulması

15. 12 Kasım 2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına ODDSH komisyonumuzun davet edilmesine,

16. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında Tıbbi ihmal ve/veya hata iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. İlhan Doğan'ın yürütmesine,

17. Dr. � hakkında hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr�'un yürütmesine,

18. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan İş-701 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. � hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

19. Dr. �hakkında 04.05.2002 tarihli Sabah Gazetesi Günaydın ekinde yayınlanan "Astıma Mucizevi Mıknatıs Tedavisi" başlıklı yazı nedeniyle TDT'nün 8. ve 9. ve hasta teminine yönelik fiilde bulunmak gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına re'sen yürütmesine,

20. Dr. �, Dr. � ve Dr. � haklarında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-199 sayılı dosya değerlendirilerek, dosya içeriğinde bulunan belgeler ve adı geçen hekimlerin ifadelerinden hekimlik uygulamaları sonucunda tıbbi ihmal ve/veya hata yapılmadığına, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Ertan Uysal isimli hastanın göz ameliyatları sırasında tıbbi hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi istemi ile oluşturulan dosyanın değerlendirilmesinde bilirkişi görüşleri göz önüne alınarak tıbbi ihmal ve/veya hata olmadığına bu durumun başvuran kişiye yazı ile bildirilmesine,

22. Dr. � hakkında Av. Zeynep Aydın'ın yaptığı başvuruda belirtilen görevi ihmal ve hakaret iddialarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-225 sayılı dosya değerlendirilerek, Dr. ..'nın ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında görevi ihmal ve hakaret iddiasının yerinde olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. � Kalp ve Hipertansiyon Merkezi'ne ait el ilanları nedeniyle oluşturulan HUB-R-137 sayılı dosyada hakkında soruşturma başlatılan kişilerin hekim olmadığı anlaşıldığından ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden istenen adı geçen merkeze ait bilgilerin 15.10.2001 tarihinden beri gelmediği görüldüğünden dosyanın tutanakla kapatılmasına,

24. Özel �Tıp Merkezi'nin dağıtmış olduğu el ilanları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sorumlu hekim Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-R-387 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

25. Özel Bizim Tıp Merkezi Sorumlu hekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanları nedeniyle başlatılan HUB-R-366 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

26. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi'nin yapmış olduğu başvuru sonucu Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-G-45 sayılı dosya değerlendirilerek, Dr. �hakkında hasta hakları yönetmeliğini ihlal ettiği, haksız kazanç edinmeye yönelik fiillerde bulunduğu, hastalarını yönlendirdiği iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

27. Dr. � hakkında hastasını yanlış bilgilendirdiği ve manevi olarak sıkıntıya soktuğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-248 sayılı dosya değerlendirilerek, Dr. �'un ifadesi ile birlikte olay değerlendirildiğinde hekimin kendisinden beklenen iyi hekimlik değerleri içerisinde hastasını bilgilendirdiğine ve bu nedenle bir kusuru olmadığına, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28. Dr. � hakkında ilaç endüstrisi ile işbirliği içinde olduğu ve bu yolla haksız kazanç sağladığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-247 sayılı dosyada sağlık ocağı protokol defterinde yapılan inceleme sonucunda Dr. �'in endikasyonu içerisinde antibiyotik kullandığına, ilaç seçimi ile ilgili yargıda bulunmanın doğru olmayacağına ve dosyanın şikayetçi adresi olmadığından tutanakla kapatılmasına,

29. Dr. � hakkında tıbbi hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUBG-166 sayılı dosya değerlendirilerek dosya içeriğindeki reçete örneğinden hekimin adını tespit etmek mümkün olmadığından şikayetçiden istenen reçete aslı Oda'mıza iletilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30. Dr. � hakkında iki ayrı yerde hekimlik yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-130 sayılı dosya değerlendirilerek, adı geçen hekimin konu ile ilgili olarak başka bir dosyada bilgilendirildiği ve bu eylemin gerçekleşmediği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

31. Dr. � hakkında hastasına kötü davrandığı ve hasta sahiplerine hakaret ettiği iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-88 sayılı dosyada, adı geçen hekimin ifadesi göz önüne alınarak hekimin kendisinden beklenen iyi hekimlik değerlerine bağlı kaldığına ve iddianın subuta ermediğine bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına, hekime hakkının korunması için çağrılan tanıkların gelmemesi nedeniyle işlem yapılamadığının bildirilmesine,

32. Av. Ümit Erden tarafından Dr. - hakkında yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-61 sayılı dosyada, şikayetçiden istenen bilirkişi görüşü sonrası istenen bilgi ve belgelerin 10.04.2002 tarihinden itibaren Odamıza ulaşmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

33. Radyolarda yayınlanan sağlık kuruluşlarına ait tanıtım ihlalleri ile ilgili olarak RTÜK nezdinde yapılan girişimler hakkında oluşturulan HUB-G-6 sayılı dosyada, RTÜK nezdinde adı geçen kurum başkanı ile gerekli görüşme yapıldığı, ancak sonuç alınamadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

34. İl Sağlık Müdürlüğü'nün Dr. � hakkında ruhsatsız poliklinikte çalışmak için başvurduğu nedeniyle incelenmesi istenmesi sonuçu oluşturulan HUB-G-134 sayılı dosyada eylemin gerçekleşmediği ve bu nedenle adı geçen hekime ulaşılamadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

35. Dr. �'nin kendisi hakkında soruşturma açılması istemiyle yaptığı başvuru sonucu oluşturulan HUBG-265 sayılı dosyada tıbbi hata iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'nun yürütmesine,

36. Dr. � hakkında 09.06.2002 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan "Raporu gördüm" başlıklı yazı ile ilgili olarak hasta sırlarını açıklamak iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

37. Dr. � hakkında Güneş Gazetesi'nin çeşitli nüshalarında çıkan "Kısırlık Kader Değil" başlıklı dizi haber ve bu haber içeriğinde yer alan ücretsiz tüp bebek uygulaması ile ilgili TDT'nün 8,9 12/c-e ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına re'sen yürütmesine,

38. Dr. � ve Dr. � hakkında meslektaşlarını zemmettikleri ve küçük düşürdükleri iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-237 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

 

12.11.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Baha Altuğ Altunay, Dr. Ayşe Filiz Ormancı, Dr. Bünyamin Özsoy, Dr. Tamer Taş, Dr. Muammer Ersöz, Dr. Göksel Ergül, Dr. Ercan Yavuz, Dr. Mavuşen İşcen, Dr. Mehmet İşcen, Dr. Sibel Altunahtar, Dr. Mehmet Fatih Korkmaz, Dr. Vahdettin Görmez, Dr. Müzehher Güvenç'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Tuğrul Alp Sabuncu'ya Trakya Et ve Süt ürünleri, Dr. Caner Bingöl'e Düzey Tüketim malları, Dr. Ayla Kara'ya Bozer Tekstil San., Dr. Hıdır Arslan'a Mekap Ayakkabı Endüstri, Dr. Hıdır Arslan'a Çokçelik Büro Mobilya, Dr. Cüneyt Fidan&a Burak Tekstil, Dr. Aylin Savacı'ya Carrefour Sa Sabancı Ticaret, Dr. Hafize Doğan'a İstanbul Sağlık, Dr. Sevinç Üye'ye Pelit Arslan Kontrplak, Dr. Yusuf Kaan Karabulut'a Stargold Kuyumculuk (OSB), Dr. Filiz Ülkür Şahin'e Sinpaş A.Ş. (OSB), Dr. Hülya Zengin Tiryaki'ye Nart Tekstil, Dr. Mustafa Soydan'a Benşah Tekstil, Dr. Refah Sevgi Taşçı'ya Commercial Union Hayat Sigorta, Dr. Elvan Yavuz'a Gür-Ay Tekstil (OSB), Dr. Muhsin Abbasioğlu'na Türksev Türk Sağlık Vakfı, Dr. Özgür Arda'ya Caner Turistik Tesisleri 'OSB) Dr. Necla Özdamar'a Serman Tekstil, Dr. İsmail Alpan Üstek'e Çelebi Uluslar arası Taşımacılık, Dr. Neslihan Kurtulmuş'a Ziya Şark Sofrası (OSB), Dr. Neslihan Kurtulmuş'a Gül Restaurant için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. TTB ve Toraks Derneği ile 20 Kasım dünya KOAH günü dolayısıyla yapılacak ortak program için Dr. Faruk Yıldız'ın görev almasına,

4. Toplum Sağlığı Vakfı'nın 15 Aralık 2002 tarihinde düzenleyeceği panel için salonun kullanımının onaylanmasına,

5. ODDSH komisyonumuz ile yapılan değerlendirmede savaşın etkilerinin, olağandışı durumlarda sağlık sorunları ve çözümünün ele alınacağı bir çalışma için Halk Sağlığı Anabilim Dalları ile biraraya gelinmesine, Tabip Odası zemininde bu çalışmanın yürütülmesine, Yönetim Kurulu'nun en geniş katılımla randevu alarak AD Başkanları ile görüşmelerine,

6. Savaşa Hayır 1 Aralık Mitingi hazırlığı kapsamında 16 Kasım 2002 Cumartesi günü Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Kadıköy İskele Meydanı'nda imza standı açılmasına,

7. Dr. N. Yazıcıoğlu'nun 17 Kasım ölüm yıldönümünde mezarı başında yapılacak anma toplantısına çiçek gönderilerek katılımın sağlanmasına,

8. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-334 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine oybirliği ile karar verildi.

 

26.11.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Erhan Gültekin, Dr. Aydın Mazlum, Dr. İnci Ayan, Dr. Emin Septar, Dr. İzzetin Kemal Barkut, Dr. Tamer Yazar, Dr. Deniz Özel, Dr. Özlem Uzunkaya, Dr. Nurten Çolak, Dr. Melek Kandemir, Dr. Esra Acarel , Dr. Murat Yılmaz, Dr. Hıdır Sinan Çakırer, Dr. Mehriban Ulaş, Dr. Nursima Gündüz, Dr. Gani Atilla Şengör, Dr. Özlem Gültekin, Dr. Mehmet Kadir Göktürk, Dr. Metin Koşar, Dr. Sevgi Aydın'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Cafer Çakkalkurt'a Cankurtaran Holding (OSB), Dr. Ali Naci Kılıç'a Coşkun Et Mamülleri, Dr. Zeynep Ekinci'ye Atmaca Giyim, Dr. Ali Saltuk Aşkın'a Aysel İnşaat (OSB), Dr. Nasibe Ünsalan Kurt'a T.C. Maltepe Üniversitesi, Dr. Bülent Hot'a Baytur İnşaat, Dr. Yavuz Kalaycı'ya Karyer Isı, Dr. D. Serap Ayanoğlu'na Yazaki Otomotiv, Dr. İsmail Birincioğlu'na Diba Tekstil, Dr. Fatma Leyla Tural'a Tırsan Servis Sanayi için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Tabip Odası bürolarından yıl sonunda dosya, yazışma sayısı ve işlerinin dökümünü gösterir çalışma raporlarının istenmesine,

4. Odanın bilgisayar programı için Dr. Güray Kılıç, Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Hasan Oğan'ın görev almalarına, BEMSOFT'un zamanında gerekli çalışmaları bitirmemesi nedeniyle bu konuda araştırma yaparak çalışmaların tamamlanmasına, Dr. Faruk Yıldız'ın önerdiği bilgisayar programcısı ile çalışma yürütülmesine,

5. Ecza Depolarının hekimlere aşı satmamaları ile ilgili başvurular için TEB, TTB ve İEO ile görüşülmesine, Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın görev almasına,

6. İl Sağlık Müdürlüğü'nün İşçi Sağlığı Komisyon toplantılarına katılım talebinin komisyona iletilmesine,

7. Her ay bir Yönetim Kurulu üyesinin HUB sorumlu üyesi ile birlikte HUB çalışmalarına katılmasına,

8. Oda demirbaş defterine kayıtların geçirilmesine,

9. Dr. �., Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-355 sayılı dosya ve fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

10. Dr. �'ın pratisyen hekim olmasına rağmen özel hastanelerde cerrahi girişimde bulunduğu iddiasına yönelik olarak oluşturulan dosya değerlendirilerek hakkında soruşturma açılmasına, soruşturma kapsamına adı geçen kişiyi kuruluşlarında çalıştırarak farklı tarihlerde yabancı uyruklu hekimi bildirimsiz çalıştırmak, bununla bağlantılı olarak aidat ödememek, birden fazla muayenehane çalıştırmak, gerçek dışı rapor düzenlemek, tıbbi ihmal ve/veya hata yapmak, hastalardan haksız kazanç sağlamak, diplomasını kiraya vermek, tıbbi etik ihlali yapmak iddialarını araştırmak için;
a) Özel �Polikliniği mesul müdürü Dr�,
b) Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �,
c) Özel �Hospital Hastanesi Başhekimi Dr. �,
d) Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. � ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışan Dr. � ile
e) Bildirimsiz serbest çalışmak ve birden fazla yerde serbest hekimlik yapmak iddiası ile Dr. - haklarında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. -'ın yürütmesine,

11. İnciser Ulutürk adlı hastanın ameliyatında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. -'ın yürütmesine,

12. Dr. �. hakkında acil olarak kendisine konsülte ettirilen hastanın "sosyal güvencesi olmadığından veya anjiografi yapıldıktan sonra kliniğimize sevki uygundur" ibaresi göz önüne alınarak acil hastanın tedavisini üstlenmediği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

13. Dr. � ve Dr. � hakkında meslektaşlarına hakaret etmek ve hekimliğe yakışmayan davranışta bulunarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 7. ve 37. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

14. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-298 sayılı dosya değerlendirilerek hastasının ameliyatı öncesi ve sonrasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı ve hastasını yanlış bilgilendirdiği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

15. Özel �Hospital Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-414 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

16. Dr. � hakkında hastasını haksız kazanç temin etmeye yönelik olarak muayenehanesine yönlendirdiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-285 sayılı dosyada hekimin ifadesi ve şikayetçinin mailleri değerlendirildiğinde iddia subuta ermediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Tekirdağ Tabip Odası'nın başvurusu nedeniyle Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-194 sayılı dosyada toplanan bilgi ve belgelerin Tekirdağ Tabip Odası'na iletilmesine ve dosyanın kaldırılmasına,

18. Özel -� Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanları nedeni ile oluşturulan HUB-R-413 sayılı dosyada işleme neden olan el ilanı ile ilgili olarak daha önce işlem yapıldığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!