Temmuz Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5531

02.07.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr�., Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � haklarında tıbbi hata, Dr. � hakkında tıbbi belgeleri zamanında ve özenli düzenlememek iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-169 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

2. Özel � Hastanesi (yeni adı �Hastanesi) Başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB-226 sayılı dosyada Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve savunmasının geldiği görüldü. Dosya değerlendirildi ve Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

3. Özel �Tıp Merkezi Sorumlu hekimi Dr. �. ve Özel � Polikliniği 2 Sorumlu hekimi Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-353 sayılı soruşturma dosyası ve hekimlerin savunmaları değerlendirildi. Dosyanın onur Kuruluna sevkine,

4. Özel � Merkez Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-373 sayılı soruşturma dosyası ve hekimin savunması değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

5. Dr. � hakkında bir günlük gazete ekinde yayınlanan haberde Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddeleri ile 1219 sayılı Yasanın 10. ve 24. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-351 sayılı soruşturma dosyası ve hekimin savunması değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

6. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile oluşturulan HUB-R-329 sayılı dosya ve hekimin savunması değerlendirilerek, Onur Kuruluna sevkine,

7. Özel � Hospital Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile oluşturulan HUB-R-350 sayılı soruşturma dosyası ve hekimin savunması değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

8. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr�. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-345 sayılı soruşturma dosyası ve hekimin savunması değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine ve hastane Yönetim Kurulu üyeleri arasında hekim olanların tespit edilerek haklarında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosunun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

9. Dr. � hakkında kendisine getirilen hastanın muayenesinde gerekli özeni göstermediği ve sonuçta tedavi süresinin uzamasına neden olduğu iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

10. Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. �. ve Özel �. Hastanesi Başhekimi �. haklarında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31.maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-348 sayılı dosya ve hekimlerin açıklamaları değerlendirildi. Hekimlerin bir bankaya ait broşürde hastanelerine ilişkin yapılan tanıtımda katkıları olmadığı anlaşıldığından uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-361 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin açıklaması yeterli görüldüğünden uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

12. Dr. � ve Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 7, 12/c, 12/e, 31. ve 39. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine (HUB-81),

13. Dr. � hakkında gerçeğe aykırı rapor verdiği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

14. � Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.un yürütmesine,

15. Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-158 sayılı dosya değerlendirilerek, dosya içeriğinde bulunan bilirkişi görüşü dikkate alınarak adı geçen hekimlerin tıbbın gereklerini yerine getirdiği ve yaptıkları tedavilerin bilimsel olduğu kanısına varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-150 sayılı dosya değerlendirildi. Dosya içeriğinde bulunan bilirkişi görüşü de dikkate alınarak tıbbın gereklerinin yerine getirildiğine ve yaptıkları tedavilerin bilimsel olduğuna bu nedenle bir kusurları olmadığı kanısına varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Dr. Ayşenur Balioğlu, Dr. Kalender Kayaş, Dr. Gizem Hanzade Kılıç, Dr. Aysun Çakır, Dr. Burak Erden, Dr. Ahmet Arif Eroğlu, Dr. Volkan Ünal, Dr. Murat Sarıtemiz, Dr. Osman Doğan, Dr. Necip Tuğrul, Dr. Ayşe Gül Batkal, Dr. Ahmet Hakan Dinç, Dr. İmam Saylık, Dr. Seyfi Gündüz Tezeren, Dr. Kasım Okan Anık, Dr. Işık Erdoğan, Dr. Mehmet Susam, Dr. Meliha Ertuğrul, Dr. Sevgi Deniz Yıldız, Dr. Şelale Onatça, Dr. Nuray Karakuşçu ve Dr. M. Ayhan Pulur'un üyelik başvurularının kabulüne;

18. Dr. Mehmet Öztürk'e Haliç Üniversitesi, Dr. Sinan Taşbaş'a Samanyolu TV (OSB), Dr. Ahmet Seyfi Gözaydın'a Samanyolu TV (OSB, Dr. Can Fenerci'ye Aktürk A.Ş, Dr. Bayram Yaşar'a Yaşar Ayakkabıcılık (OSB), Dr. Ergin Ertan'a Özel Ensar Hastanesi ve Dr. Orhan Alan'a İmaj Tekstil (OSB) için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği çalışma yetki belgelerinin düzenlenmesine;

19. Bilgisayar bakım anlaşması yapmak üzere Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Hasan Oğan'a yetki verilmesine,

20. Biosis Medikal ve Güneş Sigorta'ya hekim adreslerinin etikete basılı olarak verilmesine, etiket başına 500.000.TL ücret talep edilmesine;

21. Dr. Serdar İskit ve Dr. Şule Oktay'ın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni ile ilgili başvurularının ve bir grup hekim tarafından imzalanmış Dekanlığın uygulaması ile ilgili kınama metninin web sitesinde yayınlanmasına, Hekim Forumu Yayın Kuruluna da iletilmesine;

22. TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen asgari ücret katsayılarının gerekli kurum ve birimlerde duyurulmasına;

23. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nin Prof. Dr. �.'ın yazarı olduğu kitap ile ilgili intihal iddiası için kitabın incelenmek üzere bilirkişi olarak Prof. Dr. �.'ya gönderilmesine;

24. İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ambulans ve Özel Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili 03.07.2002 tarihli toplantısına Güray Kılıç'ın katılmasına;

25. Dr. Yasin Gözü'ye hukuki danışmanlık verilmesine;

26. Oda postası dağıtımı için City-Logistics'in teklifinin kabulüne ve sözleşme yapılmasına;

27. Dr. � ve Dr. � ile görüşmek üzere Dr. Huri Özdoğan, Dr. Güray Kılıç ve Dr. Adil Nevresoğlu'nun görevlendirilmelerine, işyeri hekimliği komisyon toplantılarına katılmamalarının sözlü olarak tavsiye niteliğinde iletilmesine;

28. Oda Komisyonlarından önceki dönem çalışmaları ve 2002-2004 projeleri için bilgi istenmesine;

29. Basınla İlişkiler Çalışma Grubu'nun 10.07.2002 tarihinde ilk basınla buluşma toplantısını yapmasına, Beyza Çelenligil Kutay'ın basın sözcüsü olarak görevlendirilmesine, Şebnem Korur Fincancı'nın Yönetim Kurulu adına toplantılara katılmasına; basınla buluşmanın her ayın 2. ve 4. çarşambasında gerçekleştirilmesine; oybirliği il karar verildi.

 

 09.07.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Başak Ük Egemen, Dr. Tuncay Yılmazer, Dr. Güler Berkiten, Dr. Filiz Gözeten, Dr. Bilgin Yurdakul, Dr. Banu Bunyak, Dr. Fatma Yüksel, Dr. Ertan Karayurt, Dr. Şehnaz Karan, Dr. Mehmet Emin Kumoğlu, Dr. Kutlaş Karaman, Dr. Hanife Şerifa Aktaş Arslan, Dr. Özden Erhan Sofuoğlu, Dr. Turhan Tugay, Dr. Serhat Keser, Dr. Sıdıka BillurBilmen Yücel, Dr. Sevinç Keser, Dr. Ayhan Sandal, Dr. Gökhan Özarkun, Dr. Metin Günay, Dr. Feride Çiğdem Aslantay, Dr. Ferruh Balaban, Dr. Yunus Emre Altuntaş, Dr. Ayşe Yalçın ve Dr. Battal Birol Koyuncu'nun üyelik başvurularının kabulüne;

2. Dr. Başak Egemen'e Oynurden Kimya Sanayii, Dr. İsmail Burak Sancar'a Devran Eğitim Hizm., Dr. Engin Gazi Örgün'e Yeteks Tekstil, Dr. Nurullah Kansu'ya Sümer Phlabtik ve Kağıt, Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç'e Esenkent Toplu Yapı Yönetim, Dr. Mustafa Yenigün'e Pınar Entegre Et, Dr. Şenol Öztürk'e Tem-San Temizlik için bundan sonraki sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi düzenlenmesine;

3. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �. Hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile oluşturulan HUB-R-356 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

4. HUB-R-277 sayılı dosyada soruşturmacı olarak görevlendirilen Dr. �'un istediği Dr. � hakkında soruşturma yetkisinin verilmesine;

5. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �'nın savunmasında belirtilen tanıtım ve asgari ücret ihlalini hastane yönetim kurulunun yaptığına dair ifade göz önüne alınarak hastane yönetim kurulunda bulunan hekimlerin öğrenilmesine ve haklarında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine ve dosyanın sonra tekrar değerlendirilmesine;

6. Dr. � ve Dr. � hakkında (HUB/199) Tıbbi ihmal, gerçek dışı rapor düzenlemek iddialarını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

7. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-R-302 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine;

8. Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında hastaneye ait el ilanları ile TDT'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yapmasına,

9. Dr. � ve Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-300 sayılı fezlekeli soruşturma dosyasının Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

10. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı ve Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-178 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

11. Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında yasa dışı organ nakli yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-295 sayılı dosyada soruşturmacının Etik Kurul görüşüne başvurulması isteminin Onur Kurulu'nca uygun görmesi ile oluşabileceği kanısına varılarak Onur Kurulu'na sevkine,

12. Dr. �.'nun 2 ayrı yerde çalışma isteği ile yaptığı başvuru sonucu kendisinden istenen bilgilendirme yazısının değerlendirilmesi sonucu sadece tek yerde özel hekimlik yaptığı anlaşıldığından hakkında oluşturulan HUB-G-223 sayılı dosyanın işlemden kaldırılmasına;

13. Resmi kurumda baktığı hastasını muayenehanesine yönlendirdiği iddiasını araştırmak üzere hakkında HUB-G-228 sayılı dosya oluşturulan Dr. �.'nin ifadesi değerlendirildi; adı geçen hekime yöneltilen iddiaların doğrulanmasının mümkün olmadığı dosya içeriğinden anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Hasta sırlarını açıkladığı, hastaya ait belgeleri hastaya istemesine rağmen vermediği ve yayın etiğine aykırı davrandığı iddiası nedeniyle hakkında HUB-G-218 sayılı dosya oluşturulan Dr. �.'nın ifadesi ve dosyanın değerlendirilmesinde Dr. �'nın hastanın kendisinden filmleri ile ilgili bir istekte bulunmadığı, yayınlanan bilimsel yazıda filmlerin üzerine hastaya ait isim ve doğum tarihi bilgilerinin yer almasının yanlışlıkla ve dikkatsizlikten kaynaklandığa yönünde verdiği ifade göz önüne alınarak kendisinin daha dikkatli olmasi yönünde uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına;

15. Kendisine muayene olmak için başvuran hastaya bir hekime yakışmayacak sözler sarfettiği iddiası nedeniyle hakkında HUB-G-214 sayılı dosya oluşturulan Dr. �'in ifadesi ve dosya değerlendirilerek; Dr. �'in kendinden beklenen iyi hekimlik değerlerine bağlı kaldığına ve hastaya bir hekime yakışmayacak sözler sarfettiğine dair delil bulunmadığına bu nedenle de dosyanın işlemden kaldırılmasına;

16. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-217 sayılı dosya değerlendirilerek; Dr. �'nun hastasına gerekli teşhis ve müdahaleleri uyguladığına bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından Mayıs 2002 tarihli Harper's BAZAAR dergisinde yayınlanan yazı nedeniyle yapılan başvuru ile hakkında inceleme başlatılan Dr. �.'a ait dosya değerlendirilerek Dr. �'ın haberle ilgisi olmadığına, yayımlanan yazının kitabından alıntılarla yazıldığına bu nedenle işlemden kaldırılmasına,

18. Tanıtım ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Dr. �. ve hastane başhekimi Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-R-250 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine;

19. Özel �Clinic Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8., 9. ve 31. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-374 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

20. Dr. �. hakkında hekimler arasındaki deontolojik ilişkilere uymadığı gerekçesiyle oluşturulan HUB-93 sayılı dosyada gerek şikayetçiye gerekse de tanıklarına ulaşılamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Dr. � hakkında iki ayrı yerde serbest hekimlik yaptığı ve tanıtım ihlaline sebep olduğu gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-278 sayılı dosyada İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazıdan anlaşılacağı üzere Dr. �'ın tek yerde serbest hekimlik yaptığı sabit olduğundan dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22. Özel �Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 12/e , 21 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �.'un yürütmesine;

23. Özel � Hastane Başhekimi Dr. � hakkında bez afişler ile TDT'nün 8.9 ve 31. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

24. Özel �Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında TDT'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

25. İl Sağlık Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Tabip Odası'na üye olmadan serbest çalışmak ve TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal etmek gerekçesiyle Dr. �, Tabip Odasına bildirmeden serbest hekimlik yapmak ve TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal etmek gerekçesiyle Dr. � haklarında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'un yürütmesine,

26. Dr. �. hakkında Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı'nın yaptığı başvuru ekinde bulunan el ilanı nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nün Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

27. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı'nın yaptığı başvuru ekinde bulunan gazete haberinde Tıbbi Deontoloji Tüzğünün 8,9 ve 31. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

28. Özel �. Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında dağıtılan el ilanlarında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.,9. ve 31. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosunun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

29. Özel � Tıbbi Tahlil laboratuarı Sorumlu Hekimi Dr. Adı tespit edilerek, hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.9 ve 31. maddelerini Ataşehir Alışveriş Dergisi Mayıs 2002 sayısında yayınlanan reklam örneği ile ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

30. Ataşehir Alışveriş Dergisinde tanıtım ihlali yaptığı tespit edilen Cilt Hastalıkları Estetik ve Kozmetoloji Kliniği sorumlu hekimi Dr. �.'nin Sağlık Mevzuatının tanıtımla ilgili maddeleri hakkında bilgilendirilerek dosyasının işlemden kaldırılmasına,

31. Kağıthane Sağlık Grup Başkanlığı yazısı ekinde bulunan el ilanı ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosunun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

32. Yeni Trakya Ekspres 17.05.2002 tarihli nüshasında yayınlanan reklam örneği nedeniyle:
a) Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında,
b) Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında,
c) Özel �. Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosunun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

33. Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında Yeni Trakya Ekspres Gazetesi 17.05.2002 nüshasında yayınlanan reklam örneği ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosunun Yönetim Kurulu adına resen yürütmesine,

34. Muayene etmeden ve usule uygun olmayan Adli Rapor düzenledikleri iddialarını araştırmak üzere Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

35. Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya tıbbi hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

36. Dr. � hakkında yapılan başvurunun değerlendirmesinde; önceki yıllarda birlikte çalıştığı meslektaşının muayenehanesine ziyarete gittiğinde meslektaşının ricası üzerine hasta muayene ettiği, sekreterin bilgisi dışında çalıştığı döneme ait kaşeyi faturaya bastığı anlaşıldığından; daha özenli olması yönünde uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

37. Dr. Ahmet Yücetürk'ün başvurusu üzerine; emekli hekimlerin ekonomik koşulları da değerlendirilerek yaş ve sağlık durumlarının uygunluğu halinde "0" puanlı kabulü ile tam gün işyeri hekimliği yapmalarında sakınca bulunmadığına,

38. Hekimliğe ilk adım Şölenini'nin 16.07.2002 tarihinde Cemal Reşit Rey Salonu'nunda gerçekleştirilmesine; İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Marmara Ü. Tıp Fakültesi'nden mezun olan öğrencilere yönelik etkinlik için gerekli çalışmaların yürütülmesine;

39. Doğa Koleji'nin adres isteği için 500.000.TL ücret ile adres etiketleri verilmesine;

40. 23 Temmuz 2002'de Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili toplantının ikincisinin yapılmasına,

41. 70. Yıl Fizik Tedavi Merkezi'nden 5 hekimin başvurusu için değerlendirme yapılarak MR oranı ile ilgili hekimin klinik bağımsızlığını vurgulamayan yazı hazırlanmasına, 11.07.2002 tarihinde basın açıklaması yapılmasına,

42. Sağlık Kuruluşlarının Depreme Hazırlıklılığı konulu panel ve sonuçları ile ilgili olarak 18.07.2002'de basın açıklaması yapılmasına,

43. Hekim ücretleri ile ilgili bir çalışma yürütülmesine, temsilciler ile bir araştırma yapılarak özel gündem oluşturulmasına, Faruk Yıldız, Ali Çerkezoğlu ve Erkan Kapaklı'nın görev almalarına, oybirliği ile karar verildi.

15.07.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ahmet Polat, Dr. Önder Yiğit, Dr. Mustafa Er, Dr. Gözen Serdaroğlu, Dr. Neslihan Büyükmurat, Dr. Ali Övet, Dr. Gökhan Bilgiç, Dr. Filiz Pehlivanoğlu Yıldırım, Dr. Himmet Kar, Dr. Yasemin Bradley ve Dr. Cihan Tığ'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Erkan Gündüz'e İn-Tes İnşaat, Dr. Kamil Çerçi'ye Vural Giyim, Dr. Sarsu İnan'a Sunjüt Suni Jüt Sanayi (OSB), Dr. Dilek Dalyancı'ya Özlem Kristal (OSB), Dr. Murat Fırat'a Eksen Yayıncılık, Dr.Tahsin Taşsöken'e Pam-Pak Medikal, Dr. Gülsibel Yaşar'a Pam-Pak Medikal, Dr. Hamit Süha Şerbetçioğlu'na Sykes İstanbul Teknoloji için, bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki belgesi düzenlenmesine,

3. Dr. Rıfat Yücel ve Dr. İrfan Gökçay'ın Bizim Gazete ve BİA'da çıkan Büyük Kongre haberi ile ilgili yazılarının Dr. Mustafa Sütlaş'a iletilmesine,

4. Bahçelievler Sağlık Ocağı'nın doktor muayenehane adresleri ile ilgili isteğinin kabulüne,

5. Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Yasa Taslağı ile ilgili Kartal SSK ve Göztepe SSK Hastanelerinde yapılan toplantının diğer hastanelerde de sürdürülmesine, SMOK ile birlikte Eylül ayında panel düzenlenmesine,

6. Dr. Cengiz Çetin tez yarışması ödül töreninin malpraktis paneli ile aynı gün yapılmasına, plaket ve armağan hazırlanmasına, aynı gün bir asistan toplantısı gerçekleştirilmesine;

7. K.Çekmece Kızılay Tıp Merkezi Denetimi için Taksim Hastanesi'nden Dr. Doğan Gönüllü'nün görevlendirilmesine,

8. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için Av. Meryem Turan ile görüşülmesine, Dr. Osman Öztürk'ün görev almasına,

9. 18 Temmuz'da yapılacak basın açıklamasına YK'ndan Dr. Osman Öztürk ve Dr. Güray Kılıç'ın katılmasına,

10. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-306 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

11. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-328 sayılı dosyada adı geçen hekimin ifadesi değerlendirilerek, Dr. Fatih Esen ve �. Vakfı � Tıp Merkezi Sorumlu hekiminin tanıtım kuralları ile ilgili olarak uyarılmalarına,

12. Özel �Klinik Laboratuarı Sorumlu Hekimi Dr. �'ın savunması değerlendirilerek laboratuarı kuran şirket ortaklarının tespit edilerek, hekim olanlar hakkında soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine, soruşturma sonucu dosyanın tekrar değerlendirilmesine,

13. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında hastane ile ilgili Yeni Şafak Gazetesi'nde yayınlanan "� Sünnet Şöleni" başlıklı yazı nedeniyle oluşturulan HUB-R-377 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin tanıtım ihlalleri hakkında uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

22.07.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Mehmet Paşaoğlu, Dr. İrfan Fırat, Dr. Belgin Eroğlu Kesim, Dr. Fazilet Görgülü, Dr. Cem Aygün, Dr. Serap Karabulut, Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, Dr. Mehmet Yetkin, Dr. Ahmet Yaldız ve Dr. Halil Suat Ayyıldız'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mahmut Gökhan Teker'e Aks Televizyon Reklamcılık, Dr. Aykut Postoğlu'na Temsa Termomekanik ve Oto Bölümü, Dr. Ruken Bayar'a Adil Işık Hazır Giyim, Dr. Ziya Yenice'ye Sansu Gıda, Dr. Feride Ç. Aslantay'a CHT Tekstil, Dr. Nuri Toktur'a Evin Giyim, Dr. Mümtaz Nejat'a Polat Tekstil, Dr. Nesibe Ş. Bilgen'e Etem Triko, Dr. K. Uğur Kılıç'a Özkardelen Tekstil, Dr. Tuncay Yılmazoğlu'na Tefaş Kimya için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri hekimliği çalışma yetki belgesi düzenlenmesine,

3. Sultan Erdağ'ın yaptığı başvuru nedeniyle Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-212 sayılı dosyada tıbbi hata ve/veya ihmal iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

4. Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında dağıtılan el ilanı nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-365 sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

5. Özel İstanbul � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle (gazete haberleri dolayısıyla) soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

6. Dünya Gazetesi Cumartesi Pazar ilavesinde yayınlanan "Estetik Cerrahi mi? Kozmetik Cerrahi mi?" başlıklı yazı nedeniyle hakkında HUB-G-231 sayılı inceleme dosyası oluşturulan Dr. �'nın uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Dr. �. hakkında hastasını muayenehanesine yönlendirdiği, tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı, olayın mahkemeye yansıması nedeniyle hastasını tehdit ettiği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

8. Dr. � hakkında işyeri hekimliği yaptığı kuruluşta oluşan bir kaza sonrasında tutulan tutanakta şirketin kusursuz olduğunu belirten bir ibarenen olması nedeniyle etik olmayan bir davranışta bulunduğu iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-202 sayılı dosyada hekimin ifadesi değerlendirildiğinde, hekimin tıbbi bakımdan yapılan işlemler ve işyeri güvenliği ile ilgili yeterlilikle ilgili olarak tutanağı imzaladığının anlaşılması dolayısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Dr. �'in Dr. � hakkında yaptığı başvuru ile ilgili oluşturulan HUB-G-133 sayılı dosyada şikayetçiye ve şikayet edilene ve tanıklara ulaşılamadığından dosyanın tutanakla kapatılmasına;

10. Dr. �'un Dr. � ve Dr. �l'e hakaret ettiği iddiası sonucu oluşturulan HUB-G-73 sayılı dosyada bulunan ifadeler değerlendirilerek Dr. � hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

11. Dr. � ve Dr. � hakkında komisyon toplantısında meslektaşına fiili saldırıda bulunmak, kendisini tehdit etmek ve Tabip Odası'nın çalışmalarını engellemek iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-289 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

12. FHM adlı derginin Haziran sayısında "Erkek güzeli" başlıkla yazılan yazıda reklam yapıldığı gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-R-376 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. �'nın ifadesi dikkate alınarak tanıtım ihlalleri konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-282 sayılı dosyada Yönetim Kurulu'muzun 27.03.2002 tarihli işleme gerek yok kararına şikayetçi tarafından itiraz edilmesi nedeniyle dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

14. Özel � Tıp Merkezi Sorumlu hekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile oluşturulan HUB-R-309 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

15. Dr. � hakkında kendisine başvuran bir hastanın tanı ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-159 sayılı dosya değerlendirilerek, bilirkişi ve Adli Tıp Raporları hekimin olayda herhangi bir ihmal ve/veya hatası olmadığı yönünde olması dolayısıyla hekimin tıbbi kayıtları daha düzenli olarak tutması hususunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. SSK Okmeydanı Hastanesi'nde acil nöbeti tutan Dr. Serhat Karadağ'ın hasta yakını tarafından tehdit edilmesi ile ilgili olarak hekim ve Şişli Belediyesi ile görüşülmesine, Dr. Osman Öztürk'ün görev almasına,
İadeli taahhütlü kimlik kartı gönderisinin kaybı nedeniyle PTT Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek tazminatın belirlenmesi için Av. Meryem Turan'ın görevlendirilmesine,

17. SSK Bakanlık Müfettişliği tarafından yapılan bir incelemeye esas olmak üzere SSK İstanbul Hastanesi'nde görevli hekimlerden adı bildirilenlere ait özel hekimlik uygulaması bilgilerinin düzenlenerek gönderilmesine,

18. Dr. Kemal Taş tarafından yapılan başvuruda Şile Sağlık Ocağı'nda görevli 8 hekimin il içi görevlendirmesi ile ilgili değerlendirme isteğinin Pratisyen Hekim Komisyonu tarafından incelenmesine, Dr. Erkan Kapaklı'nın konu hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesine,

19. S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Tramedolor amp. Ve Edomidat-lipuro amp. Yeşil reçete kapsamına alınması hakkındaki yazısının Oda web sitesinde ilan edilmesine,

20. Toplu İş Sözleşmesine Dr. Osman Öztürk ve Dr. Güray Kılıç'ın katılmasına,

21. Dr. Melih Kayan ve Dr. Betül Ungan Gürer'in işyeri hekimliği ve üyelikleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelerine,

22. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Hekimlerinin başvuruları ile ilgili olarak başhekimlikten görüş istenmesine,

23. Savaşa karşı Barış Girişimi ile birlikte tutum alınmasına,
oybirliği ile karar verildi.

30.07.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI1. Hastasının sırrını açıkladığı iddiasını araştırmak üzere hakkında HUB-323 sayılı dosya oluşturulan Dr. �. ile ilgili olarak soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

2. Özel �. Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında hastaneye ait dağıtılan el ilanları ile TDT'nün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-407 nolu dosya değerlendirilerek Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun yürütmesine,

3. Sabah Gazetesi 9 ay 10 gün ekinde yayınlanan ilan ile ilgili olarak oluşturulan HUB-R-403 sayılı dosya değerlendirilerek Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8,9 ve 31. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun yürütmesine,

4. Tıbbi tanıtım ihlali yaptığı, ruhsatsız madde kullandığı ve bilimsel olmayan yöntemlerle hasta tedavi ettiği iddiasını araştırmak üzere hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili olarak oluşturulan HUB-307 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

5. Muayenehanesinde yabancı uyruklu hekim çalıştırdığı iddiasını araştırmak üzere hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-302 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

6. Tempo Dergisinde yayınlanan söyleşi bölümünde bulunan yazı nedeniyle bilgisine başvurulan Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-380 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. ...'ın tanıtım ihlalleri hakkında uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Pratisyen hekim olduğu halde kartvizitinde kendisine Dahiliye Uzmanı olarak tanıttığı iddia edilen Dr. � hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

8. Hastasına ülkemizde kullanımdan kalkan bir ilacı yazdığı ve hastasının bunu kendisine iletmesi üzerine kendisine hakaret ettiği iddiasını araştırmak üzere Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-184 sayılı dosya değerlendirilerek, hekimin yazdığı ilacın geri çekilmesine dair herhangi bir uygulama olmadığı ancak dikkatli kullanımının gerekli olduğu ve ortaya çıkan problemin hekim-hasta ilişkisinde oluşan iletişimsizlik nedeniyle oluştuğu anlaşıldığından Dr. �'ın konu ile ilgili olarak uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Kırklareli Tabip Odası'nın başvurusu üzerine hakkında 2 ayrı ilde işyeri hekimliği yaptığı iddiasını araştırmak üzere HUB-G-245 sayılı dosya oluşturulan Dr. �'nun ifadesi ve dosya içerisindeki belgeler göz önüne alındığında iddia subuta ermediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Dr. � hakkında Tabip Odası'na yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-298 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

11. Dr. � hakkında hasta yönlendirdiği, bilimsel olmayan yöntemlerle hasta tedavi ettiği ve uzmanlık alanı dışında hasta tedavi ettiği iddialarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-109 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

12. Hastasının muayenesini yapmadığı ve hakaret ettiği iddiasını araştırmak üzere Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-156 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. �'nın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 18. maddesinde belirtilen hükümle ilgili olarak uyarılmasına, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Ümraniye Sağlık Grup Başkanlığı yazısı ekinde gelen şikayet başvurusu üzerine Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-G-219 sayılı dosya değerlendirilerek, DR. �'la Dr. .. arasında gerçekleşen olayın Dr. �'ın 112 Acil Yardım Hizmeti veren hekimlerin çalışma düzenini bilmemesi sonucu oluşan ve Dr. �'ın da konu ile ilgili olarak adı geçen hekimi bilgilendirmemesi ile gelişen hekim-hekim ilişkisini deontolojik anlamda yaralayan bir durum olduğu anlaşıldığından, her iki hekimden deontolojik kurallar konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,
oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!