Haziran Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5818

04.06.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Feyza Nur Çıldır, Dr. Koray Güven, Dr. Mehmet Bakır Dilber, Dr. Ahmet Bülent Kargı, Dr. Cengiz Çağlar, Dr. Şenay Göksi Tomruk, Dr. Mümin Sarper, Dr. Lütfiye Özlem Sipahi, Dr. Nilgün Esma Yankutan Metin, Dr. Savaş Öztürk, Dr. Zerrin Topçu, Dr. Berrin Topçu, Dr. Osman Akıntürk, Dr. Murat Mücahit Taşpınar, Dr. Uğur Duman ve Dr. Mustafa Uysal'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Cengiz Kaya'ya aydın Yapı Ürünleri, Dr. Mehmet Taşkın Eğici'ye Özşahinler Konfeksiyon, Dr. A. Murat Erdem'e Dem Tekstil S. Ve Ticaret, Dr. Mahmut Aysalar'a Zeyno Tekstil Sanayi, Dr. Sezai Cüceloğlu'na Kobatek Makine Bakım, Dr. K. Yalçın Gürsoy'a Kaynak Holding (OSB), Dr. Muhammed Göğüş'e Kaynak Holding (OSB), Dr. Aydın Geçer'e Yönser Yönetim için, bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

3. HUB-305 (G-12) sayılı dosya ile "tıbbi ihmal ve/veya hata" iddiasını araştırılmak üzere Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr�.'ın yürütmesine,

4. HUB-306 (G-17) sayılı dosya ile "hastasını bilgilendirmeden terk etme" iddiası araştırılmak üzere Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

5. HUB-307 (G-124) sayılı dosya ile "TDT 8 ve 9. maddelerini ihlal, ruhsatsız tedavi materyali kullanmak ve bilimsel olmayan yollarla hasta tedavi etmek" iddiası araştırılmak üzere Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'ın yürütmesine,

6. HUB-G-96 sayılı dosya ile "uygun olmayan hekim hasta ilişkisi" iddiası araştırılan Dr. �.'e hasta ile iletişimde daha özenli davranması için uyarıda bulunulmasına, herhangi bir işleme yer olmadığına;

7. HUB-G-62 sayılı dosya ile "tıbbi ihmal ve/veya hata" iddiası araştırılan Dr. �. Ankara'da çalıştığından dosyanın Ankara Tabip Odası'na gönderilmesine,

8. HUB-304 (G-42) sayılı dosya ile "gerçeğe aykırı rapor" iddiası araştırılmak üzere Dr. �, Dr. �, Dr. �., Dr. � ve Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �.'ın görevlendirilmesine,

9. İstanbul Barosu'nca yapılan bir başvuruda F tipi cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının tesbiti amaçlı bir çalışmanın birlikte yapılması önerisinin Odamız İnsan Hakları Komisyonu tarafından değerlendirilerek, çalışma ile ilgili proje hazırlanmasına,

10. Av. Ergin Cinmen'in başvurusunun Çevre İçin Hekimler Derneği ile Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu'nca değerlendirilmek üzere iletilmesine, Dr. Yeşim İşlegen'in vakaların jinekolojik yönden değerlendirilmesi için bilirkişi olarak görevlendirilmesine,

11. Dr. Müjdat Bankaoğlu'na Kızılay Dispanserlerinin özel hekimlik uygulama alanı olduğunun ayrıntılı ve mevzuat çerçevesinde açıklanmasına,

12. Odamızın 24228 sayılı üyesi Dr. Ayşe Pınar Özkan'ın yurtdışında yaşadığı ve 1995 yılından itibaren Türkiye'de çalışmadığını, üyelikten ayrılma isteğini bildiren dilekçesi değerlendirilerek, üyelikten ayrılma isteğinin ve Türkiye'de bulunmadığı yıllara ait aidat borçlarının silinmesi talebinin kabulüne,

13. Dr. Şengül (Akgül) Yüksel'in 1997 yılı itibariyle hekim olarak çalışmadığı bildirildiğinden, istifa telebinin kabulüne,

14. Sağlık Meslek Odaları toplantısının 11.06.2002 tarihinde saat 19.00'da yapılmasına,

11.06.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Önder Koldaş, Dr. Tülay Koldaş, Dr. Ahmet Enginpete, Dr. Eda Kumbasar, Dr. Ahmet Cem Batukan, DR. Süleyman Hilmi Aksoy, Dr. Betül Çamaşırcıoğlu, Dr. Ergül Öğredik, Dr. Nur Akbaş, Dr. Abdurrahman Dere, Dr. Ateş Ülker, Dr. Hüseyin Nazmi Bayçın, Dr. Nur Doğan Selçuk ve Dr. Melek Gülsoy'un üyelik başvurularının kabülüne,

2. Dr. İ. Savaş Yıldırım'a Sinem Motorlu Araçlar, Dr. Aytekin Erdağ'a İstanbul Kültür Üniversitesi, Dr. Suat Sarp ve Dr. Erhan Özbek'e İstanbul Deniz Otobüsleri, Dr. Tayfun Güven'e Asel Tekstil, Dr. Kamil Yalçın'a Rema Kapı Pencere (OSB), Dr. Ali Karlıdağ'a Erdoğan Ticaret, Dr. A. Servit Terziler'e Mert İlkem Konfeksiyon, Dr. M. Funda Gülses'e Fransız La Paix Hastanesi, Dr. İsa Uzun'a Kademler Tekstil için, bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

3. Dr. �'nın başvurusunda yer alan işçi sağlığı kol toplantısında gerçekleştiği iddia edilen olay ile ilgili araştırma yapılmasına, Ankara'da görev yapan hekimler için Ankara Tabip Odası'na yazı yazılmasına,

4. Türk Tabipleri Birliği tarafından; "intihal" iddiası ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi için gönderilen ekteki belgelerin incelenerek; bilirkişi görüşü alınmasına,

5. Dr. Mehmet Emin Güçlü'nün başvurusu ile ilgili araştırma yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nden randevu istenmesine, Özel Hekimlik Komisyonundan görüş talebinde bulunulmasına,

6. STED için abone adreslerinin güncellenmesi ve iletişim sorumlusu olarak YK üyesi Dr. Hasan Ogan'a görev verilmesine,

7. Bursa Tabip Odası üyesi hekimlerin 17.6.2002 tarihinde yapılacak duruşmasına İTO YK adına Şebnem Korur Fincancı ve Osman Öztürk'ün temsilciler kururulu adına Hüseyin Demirdizen ve Hekim Forumu adına Mustafa Sütlaş'ın katılmalarına,

8. Dr. Leyla Onay'a iki ayrı ilde çalışmasının mümkün olmadığının bildirilmesine,

9. Meslekten men cezası almış olan hekimin 10 yıl süre ile işyeri hekimliği yetkisi alamayacağı, ancak önceden alınmış yetkisi kazanılmış hak olduğundan geriye dönük yasal işlem yapılamayacağına,

10. Kocaeli Tabip Odası'nın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumuna başörtülü hastaların alınmaması iddiası ile ilgili başvurusu üzerine iddianın araştırılmasına,

11. Dr. Harun Şamiloğlu'nun başvurusu değerlendirilerek Av. Meryem Turan'ın danışmanlık yapmasına, örnek dava niteliği taşımadığından avukatlığını üstlenemeyeceğine,

12. Tabip Odası çalışanları toplu sözleşme görüşmeleri için 19.6.2002 saat 17.30'da ilk toplantının yapılmasına,

13. ODDSH Komisyonu'nca 19.06.2002 tarihinde düzenlenecek "Sağlık Kuruluşlarının Deprem Hazırlığı" panelinin duyurusunun gerekli hazırlıklarının yapılmasına,

14. Voleybol sezonu fikstür çekimleri için Ali Çerkezoğlu'nun Okan Falay ile görüşmesine,

15. İstanbul Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliği Konseyi'nin 17.6.2002 tarihli toplantısına YK üyesi Hasan Ogan'ın katılmasına,

16. Temsilciler Kurulu Divan Başkanı'nın İ.Ü. Rektörünün mecburi hizmet ile ilgili basın açıklamasında İst. Tabip Odası'na yönelik tutumunun kınanması ile ilgili yazının, işbirliğine yönelik tutumumuz ve isteğimizi içeren yazımız ile birlikte İ.Ü. Rektörlüğü'ne iletilmesine,

17. Etik Kurul'un düzenleyeceği "Klinik Araştırmalarda Plasebo Kullanımı" başlıklı panel için İstanbul Üniversitesi'nden salon isteğimize ücret talebinin uygun bulunmaması ve önceki etkinliklerde bu tür bir talebin olmaması nedeniyle panel yerinin yeniden değerlendirilmesine, sonbaharda panelin düzenlenmesine,

18. Dr�. ve Dr. �. hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine; (HUB-89)

19. Dr. �. hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine (HUB-G-86)

20. Dr. � hakkında tıbbi hata ve gerçeğe aykırı olan rapor düzenlemek iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine (HUB-G-98)

21. Dr. � hakkında uzmanı olmadığı bir alanda uzman gibi faaliyet göstermek, Tabip Odasına karşı üyelik görevlerini yerine getirmemek iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine (HUB-G-38)

22. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. İlhan Doğan'ın yürütmesine (HUB-195)

23. Dr. � ve Dr� hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine (hub-g-132)

24. Dr. �. hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine (İş-1043)

25. Özel �Hastanesi ve Doğumevi Başhekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosunun yürütmesine (HUB-R-362),

26. Dr. �. hakkında TDT 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �.'un yürütmesine (HUB-R-277) oybirliği ile karar verildi.

 

18.06.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. � hakkında gerçeğe aykırı ve usulüne uygun olmayan rapor düzenlediği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine (HUB-G-119)

2. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine (HUB-G-200)

3. Özel �.Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosunun yürütmesine (HUB-R-366)

4. Özel � Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosunun yürütmesine (HUB-R-366)

5. Dr. � ve Dr. �. hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. İlhan Doğan'ın yürütmesine,

6. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'nun yürütmesine,

7. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-58 sayılı dosyada ilgili hekim hakkında soruşturma açılmasına,

8. Dr. �. hakkında meslektaşlarına iyi davranmamak ve tehdit etmek iddiası ile oluşturulan fezlekeli HUB-274 sayılı dosya değerlendirildi. Dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

9. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-51 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

10. Özel �Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � ve Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-299 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

11. Özel �. Hospital hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 12. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-349 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

12. Özel � Tıp Merkezi sahibi, Boğaziçi Aydın Sağlık Eğitim San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-309 sayılı dosya değerlendirildi. Dr. �hakkında oluşturulan dosyanın Onur Kuruluna sevkine ve Tıp Merkezi sorumlu hekimi hakkında soruşturma açılmasına,

13. Dr. � hakkında Tabela Yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesi ile ilgili olarak oluşturulan HUB-R-314 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevk edilmesine,

14. Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-354 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevk edilmesine,

15. Özel � Polikliniği sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-324 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevk edilmesine,

16. Dr. �, Dr. � ve Dr. �. hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-225 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevk edilmesine,

17. Dr. �. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği ve hasta yönlendirmeye yönelik reçete bastırdığı, halkı yanıltmaya yönelik ifadeler kullandığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-291 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Dr. �. hakkında hasta sırlarını açıkladığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-297 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

19. Dr. � hakkında uzmanı olmadığı bir konuda kendini uzmanmış gibi tanıtmak, uzmanlık gerektiren girişimlerde bulunmak, internet sitesinde Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. maddelerini ihlal etmek, hastalarının resimlerini internet sayfalarında yayınlamak ve iki ayrı yerde serbest hekimlik yapmak iddialarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-286 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine.

20. Odamızdan istenmekte olan bilirkişi görüşleri karşılığında başvuru sahiplerinden takdiri Yönetim Kurulu'na ait olmak üzere en az 50, en çok 100 birim karşılığı ücret alınmasına,

21. Dr. � hakkında Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yapmak, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9. ve 31. maddelerini ihlal etmek iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �un yürütmesine,

22. Dr. �. hakkında el ilanı dağıtımı ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasının araştırılması için soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosunun Yönetim kurulu adına resen yürütmesine,

23. Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-296 sayılı dosyada hazırlanan fezleke ve dosya içeriği değerlendirildi, dosyanın Onur kuruluna sevkine,

24. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-238 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

25. Özel �Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-319 sayılı dosya ve hekimin savunması değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

26. Özel .. Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-R-364 sayılı dosya ve hekimin savunması değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

27. Özel � (yeni adı �l) Hastanesi Başhekimi Dr. � ve Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-R-320 sayılı dosya ve içerikleri incelenerek dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

28. Özel �. Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-R-370 sayılı dosya ve hekimin savunması değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesi,

29. Dr. Ebru Özgönenel, Dr. Ahmet Sepetoğlu, Dr. Mustafa Hakan Özdemir, Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Alpaslan Yılmaz, Dr. Cemile Sevi Tekin, Dr. Nazmi Uğur, Dr. Tanay Uğur, Dr. Abdullah Savaş, Dr. Mehmet Gülçubuk, Dr. Berra Önsoy Gidemez, Dr. Mehmet Çağlar Özgür, Dr. Pervin Emin, Dr. Mahmut Hakan Ertürk, Dr. Nilgün Balcı, Dr. Seniye Nihal Yıldırım'ın üyelik başvurularının kabulüne,

30. Med-Net ekli rapordaki doktor ücretinin belirlenmesi talebinin Hekimlik Uygulamaları Bürosu'ndan Dr. Nevşin Torkut tarafından değerlendirilerek yanıtlanmasına,

31. Üsküdar Asliye 1. Hukuk Hakimliği'nin özel hastanede çalışan beyin cerrahının ortalama aylık geliri ile ilgili talebinin HUB'nca ayrıntılı bir açıklama ile yanıtlanmasına,

32. 9-13 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak Pratisyen Hekimlik Kongresi ile ilgili PHK'nuna bilgi verilmesine,

33. TTB Çalışma raporunun büyük kongre delegelerine iletilmesine,

34. Marpa Güvenliğin % 15'lik artışının kabulüne, sözleşme süresi sonunda değerlendirilmesine,

35. İnsan Hakları Komisyonunun çalışma yönergesinin kabulüne,

36. Dr. Bülent Tandoğan'ın Kadıköy Bürosu'na klima alınması önerisi için Dr. Hasan Oğan'ın araştırma yapmasına,

37. Dr. Kadri Kahraman'a Ofset Filmcilik, Dr. Şevket Sayıcı'ya Hakart Dekoratif Eşya, Dr. Hüseyin Akyıldız'a Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri, Dr. Berivan Bingöl'e Sertkaya etiket, Dr. M. Reşat Dabak'a Tokar Yapı, Dr. Fatma Yıldırım'a Global Menkul Değerler, Dr. Dilek Özberk'e Doğuş Yapı (Zincirlikuyu), Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu'na JFK Hospital Ten Medikal, Dr. Latife Ebru Talum'a İstanbul Memorial için buhdan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

38. İst. Tabip Odası Spor Klubünün davası için Av. Meryem Turan'ın Oda adına avukatlık hizmetini yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

39. 20.06.2002 tarihinde Sağlık Grup Başkanlıkları ile Özel Hastaneler Yönetmeliği konulu toplantının yapılabilmesi için duyurulmasına, Pratisyen Hekimlik ve Özel Hekimlik Komisyonları temsilcileri ile Özel Hekimlik Bürosu sorumlu hekimi Dr. Nevşin Torkut'un da toplantıya katılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

25.06.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. �. hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nün "hasta yakınlarına yanlış bilgi vererek haksız kazanç sağladığına ve maddi mağduriyetlerine yol açtığı" iddiasının subuta ermediği kanısına varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

2. Dr. Ali Umut Dalanay, Dr. Gökhan Mamur, Dr. N.S. Levent Bilgiç, Dr. Mustafa Ümit Köroğlu, Dr. Methiye Nurözler, Dr. Adnan Kelebek, Dr. Ahmet Bülent Yazıcı, Dr. Recep Koç, Dr. Nuray Gülgönül, Dr. İlker Gazi, Dr. Tezcan Peker, Dr. Tayfun Ergül, Dr. Cemalettin Ertekin, Dr. Hamit Afşar, Dr. Ali Tunç Ovalı, Dr. Ekim Nehir, Dr. Hakkı Özaslan, Dr. Pelin Özlu ve Dr. Barış Işıloğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

3. Dr. Raci Uğurlu ve Dr. Adnan Kökdemir'in Birgi Holding (OSB), Dr. Zafer Bektaş'ın Ateşsan Kağıtçılık, Dr. Necati Sevencan'ın Işınlar Konfeksiyon (OSB), Dr. Nimet Selmanoğlu'nun Memteks Tekstil ve Dr. Vedat Ayarman'ın Güray Tekstil için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgelerinin düzenlenmesine,

4. Marmara Ü. Tıp Fakültesi'nde 24.06.2002 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde İstanbul Tabip Odası'na yönelik tutumunun kınanmasına, kınama ve bu konuda yapılan açıklamalar ile M.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinin Odamıza yönelik tutumu kınayan tepkilerinin Hekim Forumu dergisi ile Oda web sitesinde yayınlanmasına,

5. TTB Asgari ücret katsayısının meslektaşlarımıza duyurulması için yazışmaların yapılmasına,

6. 19.06.2002 tarihinde yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili olarak tüm eğitim hastaneleri, tıp fakülteleri ve eğitim planlama komisyonlarına 27.06.2002 tarihinde toplantı yapmak üzere davet yazılmasına, toplantıda genel bir değerlendirme ve izlenecek hukuki yolun belirlenmesine, Av. Meryem Turan'ın da toplantıya davet edilmesine,

7. Hasta yakınının saldırısına uğrayan Dr. Yusuf Fişek'e hukuki destek sağlanmasına, Av. Meryem Turan'ın bu amaçla görevlendirilmesine,

8. Askeri hekim Dr. Murat Akgün'ün üye olması ilgili mevzuat ile mümkün görülmese de işyeri hekimliği kursuna katılmasında sakınca bulunmadığına,

9. Sigortacı Gazetesi'nin mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili sorularının yanıtlanması için Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın görevlendirilmesine,

10. TTB Güz Okulu'nun web sitesinde duyurulmasına,

11. Çevre İçin Hekimler Derneği tarafından düzenlenecek sempozyuma maddi destek sağlanmasına, web sitesinde duyuru yapılmasına,

12. Oda yayınları ve arma hazırlattırılması için Dr. Hasan Oğan'a yetki verilmesine,

13. Temizlik Şirketi anlaşması için Dr. Hasan Oğan'a yetki verilmesine,

14. Bilgisayar bakım sözleşmesi için Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Hasan Oğan ve Dr. Faruk Yıldız'ın araştırma yapmasına,

15. Oda salonları kullanımı için kira sözleşmesi düzenlenmesine, küçük salon için 40.000.000.TL, büyük salon için 70.000.000.TL kira bedeli tahsiline,

16. Cengiz Çetin Tez Yarışması jürisine Yönetim Kurulu adına Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın katılmasına,

17. 26.06.2002 tarihinde yapılacak "Sağlıkta Ortak Dil Toplantısı"na Dr. Yıldırım Gülhan'ın konuşmacı olarak katılmasına,

18. TTB Büyük Kongresine katılacak seçilmiş kurulların üyeleri, komisyon temsilcileri ve üyelerimizin bilet ve yol giderleri ile konaklama giderlerinin Oda tarafından karşılanmasına.

19. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Osman Öztürk ve Dr. Ali Çerkezoğlu'nun Yapı Kredi Bankası Kocamustafapaşa Şubesindeki 1004099 ve 1002277-2 numaralı hesaplarımızı kullanmaya tek başına yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!