Eylül Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 6502

03.09.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI1. Dr. Ebru İpek Türkoğlu Kurt, Dr. Günay Eryiğit, Dr. Murat İçen, Dr. Fatma Cazibe Çelik, Dr. Cihangir Çelik, Dr. Mukaddes Ertaş, Dr. Tolga Balkan, Dr. Hacıali Kılıçgün, Dr. Ertunç Mega, Dr. Abdülkadir Faruk Hökenek, Dr. Volkan Tuna'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Leyla Öz'e BNB Tekstil için, Dr. Nejat Alkor'a UTG Spor Giyim için, Dr. Dündar Barlas'a Torlak Denizcilik için, Dr. Mahmut Aysalar'a Zeyno Tekstil OSB. İçin, Dr. Hatice Seda Kuz'a Çakıcıoğlulları Metal için, Dr. S. Nilgün Keloğlu'na Berkay Tekstil için, Dr. Adnan Kökdemir'e Kuriş Ağaç Sanayi için, Dr. Ali Ekrem Onar'a Akol Ofset(yetki Yenilemesi) için, Dr. Muhammed Göğüş'e N-T Kitap Kırtasiye (isim değişikliği) için, Dr. Kurtuluş Gürsoy'a N-T Kitap Kirtasıye (isim değişikliği) için Dr. Abdurrahman Akkuş'a Utku Sosyal Hizmetler için, Dr. Mürvet A. Çilcan'a Velibaba Sanayi Sitesi OSB için, Dr. Özlem Kayi'ye Boren Tekstil için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Odanın düzenlediği etkinlikler için kullanılmak üzere barkovizyon ve laptop, masaüstü yayıncılık için Macintosh bilgisayar, scanner ve PC ile arızalanan PC monitörü onarılamadığından yeni monitör alınmasına, ürünler araştırılarak Şebnem Korur Fincancı ve Ali Çerkezoğlu tarafından değerlendirilmesine, alımı için kendilerine yetki verilmesine,

4. Oda Başkanı ve Genel Sekreterine cep telefonu ve hat, yönetim kurulu üyeleri için hat alınmasına, hatların turkcellden alımı için Tufan Sertlek'e vekalet verilmesine,

5. Hekim Forumu'nun basımı için alınan teklifler değerlendirilerek karar yetkisinin Hasan Oğan'a verilmesine,

6. 4 Eylül 2002 tarihinde yapılacak İMOK toplantısına Gençay Gürsoy ve Ali Çerkezoğlu'nun katılmasına,

7. Marmara bölgesi Odaları toplantısının 15 Eylül 2002 tarihinde İstanbul'da yapılmasına,

8. Mecburi hizmet uygulaması ile ilgili araştırma yapılarak değerlendirmelerin basına yansıtılmasına, başvuracak hekimler için hukuk bürosundan destek sağlanmasına, konu ile ilgili çalışmanın Şebnem Korur Fincancı tarafından yürütülmesine,

9. Av. Meriç Velidedeoğlu ... hukuk bürosunda göreve başlamasına,

10. Tıp öğrencilerinin burs talepleri ile ilgili çalışma yapılmasına, konu ile ilgili çalışmanın Şebnem Korur Fincancı tarafından yürütülmesine,

11. Marmara Ü. Rektörlüğü'ne Tıp Fakültesi Dekanlığı'na mezuniyet töreni ile ilgili yazılan yazının bir örneğinin gönderilmesine,

12. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

13. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve hastasına kötü davrandığı iddialarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-193 sayılı dosya ve hekimin yazılı açıklamaları değerlendirilerek cezai işleme gerek olmadığına,

14. Hastasından maddi menfaat temin ederek haksız kazanç sağladığı iddialarını araştırmak üzere Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

15. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında yapılan başvuruda gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �'in görevlendirilmesine,

16. Dr. � hakkında meslektaşlarından haksız kazanç temin etmek ve maaşlarını ödememek iddialarını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �'ın görevlendirilmesine,
oybirliği ile karar verildi.

 

10.09.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI1. Dr. Ayşe Mine Kurtay, Dr. Hanife Akkurt, Dr. Tamer Vardaloğlu, Dr. Ayşe Baysal, Dr. Mihriban Barış Bügü Örnek, Dr. Ertuğrul Aydın, Dr. Cüneyt Çavdar, Dr. İbrahim Özgür Önsel, Dr. Cumhur Kılınç, Dr. Ersen Alp Özbalcı, Dr. Mehmet Özkaya, Dr. Fatih Mehmet Erdur, Dr. İlknur Dilek, Dr. Leyla İzdaş'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Tuncay Gıcık'a Genç Tekstil OSB için, Dr. Nevzat Sezer'e Alpplas Plastik için, Dr. Pınar sözer Tuncer'e Sports International için, Dr. Devrim Bilgen'e Diserto Tekstil için, Dr. Bülent Çakır'a Hidropar (31 işyeri OSB) için, Dr. Bilgin İlhan'a Sinem Tekstil için, Dr. İbrahim Karabay'a Gökhan Ambalaj OSB için, Dr. Günay Eryiğit'e Potto Giyim için, Dr. Ö. Faruk Erbay'a Perteks Tekstil için, Dr. Hakan İskurt'a Tek-İz İzolasyon için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. TTB GYK asil üyeliğine Osman Öztürk ve Nazmi Algan'ın, yedek üyeliklere Ali Çerkezoğlu ve Şebnem Korur Fincancı'nın bildirilmelerine,

4. İşyeri Hekimliği Atama Yönetmeliği için Komisyon çalışmalarının yapılarak 15 eylül'e kadar TTB'ne gönderilmesine,

5. Birimlerde "birlikte çözüm üretelim" başlıklı toplantılar düzenlenmesine, üyelik hizmetlerinin de 3 gün boyunca birimlerde yürütülmesine, program ve toplantı içeriği ile ilgili çalışmalarda Güray Kılıç'ın görevlendirilmesine,

6. Siyasi Partilerin Sağlık Politikaları ile ilgili etkinlik düzenlenmesine, milletvekili adayları ile hekimlerin biraraya geleceği bir forum hazırlanmasına, konu ile ilgili çalışmanın Şebnem Korur Fincancı tarafından yürütülmesine,

7. 14 Mart etkinlikleri için hazırlık yapmak üzere Hasan Oğan ve Ali Çerkezoğlu'nun görev almalarına, Temsilciler Kurulu'nda da konunun değerlendirilmesine,

8. Savaş ile ilgili ülke tabip birlikleri ile görüşülmesine, Irak ziyareti için TTB ile değerlendirme yapılmasına,

9. VIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı için düzenleme kuruluna Huri Özdoğan, Raşit Tükel ve Ali Özyurt'un önerilmesine,

10. Tıp Öğrencileri Komisyonu çalışmalarının etkinleştirilmesine, üniversite açılış etkinliklerine katılarak öğrencilerle broşür, anket çalışması yapılmasına, toplantılar düzenlenmesine, Huri Özdoğan ve Şebnem Korur Fincancı tarafından ilgili çalışmanın yürütülmesine,

11. Dr. ...'in 07.09.2002 tarihinde ölümü nedeniyle PARA CEZASI ile cezalandırıldığı HUB-R-267 sayılı dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. Odamıza Kağıthane Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine ... Radyoloji laboratuarı sorumlu hekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanlarında TDT'nün 8, 9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

13. Dr. � hakkında hastasının sırrını açıkladığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �'un görevlendirilmesine,

14. ... Kredi kartı broşüründe yer alan ifadeler nedeniyle Özel � Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8, 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,
oybirliği ile karar verildi.

 

16.09.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI1. Dr. Aydın Oğuz, Dr. Sibel Ulukuş Yalçın, Dr. Etem Yücekaya, Dr. Nurgül Gürgen Demirel, Dr. Engin ışık, Dr. Tuğba Rezan Ekmekçi, Dr. Arif Suat Güllü, Dr. Sümeyya Çekmegil, Dr. Fatma Erbay'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ferda Ereren'e Lamek İnşaat OSB için, Dr. Hüseyin Yılmaz'a Maksi Market için, Dr. Serap Kapçı'ya Fabrika Tekstil için, Dr. Pınar Söker Tuncer'e Sports İnternational için, Dr. Turhan San'a Baklavacı Güllüoğlu için, Dr. Engin Yurt'a Seri Plastik Ambalaj için, Dr. Edil Giray'a Poleks Dış Ticaret OSB için, Dr. F. Leyla Tural'a Eku Fren Kampana için, Dr. Ayşe Zuhal Dolay'a Deva İlaç için, Dr. Şule Yılmaz'a Serko Tekstil için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Av. Meriç Velidedeoğlu ile birlikte hazırlanan sözleşmenin imzalanmasına,

4. BİÇG etkinliği olarak yürütülmekte olan basınla buluşmanın verimliliğini değerlendirmek üzere toplantı sonrası günlerde haberlere yansıma düzeyinin değerlendirilmesine, Nevşin Torkut'un gazete kupürlerini ayırıp dosyalayarak değerlendirmenin yapılmasına,

5. İşyeri hekimliği komisyonunun atama yönergesi ile ilgili önerilerinin TTB'ne gönderilmesine,

6. Şef şef yardımcılığı sınavları ile ilgili Danıştay  kararlarının hekimlerle yapılacak toplantılarda duyurulmasına,

7. Vardiya uygulamasının 3. yılında temsilciler ve başhekimlerle yazışılarak veri toplanması ve verilerin değerlendirilmesine,

8. Toplum Sağlığı Vakfı'nın "yabancı göçmenler" paneli için İnsan Hakları Komisyonu ve ODSH komisyonumuzdan görüş alınmasına,

9. Dr. Tomris Şengör'ün PTT Hastanesi ile ilgili başvurusunun değerlendirilmesi ile çalışan tüm hekimlerle YK ve hukuk bürosu olarak bir toplantı yapılmasına,

10. Dr. Sibel Ulukuş'un Antalya'da düzenlenecek işyeri hekimliği kursu için verdiği dilekçenin TTB'ne gönderilmesine,

11. Dr. �'in � Devlet Hastanesi başhekimi ile ilgili başvurusu nedeniyle başhekim Dr. � hakkında deontolojiye uygun olmayan davranış gerekçesi ile soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. ...'un görevlendirilmesine,

12. Sağlık Grup Başkanlıkları ile 26 Eylül 2002 tarihinde tabela ve tanıtım ihlalleri ile ilgili toplantı yapılmasına,

13. Dr. ...'ın başvurusu üzerine Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �'ın görevlendirilmesine,

14. ...'nın başvurusu üzerine hastasının tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �'un görevlendirilmesine,

15. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata iddiasını araştırmak üzere açılmış bulunan HUB-199 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

16. Dr. � hakkında hastasının teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere açılmış bulunan HUB-314 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

17. Dr. � hakkında uzmanlık dışı faaliyette bulunduğu iddiasını araştırmak üzere açılmış bulunan HUB-312 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Dr. � Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata iddiasını araştırmak üzere açılmış bulunan HUB-304 sayılı soruşturma dosyası ve fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

19. Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanlarında TDT'nün 8., 9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılmış bulunan dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

20. Özel � Merkezi'nin Yeni Trakya Ekspres gazetesinin 17.05.2002 tarihli nüshasında yayınlanan ilanları nedeniyle merkez sorumlu hekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği ğerekçesiyle açılan soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,
oybirliği ile karar verildi.

 

25.09.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI1. Dr. Şeyma Araz, Dr. Bülent Arslan, Dr. İbrahim Adaletli, Dr. Murat Doğan, Dr. Bülent Altay, Dr. Mustafa Özgür Toklucu, Dr. Mehmet Salih Özçelik, Dr. Necati Eroğlu, Dr. Nurdan Kalkan, Dr. Hakan Gündoğdu, Dr. Abdullah Akbaş, Dr. Tanju Cengiz, Dr. Emin Ceylan, Dr. Zuhal Erçin, Dr. Orhan Geren, Dr. Mehmet Emin Kalender, Dr. Erdoğan Savaş, Dr. Çiler Öncel, Dr. Ebrugül Kına,Dr. Zerrin Tanka, Dr. Mustafa Bülent Üçkardeş, Dr. Aytaç Batmaz, Dr. Serpil Kalkan, Dr. Günseli Ekinci, Dr. Hülya Civelek, Dr. Ozan Özolcay, Dr. Emine Rızaoğlu, Dr. Necip Söğüt'ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Odamızın 33937 protokol numaralı üyesi Dr. Enis Selçuk'un üyelikten ayrılma talebinin kabulüne,

3. Dr. Nursev Vardaloğlu'na Reşat Urgancı İnşaat için, Dr. Gökhan Kırdemir'e Fulteks Tekstil için, Dr. Semra Yıldız'a Gelişim Tekstil için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşulu ile İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

4. Şeflik sınavları dava sonuçları ile ilgili olarak 27 eylül 2002 günü 14.00'de Zeynep Kamil Hastanesinde de bir toplantı yapılmasına, Güray Kılıç'ın görev almasına,

5. TTB tarafından gönderilen "üremeye yardımcı tedavi merkezleri" dosyası üzerine İzmir ilinde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarına kendi merkezlerine hasta yönlendirilmesi için yazılan yazılar ve hasta karşılığı komisyon ödemek iddialarını araştırmak üzere, başvuruda adı geçen Özel � Hastanesi Üreme Merkezi Mesul Müdürü Dr. �, hastane başhekimi Dr. �, İstanbul � Hastanesi Üreme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. �, hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �'ın soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

6. Odada "Cuma sinemaları" adlı bir etkinlik başlatılmasına, Ekim ayı için savaş karşıtı filmlerden seçim yapılmasına, film gösterimleri için sinema perdesi hazırlığı, VCD player gibi gereçlerin alınarak düzenlemenin yapılmasına, Mustafa Sütlaş ve Şebnem Korur Fincancı'nın görev almalarına,

7. Şair Nigar İlköğretim Okulu'nun sağlık taraması isteğinin PHK iletilmesine,

8. Dr. Ahmet Önal Taşçı'nın tezinin kitap olarak basımı talebi için tezin istenerek ilgili uzmanlık derneklerine değerlendirilmek üzere gönderilmesine,

9. Ali Özyurt'un tez çalışması ile ilgili destek talebi için temsilciler kurulu gündeminde değerlendirme yapılmasına ve destek istenmesine, ekonomik koşullar nedeniyle ekonomik destek yapılamamakla birlikte oda araçları ve verilerinden yararlanmasının sağlanmasına,

10. Dr. Müjdat Başaran'ın ölüm yıldönümünde anma toplantısına katılınmasına, basın açıklaması yapılmasına,

11. Otoparklarında hekimlerden ücret alınmaması talebimize olumlu yanıt veren sağlık kurumlarının web sitesinde duyurulmasına,

12. Dr. Hüseyin Gazi Yaman'ın yazısında adı geçenlerin 15 Ekim 2002 tarihli YK toplantısına çağrılmasına,

13. Malpraktis ve çalışma konuları için bir atölye çalışması düzenlenmesine, Faruk Yıldız'ın düzenleme için görev almasına,

14. Dr. � hakkında el ilanı dağıtarak tanıtım ihlali yapmak ve tabip odasına bildirimde bulunmadan serbest hekimlik yapmak, Dr. � hakkında Tabip Odasına üye olmadan serbest hekimlik yapmak gerekçesi ile oluşturulan HUB-325 sayılı fezlekeli soruşturma dosyasının değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

15. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8. ve 9. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-R-393 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

16. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında Yeni Trakya Ekspres Gazetesi'nin 17.05.2002 tarihli nüshasında yayınlanan ilanda TDT'nün 8. ve 9. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-R-390 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,
oybirliği ile karar verildi.

 

30.09.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI


1. Dr. Ebru Aktaş Ergez, Dr. Özcan Özbağ, Dr. Orhan Adil Sarp, Dr. Mustafa Özşahin, Dr. Nadir Alpay, Dr. Devrim Müge Özarı'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ümit Çitici, Dr. Özden Bizsel Oral, Dr. Fatma Marangoz, Dr. Ruhsar Özer, Dr. Hatice Kumru, Dr. Gökhan Kuzu, Dr. Bahadır Ceylan, Dr. Neslihan Binay, Dr. Halil İbrahim Bal'ın üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,

3. Dr. Turan Güveli'ye Zass Ev Aletleri için, Dr. Aygün Gülhan'a Galmiks ve Galip Su Armatörleri için, Dr. H. Suat Duman'a Yapı Merkezi İnşaat için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

4. PHK düzenlediği "sağlık raporları" toplantıları sonuçlarının kongrede sunulmasına,

5. PTT Hastanesi çalışanları ile yapılacak toplantıya Av. Alp Selek'in de davet edilmesine, hekimlerden bir komisyon oluşturularak Güray Kılıç, Ali Çerkezoğlu ve Hüseyin Demirdizen'in gelişmeleri izlemelerine,

6. Özel Hastanelerin sorumlu müdürleri ile 16 Ekim 2002 tarihinde sorunların paylaşılacağı bir toplantı düzenlenmesine, Güray Kılıç ın düzenlemede görev almasına,

7. Odada kurslar hazırlanmasına, çeviri, istatistik, sunum teknikleri konularında kurs hazırlıkları yapılmasına,

8. Aydınlatılmış onam belgelerinin hazırlığı ile ilgili çalışmaları Gençay Gürsoy'un izlemesine,

9. Pratisyen Hekimlik Kongresine Oda adına Adil Nevresoğlu'nun görevli olarak katılmasına,

10. Sağlık işkolundaki sendikalarla bir toplantı düzenlenmesine, Ali Çerkezoğlu'nun konu ile ilgili görev almasına,

11. Temsilciler Kurulu'nda "Benim adıma savaşma" isimli kısa metrajlı film gösteriminin yapılmasına,

12. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde 3 Ekim 2002 tarihinde toplantı yapılmasına,

13. 8 Ekim 2002 tarihinde "Yeni Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Işığında Yeterlilik Kurulu Çalışmaları" başlıklı forum düzenlenmesine,

14. Yönetim Kurulu üyeleri ile yeniden işbölümü yapılarak alan sorumlularının belirlenmesine,
* Basınla İlişkiler Çalışma Grubu   Dr. Mustafa Sütlaş, Dr. Beyza Çelenligil Dr. Şebnem Korur Fincancı
* 1. Basamak Kurumları   Dr. Hasan Oğan, Dr. Erkan Kapaklı, Dr. Hülya Algan
* İMOK-SES-SMOK   Dr. Güray Kılıç, Dr. Ali Çerkezoğlu
* İşyeri Hekimliği   Dr. Hasan Oğan, Dr. Faruk Yıldız
* Hekimlik Uygulamaları   Dr. Şebnem Korur Fincancı
* Özel Hekimlik   Dr. Güray Kılıç
* Kamu Hastaneleri   Dr. Güray Kılıç, Dr. Cuma Kılıçkap
* Sosyal Etkinlikler   Dr. Hasan Oğan
* Temsilciler Kurulu   Dr. Erkan Kapaklı, Dr. Osman Öztürk
* Üyelik İşleri   Dr. Güray Kılıç, Dr. Adil Nevresoğlu
* Bilgisayar-İnternet   Dr. Erkan Kapaklı
* Çocuk Hakları   Dr. Osman Öztürk
* Etik Kurul   Dr. Huri Özdoğan, Dr. Şebnem Korur Fincancı
* İdari İşler-Personel   Dr. Hasan Oğan
* İnsan Hakları   Dr. Gençay Gürsoy, Dr. Şebnem Korur Fincancı
* Kütüphane   Dr. Osman Öztürk
* Sağlık Politikaları   Dr. Osman Öztürk, Dr. Adil Nevresoğlu
* Tıp Öğrencileri Komisyonu   Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Huri Özdoğan
* Üniversiteler   Dr. Huri Özdoğan, Dr. Süleyman Özyalçın
* Yayınlar   Dr. Osman Öztürk, Dr. Ali Çerkezoğlu

15. Dr. � ve Dr. � hakkında hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak (iki hamburger alana bedava göz muayenesi) iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-81 sayılı soruşturma dosyası ve fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

16. Dr. �, Dr. � hakkında TDT'nün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle açılan HUB-R-277 sayılı soruşturma dosyası ve fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

17. İstanbul � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında gazetelerde yayınlanan haberlerde TDT'nün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Özel �Hastanesi Başhekimi Dr. �hakkında TDT'nün 8,9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUBR-400 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

19. Özel � Hastanesi'nin Günaydın Gazetesi eki30.05.2002 tarihli nüshasında yayınlanan haberde TDT'nün 8, 9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hastane başhekimi Dr. � hakkında açılan soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine
oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!