Ağustos Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5255

13.08.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI1. Dr. Mehtap Selçuk, Dr. Hayrettin Yıldız, Dr. Ayşe Surhan Çınar, Dr. Müzeyyen Gülçin Tamo, Dr. Gülseren Yirik, Dr. Özgür Çiftçi, Dr. Kerim Kaderi, Dr. Seda Öztürk, Dr. Melike Batukan, Dr. Nadir Göksügür, Dr. Mehmet Kurt, Dr. Aylin Savacı, Dr. Necat Öztekin, Dr. Sıdıka Altop, Dr. Rauf Gül, Dr. Aydın Aydınlı, Dr. Ayben Sertol, Dr. Caner Öngül, Dr. Halime Birinci'nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ali Tunca Keskin'in üyelikten ayrılma talebinin kabulüne,

3. Dr. Önder Mutlu'ya, Ürün Tekstil için, Dr. Önder Mutlu'ya Özcan Yılmaz Tekstil için, Dr. Hüseyin Tırman'a Servicemaster için, Dr. Gülsen Aydın'a Özdoku Tekstil için, Dr. İbrahim Ethem Menekşe'ye Panoto Makine (OSB) için, Dr. Karabet Arman'a Akfil Tekstil için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşulu ile İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

4. Sağlık Ocaklarında döner sermaye uygulaması ve sağlık çalışanlarının isteği dışında sayman olarak görevlendirilmeleri nedeniyle SES temsilcileri ile birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürü ile görüşülmesine,

5. Haseki Kardiyoloji Enstitüsü'ndeki hekimlerin Av. Meryem Turan ile birlikte ziyaret edilerek konu ile ilgili hukuki değerlendirme yapılmasına,

6. 17 Ağustos depreminin yıldönümü için hazırlanan afişlere katılım ve katkıda bulunulmasına, Konu ile ilgili olarak SMOK ile birlikte basın açıklaması yapılmasına,

7. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin başvurusu ile ilgili inceleme yapılması için dosyanın Hekimlik Uygulamaları Bürosuna gönderilmesine,

8. Dr. Savaş Karyağar'ın başvurusu üzerine askerlik hizmeti süresince aidattan muaf tutulmasına,

9. Dr. Ali Tunca Keskin'in muvazzaf subay olması nedeniyle üyelikten istifasının kabulüne,

10. �'ın başvurusu değerlendirilerek Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine, Marmara Ü. Tıp Fakültesi Dekanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin bu konuda görüşme yapmasına,

11. 14 Ağustos 2002 günü BİÇG basınla buluşmasında Dr. Ali Özyurt'un da katılımı ile İstanbul Uzmanlık eğitimi Raporunun sunulmasına,

12. Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan protokol ve sağlık kurumları ile ilgili rapor hazırlanmasına, Dr. Osman Öztürk'ün bu konuda görev almasına, raporun seçim öncesi kamuoyuna duyurulmasına,

13. Gamze Özfırat'ın başvurusu üzerine, hastalarından haksız kazanç sağladığı iddiasını araştırmak üzere Dr. �.'yazılı açıklama istenmesine,

14. ... Eczanesi'nin Dr. � ile ilgili başvurusu ile ilgili olarak Dr�.'uyarı yazısı yazılmasına,

15. Dr. � hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenlediği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-320 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine, 16. Gerçeğe aykırı rapor verdikleri iddiasını araştırmak üzere haklarında HUB-308 sayılı soruşturma dosyası düzenlenen Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında hazırlanan fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

17. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-309 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-89 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,
oybirliği ile karar verildi.

 

20.08.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI


1. Dr. Cengiz Sağıroğlu, Dr. Ertuğrul Yüksel, Dr. Ayten Nilgün Akbulut, Dr. Bahar Tüzün, Dr. Serpil Bulut, Dr. Kadri Çelebi, Dr. Metin Uzun, Dr. Turhan Güçlü, Dr. Mehmet Emin Aslancı, Dr. Ahmet Zare, Dr. İlyas Şahin, Dr. Hakan Çamlıkıyı, Dr. Türkan Çetinceviz Cömez, Dr. Süleyman Cömez, Dr. Aliye Avcı, Dr. Naz Berfu Günel Akbaş, Dr. Uğur Baydar, Dr. Özen Yetkin, Dr. Hanefi Cem Gül'ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Faruk Kandemir'e Uğur Tekstil için, Dr. Erkan Yavuz Yavuzkol'a Erdal Çorap için, Dr. Yakup Süleymanoğlu'na Maersk Denizcilik (OSB) için, Dr. Filiz Tayfur'a Şerif Tekstil için, Dr. Gülden Kaya Tunalı'ya Aviteks Tekstil için, Dr. Gülseren Tekin Yirik'e Temer Tekstil için, Dr. Nejat Alkor'a Erteks Tekstil için, Dr. M. Şamil Özgümüş'e Güneş Turizm için, Dr. Sırrı İşgüzar'a Güneş Turizm için, Dr. Yahya Öndin'e Atacan Tic. (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Av. Meryem Turan'ın Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne ilişkin hazırlamış olduğu itiraz dilekçeleri örneklerinin web sitesine konarak duyurulmasına, TTB'ne birer örneğinin gönderilmesine,

4. Kırklareli'nde düzenlenecek olan İşyeri Hekimliği A Tipi Kursu için başvuru listesinden sırası ile hekimlere duyuru yapılmasına, öncelik dilekçesi verenlerin taleplerinin kabulüne, özel koşulları nedeniyle işsiz ve işyeri hekimliği dışında çalışma olanağı bulunmayan, Dr. Metin Bolat, Dr. Metin Günay için TTB ile yapılan görüşme sonucu kurs ücretinin alınmaması ve İstanbul Tabip Odası adına görevlendirme ile kursa katılımlarının sağlanmasına, konaklama giderlerinin Oda tarafından karşılanmasına,

5. Formula 1 yarışları ile ilgili olarak 21 Ağustos'ta basın açıklaması yapılmasına,

6. SMOK olarak seçim için basın açıklaması yapılmasına,

7. Kartal Sağlık Grup Başkanlığının defin raporları ile ilgili başvurusu için Grup Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına yasal düzenlemeleri içeren bir açıklama gönderilmesine,

8. TAYAD tarafından düzenlenen panel ile ilgili olarak İnsan Hakları Komisyonunun görevlendirilmesine,

9. Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın anma toplantısı için 13 Ekim 2002 tarihinde toplantı salonunun kiralanmasına,

10. Ankara'da yapılacak TTB toplantısı için Gençay Gürsoy, Şebnem Korur Fincancı, Osman Öztürk, Hasan Oğan ve Güray Kılıç'ın katılımının sağlanmasına,

11. Sigorta şirketlerinin asgari ücret ihlalleri ile ilgili olarak yasal düzenlemeleri içeren bilgilendirme yazılarının düzenlenmesine, Dr. Nevşin Torkut'un görevlendirilmesine,

12. İşyeri Hekimliği B tipi kursun 21-22 Eylül 2002 tarihinde yapılmasına, gerekli düzenlemelerin komisyon ile birlikte tamamlanmasına,

13. Dr. Sema Kaya'nın istifa talebinin kabulüne,

14. İstanbul Tabip Odası çalışanları ile ilgili olarak yürütülen ve sonuçlanarak hazırlanan toplu iş sözleşmesinin kabulüne,

15. � Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-408 sayılı dosyada Posta Gazetesinde yayınlanan ilan ile ilgili olarak Dr. � hakkında TDT'nün 8, 9,. Maddelerini 1219 sayılı yasanın 24. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

16. � Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. � ile ilgili olarak Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde gönderilen broşür örnekleri üzerine oluşturulan HUB-R-399 sayılı dosyada, Dr. � hakkında TDT'nün 8, 9., 31. maddeleri ile 1219 sayılı yasa'nın 24. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

17. � Hastanesi'nin Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan ilanı üzerine hastane başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-405 sayılı dosya incelenerek, Dr. ... hakkında TDT'nün 8., 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

18. Odamıza Dr. � ve bir grup hekim tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. � hakkında meslektaşlarına hakaret etmek, tehditkar ifadelerde bulunmak iddasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �'nin görevlendirilmesine,
oybirliği ile karar verildi.

 

27.08.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI1. Dr. Füsun Bilgin, Dr. Orhun Sinanoğlu, Dr. Güner Mustafaoğlu, Dr. Kemal Tunç Tiryaki, Dr. Oktaygün ersü, Dr. Haşim Kabanka, Dr. Ahmet Yıldız, Dr. Hakan Özhan, Dr. Ahmet Yavaş, Dr. Perissa Abbasoğlu, Dr. Semra Mutlu Savda, Dr. Arif gündüz, Dr. Şenel Efendioğlu, Dr. Tolga Yemişen'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Nigar Yücetürk'e Gisi Giyim San. İçin, Dr. Ahmet Yücetürk'e Zorlu Holding OSB için, Dr. Ahmet Tomur'a Manolya Eğitim için, Dr. Hakan Güleç'e Muratcan Gıda OSB için, Dr. Beytullah Yıldırım'a Kızılay Bayrampaşa Şubesi OSB için, Dr. Nesibe Şebnem Bilgen'e Turkish American Tobacco için, Dr. Nilgün Balcı Çevik'e İnterplast Plastik San. İçin, Dr. Yıldırım Bozkurt'a Favori Hediyelik Eşya için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. HAYAD hizmet plaketi için hastaları da etkinliklere katan katılımcı yöntemleri nedeniyle Kas Hastalıkları Derneği'nin önerilmesine,

4. Şişli Etfal Hastanesi'nde temsilci Tunç Çelebi'nin önerisi doğrultusunda 16-17 eylül günlerinde üyelik hizmetleri için stand açılmasına,

5. Ayhan Erkan ve Mustafa Şahbaz'ın Dr. Hikmet Kıvılcımlı anma toplantısı için salon kiralama taleplerinin aynı amaçla önceden kiralanmış olup salonun dolu olması nedeniyle reddine,

6. Dr. Fazile Gölgeci'nin başvurusu ile ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulmasına,

7. Asistan Tez Yarışması plaket töreninin 16 Eylül 2002 tarihinde yapılmasına,

8. SMOK olarak 16 Eylül 2002 tarihinde "malpraktis" konulu bir panel düzenlenmesine, panele Şebnem Korur Fincancı'nın katılmasına,

9. 1 Eylül Dünya Barış Gününde Aşiyan Mezarlığında Prof. Dr. Erich Frank'ın mezarı başında anma ve basın açıklaması yapılmasına, 2. Dünya Savaşı nedeniyle ülkemize sığınan ve İstanbul'da görev yapmış hekimlerin mezarları tespit edilerek düzenlenmesi için girişimde bulunulmasına,

10. 3 Eylül 2002 tarihinde Minesotta Ü. Öğretim üyesi Steven Miles'ın İstanbul Tabip Odası'nda uluslar arası finans örgütlerinin sağlık politikalarına etkileri konusunda bir konferans vermesine, 4 Eylül günü yaşamın son dönemleri ile ilgili uygulamalar hakkında bir tartışma grubu oluşturulmasına, konu ile ilgili hekimlerin davet edilmesine,

11. Sultan Berk'in başvurusunun ilgisi nedeniyle Edirne Tabip Odası'na gönderilerek kendisine bilgi verilmesine,

12. 28 Eylül 2002 tarihinde Oda olarak tekne gezisi düzenlenmesine,

13. Hukuk Bürosu için Av. Meriç Velidedeoğlu ile yapılan görüşme sonucunda şu anda çalışmakta olan Av. Meryem Turan ile de görüşülerek çalışma yöntemi konusunda değerlendirme yapılmasına,

14. Hastasının tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere, Dr. �, Dr. �, Dr. � , Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

15. Dr. �'un başvurusu ekinde gönderdiği Özel �Hastanesi ile ilgili broşürlerde TDT'nün 8., 9. ve 31. maddeleri ile 1219 sayılı yasanın 24. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-400 sayılı dosyada hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

16. Avcılar Sağlık Grup Başkanlığı'nın başvurusu ekinde gönderilen Avcılar Gazetesi'nde yer alan Özel � Hastanesi'nin ilanında TDT'nün 8, 9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-401 sayılı dosyada hastane başhekimi Dr�. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

17. Avcılar Sağlık Grup Başkanlığı'nın başvurusu ekinde gönderilen Avcılar Gazetesi'nde yer alan Özel �Hastanesi'nin ilanında TDT'nün 8, 9. ve 1219 sayılı yasanın 24. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-402 sayılı dosyada hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

18. İl Sağlık Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine, sürücü olur raporlarında gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-334 sayılı dosyada kurul üyeleri, Dr. �, Dr. �., Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'ın yürütmesine,

19. Özel � Hastanesi'nin el ilanlarında TDT'nün 8.,9., 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hastane başhekimi Dr. � hakkında açılan HUB-R-382 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,
oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!