Mayıs Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5885

01.05.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. TTB İstanbul Tabip Odası'nın 27-28 Nisan 2002 tarihinde yapılan Seçimli Genel Kurulu sonrası 2000-2002 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri ile yeni seçiler üyeler toplanarak devir yapıldı. 2002-2004 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Turgut Adatepe'nin istifasını sunması üzerine yapılan değerlendirme sonucu istifasının kabulüne ve seçim sonuçlarına göre sıralamada ilk yedek üye olan Dr. Yeşim Erbil'in davet edilmesine;

2. Yapılan işbölümü sonucu Oda Başkanlığı görevini Prof. Dr. Gencay Gürsoy'un, genel sekreterliği Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın, muhasip üyeliği Dr. Ali Çerkezoğlu'nun, veznedar üyeliği Dr. Osman Öztürk'ün üstlenmesine;

3. Oda harcamaları ve imza için genel sekreter Şebnem Korur Fincancı'ya yetki verilmesine; Tabip Odası adına imza sirküleri çıkartmaya müferiden Şebnem Korur Fincancı'nın yetkili kılınmasına;

4. Dr. Nilgün Bireroğlu, Dr. B. Tünç Özkenoğlu, Dr. Ömer Faruk Erbay, Dr. Makbule Nilüfer Öztürk, Dr. Ferit Çermik, Dr. Sema Kabataş Eryılmaz, Dr. Hikmekt Şendağ, Dr. Özer Altunyuva, Dr. Yusuf Özertürk, Dr. İlyas Keskin, Dr. Hasan Hüseyin Altunbaş, Dr. Sıdıka Taşeloğlu, Dr. Önder Köprülü, Dr. Soner Büyükkınacı, Dr. Vedat Ertunç, Dr. Halil Çetin, Dr. Gözde Görür, Dr. İkbal Enise Yayla, Dr. Nigar Yılmaz, Dr. Savaş Bayram, Dr. Seydi Battal Gölgeli ve Dr. Vahap Emin'in üyelik başvurularının kabulüne,

5. Marmara Ü. Tıp Fakültesi öğrenci kongresi için bir Tabip Odası ödülü oluşturulmasına,

6. Sağlık Kuruluşları Derneği'nin 7 Mayıs 2002 tarihinde yapılacağını bildirdiği toplantısı için salon tahsisine;

7. Öğretim Üyeleri Derneği'nin 9 Mayıs 20012 tarihinde saat 14.00'de yapılacak "Tıp Eğitimi" paneli için salonun tahsisi ve duyurusunun yapılmasına;

8. HESME eğitim trenine katkı sunmak üzere İstanbul Tabip Odası adına programda yer alan Dr. Özcan Baripoğlu'ndan yapılacak etkinlik ile ilgili yazılı bilgi istenmesine, gereksinimlerin tespitine,

9. TTB Merkez Konseyi ve Kredilendirme Kurulu tarafından Sürekli Tıp eğitimi etkinliklerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili toplantıya Prof. Dr. Sema Anak'ın katılmasına,

10. ODDSH Komisyonu adına Dr. Serdar İskit ile görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun 7.5.2002 tarihli toplantısına saat 17.30'da davet edilmesine; oybirliği ile karar verildi.

 

07.05.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Orhan Yener, Dr. Jülide Bayçın, Dr. Gamze Gümüş, Dr. Lora Eşberk Ateş, Dr. Didem Altay, Dr. Kayhan Altıntaş, Dr. Kemal Bilgin, Dr. Erhan Özbek, Dr. Memnune Funda Gülses, Dr. Aytel Korkmaz ve Dr. Namık Kemal Hatipoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Etik Kurul toplantılarına katılım ve kurulda görev almak üzere Prof. Dr. Rezzan Tuncay'ın davet edilmesine, "Elektronik Ortamda Sağlık Danışmanlığı" panel kitabının basılmasına, panellerin kitap haline getirilmesi için çalışma yapılmasına,

3. Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında TDT 8. ve 9. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına; soruşturmayı YK adına resen HUB'un yürütmesine,

4. Dr. � hakkında kayıtlarını düzenli tutmadığı ve Tabip Odası'na yanıltıcı bilgi verilmesi iddiasıyla soruşturma açılmasına;

5. Dr. � hakkında tanıtım ihlali iddiasıyla açılan soruşturma sonucu hazırlanan fezlekenin Onur Kurulu'na sevkine;

6. Dr. � hakkında ve Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında izinsiz organ nakli iddiası ile soruşturma açılmasına, Dr. �'ın soruşturmacı olarak atanmasına,

7. Dr. �'ın Kocaeli'nde diplomasını kiraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasına; Dr. �'ın ve Dr. �'ın iki ilde hekimlik iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasına; Dr. �'ın soruşturmacı olmasına;

8. Dr. Yeşim Erbil'in Yönetim kurulu üyeliğine davet edilmesi üzerine ilettiği istifa dilekçesinin değerlendirilmesi sonucu istifasının kabulü ile kendisini izleyen Dr. Süha Göksel'in Yönetim kurulu üyeliği için davet edilmesine;

9. Oda harcamaları ve Bankalar ile sözleşme yapılabilmesi; Tabip Odası adına imza sirküleri çıkartmaya münferiden Ali Çerkezoğlu ve Dr. Osman Öztürk'ün yetkili kılınmasına;

10. Dr. İsmail Başaran'a İşyeri Hekimliği Atama ve Uygulama Yönergesi'nin 4/b maddesi uyarınca Gökbora Uluslar arası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. için, Dr. Ömer Faruk Erbay'a Özhan Boya, Dr. Ferda Ereren'e Demsar Asset (OSB); Dr. Mehmet Sıraç Sulhan'a Mavi Ulaştırma (OSB), Dr. Kadir Tamyürek'e Mavi Ulaştırma (OSB), Dr. Dilek Dalyancı'ya Özlem Kristal, Dr. Gürol Şahin'e Baymer Turizm ve Yatırım, Dr. Akın Aydemir'e Koton Klüb, Dr. Feride Kozguş Aydın'a Baklavacı Güllüoğlu için, bundan sonra düzenlenecek olan sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

11. Dr. � ile ilgili 7 nolu kararımızda belirtilen soruşturma açılması ile ilgili bilginin; dosyanın yeniden incelenmesinde eksik veriden kaynaklandığı, Dr. �'ın ilimizde özel hekim olarak çalışmadığı ve Odamızdan nakil işlemi yaptırmış bulunduğu anlaşıldığından Dr. � ile ilgili soruşturma açılmasına kararımızın iptaline;

12. Dr�. hakkında TDT 4. maddesi, Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 21. maddesi, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nın 5. ve 45. maddelerine aykırı davranışta bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. �'ın görevlendirilmesine,

13. Dr. �. ile ilgili şikayet üzerine düzenlenmiş olan HUB-G-119 sayılı dosyada bilirkişi olan Dr. �.'un Onur Kurulu üyeliğine seçilmiş olması nedeniyle Dr. �ın bilirkişi görüşüne başvurulmasına;

14. Dr. � ve Dr. � hakkında adli muayenelerin uygun ortam ve koşullarda gerçekleştirilmediği, adli raporların usulüne uygun düzenlenmediği iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine;

15. Tıbbi hata ve/veya ihmal yaptıkları iddiası araştırılmak üzere Dr. �, Dr� , Dr. �, Dr. � ve Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

16. Tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere Dr�. ve Dr. �hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine;

17. Tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı, Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yürüttüğü iddiasını araştırmak üzere Dr�. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine;

18. Dr. � hakkında Tabip Odası'nı yanıltıcı bilgi verdiği iddiası araştırılmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine;

19. Odamız üyeleri Dr. İsa Uzun, Dr. İsmail Taylan, Dr. Hamit Şahin ve Dr. Merve Alan'ın Bursa'da 1-9.6.2002 tarihlerinde yapılacak İşyeri Hekimliği A tipi kursuna, Dr. Haşim Arcan Nayır'ın Kırklareli'nde 5-13.10.2002 tarihlerinde yapılacak kursa katılabilmesi için TTB'ne önerilmelerine;

20. Han bodrum kanıda boş bulunan dükkanın kiraya verilmesi konusunda Dr. Ali Çerkezoğlu'na yetki verilmesine;

21. Hekim Forumu ve Klinik Gelişim Dergileri ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için Dr. Huri Özdoğan ve Dr. Hasan Ogan'a yetki verilmesine;

22. İMOK ve SMOB ile ilişkileri Dr. Gencay Gürsoy ve Dr. Ali Çerkezoğlu'nun yürütmesine;

23. SES yönetimlerinin 14.05.2002 tarihli YK toplantısına davet edilmesine; oybirliği ile karar verildi.

 

21.05.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Nurdan Okunakol, Dr. Esat Veli Karakoç, Dr. Ergun Demirsoy, Dr. Turgut Tunç Eren, Dr. Ahmet Aytekin Aktan, Dr. Nergiz Küçük, Dr. Esma Çelik Sarıkaya, Dr. Oğuzhan Gündüz, Dr. Mustafa Karagöz, Dr. Sedye Azra Çibuk, Dr. Feza Soysal Yılmaz, Dr. Mustafa Ünal, Dr. Lütfü Hanoğlu, Dr. Hülya Özdemir, Dr. Ahmet Murat Dökdok ve Dr. Mikdat Bozer'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mehmet Erdem Tanverdi'ye İelev İst. Erkek L. Vakfı, Dr. Serap Kapçı'ya Metpa Temizlik Sistemleri, Dr. Mahmat Tufan'a Efor Tekstil San. , Dr. Gündüzalp Samancı'ya Umur Bilgisayar (OSB), Dr. İ. Savaş Yıldırım'a Anıl Çamaşır Sanayi, Dr. Uğur Temel'e Sports ınternational, Dr. Semlin Vural'a Haydarpaşa Numune Vakfı, Dr. Vehbi Ufuk Çelik'e Lafem Giyim İnşaat ve Dr. Barış Yılmaz'a Oyak Büyük Mağazacılır (OSB) için bundan sonra düzenlenecek olan sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

3. Dr. Özcan Baripoğlu ve Dr. Deniz Erduran'ın dilekçeleri değerlendirilerek İşyeri Hekimliği Komisyonu'na yazılı olarak bilgi verilmesine;

4. Oda seçilmiş kurul üyelerinin 28.05.2002 tarihinde düzenlenecek toplantı için yeniden bilgilendirilmelerine,

5. 22.05.2002 tarihinde Amerikan Hastanesi ziyareti yapılarak üyelik faaliyeti ve sorun paylaşımı toplantısı gerçekleştirilmesine, Dr. Güray Kılıç ve Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın sorumluluk almasına;

6. Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 17.07.2002 tarihli duruşmaya katılması için Oda avukatı Meryem Turan'a bilgi verilmesine;

7. Özel Hastaneler Yönetmeliği aleyhine özel hastanelerce açılacak davada Oda avukatı Meryem Turan'ın özel olarak avukatlığı üstlenmesinin uygun olduğuna;

8. Mecburi hizmet kuralarının çekileceği 24.05.2002 tarihinde saat 12.30'da İstanbul Tıp Fakültesi'nde basın açıklaması yapılmasına;

9. TTB Büyük Kongre için komisyon ve bürolardan karar önerisi alınmasına;

10. Asgari ücret ile ilgili görüş oluşturulması için Dr. Güray Kılıç'ın sorumluluk almasına;

11. 9 Haziran 2002 tarihinde Hastanelerarası Futbol Turnuvası düzenlenmesine; Dr. Ali Çerkezoğlu'nun sorumluluk almasına;

12. Sevinç Özgüner'in ölüm yıldönümü nedeniyle İst. Dişhekimleri Odası ile ortak ilan verilmesine ve anma toplantısına katılım için duruyulmasına;

13. 30.05.2002 tarihinde Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen toplantıya Dr. Şebnem K. Fincancı ve Dr. Taner Gören'in katılmasın;

14. Üniversite Meslek Tanıtım Fuarında stand açılması ve Dr. Şebnem K. Fincancı tarafından sunum yapılmasına;

15. .. Hastanesi Başhekimi Dr. .. hakkında yapılan soruşturma tamamlandığından .. Tabip Odası'na Dr. Nedim Şendağ tarafından hazırlanmış olan fezlekenin gönderilmesine;

16. Tıbbi hizmetlerin Kötü Uygulamasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısının Av. Meryem Turan'a ulaştırılarak görüş oluşturulması için çalışmaların yürütülmesine, bu konuda panel, forum etkinlikleri düzenlenerek bilgilendirme ve kamuoyu çalışmalarının yürütülmesine,

17. Lise öğrencileri ve sağlık raporları ile ilgili olarak İstanbul Milli Eğitim Müdürü ile görüşülmesi ve yazılı görüşümüzün iletilmesine;

18. Evlilik raporları için Pratisyen Hekim Komisyonu ve Sağlık Grup Başkanlıkları ile 28.05.2002'de toplantı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

28.05.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Gökhan Büyükkale, Dr. Oktay Karadeniz, Dr. Burçak Erdinç, Dr. Arzu Şengöz, Dr. Hayrettin Tekümit, Dr. Füsun Küçükbasmacı, Dr. Burhan Aksu, Dr. Fatma Bilgin, Dr. Ahmet Lütfullah Orhan, Dr. Erkhan Genç, Dr. İlkay Zümrüt Algan, Dr. Okan Soyhan, Dr. Mehmet Erhan Bulutçu, Dr. Necmettin Tan Ergin, Dr. Mustafa Kemal Şençoban, Dr. Yeter Rahşan Bayar, Dr. Elçin Çetingöz, Dr. Gani Hakan Gökçe, Dr. Hürriyet Çetinok, Dr. Selçuk Kihtir, Dr. Selen Göktan, Dr. Kıvanç ışık, Dr. Semra Ercan, Dr. Rabia Günal, Dr. Metin Bolat, Dr. Hüseyin Kemal Raşa, Dr. Hakan Alp Bodur, Dr. Mehmet Çallı, Dr. Nurten Koçak, Dr. Selime Aydoğdu, Dr. Oytun Saffet Kahyaoğlu, Dr. Yeter Ekici, Dr. Rıza Çağrı Sade ve Dr. Bilgehan Yılmaz'ın üyelik başvurularının kabulüne;

2. Dr. Murat Özkan'a Şimşekege Konfeksiyon, Dr. Özlem Canpolat'a Tuval Tekstil, Dr. Fuat Kantarcı'ya Atlas Alışveriş Hizmetleri, Dr. Mıthani Arafa'ya Evren Tekstil, Dr. Halis Narin'e Zafer Tekstil, Dr. Ercan Yaşa'ya Selçuk Ecza Deposu ve As Ecza Deposu, Dr. Hayal Özkan Sınav 'a Buteks Tekstil, Dr. Cengiz Kırıcı'ya 2M Endüstriyel Ürünler için bundan sonra düzenlenecek olan sürekli eğitim programlarına katılım koşuluyla işyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine;

3. Okmeydanı SSK Hastanesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Dr. Duran Erol'a destek olmak ve olayı kınamak için 28.05.2002 tarihinde hastanede basın açıklaması yapılmasına;

4. Malpraktis ile ilgili yasa tasarısının Temsilciler Kurulu gündeminde yer alması için önerilmesine;

5. 11 Haziran 2002 tarihli "Asistan Karnesi" ile ilgili UEÇG toplantısına Doç. Dr. Cem Terzi'nin davet edilerek uçak biletlerinin Odamızca karşılanmasına,

6. Toplu Sözleşme görüşmeleri için Hasan Oğan ve Osman Öztürk'e yetki verilmesine;

7. Haziran ayından itibaren gecikmiş aidat borçlarına uygulanan aylık % 7 faizin indirilmesine, faizin % 2 uygulanmasına, önceki tahakkuk ettirilen borçların ödenmesinde taksitlendirilerek kolaylık sağlanmasına ve üyelerimizin bir mektup ile bilgilendirilmesine;

8. Çağdaş Avukatlar Grubunun 24.06.2002 tarihli salon talebinin kabulüne;

9. 31 Mayıs Dünya Sigaraya Hayır gününde Yedikule Göğüs Hast. Hastanesinde yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına;

10. 13.06.2002 tarihinde Sağlık Grup Başkanlıkları ile yapılacak toplantıya Pratisyen Hekim Komisyonu'nun katılımı için bilgilendirilmesine; toplantı içerik ve işlevi için birlikte görüş oluşturulmasına;

11. HUB-266 sayılı dosya ile haklarında tıbbi ihmal ve/veya hata iddiasıyla soruşturma açılan Dr. �Dr. �, Dr. �., Dr. �, Dr. �.'in Onur Kurulu'na sevkine,

12. HUB-275 sayılı dosya ile "tıbbi ihmal ve/veya hata" iddasıyla soruşturma açılan Dr. � ve Dr. �.'nun Onur Kurulu'na sevkine;

13. HUB-301 sayılı dosya ile hakkında "gerçeğe aykırı adli rapor düzenlemek" iddiası araştırılmak üzere Dr. �.'e soruşturma açılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere Dr. �.'a görev verilmesine,

14. HUB-R-353 sayılı dosya ile "TDT 8. ve 9. maddelerini ihlal ettikleri" iddiası araştırılmak üzere Özel �.Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. �. ve Özel �.Tıp Merkezi Sorumlu hekimi Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı re'sen HUB'un yürütmesine;

15. HUB-G-R-388 sayılı dosya ile "TDT 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği" iddiası araştırılmak üzere � Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı re'sen HUB'un yürütmesine;

16. HUB-302 sayılı dosya ile "muayenehanesinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bir kişiyi çalıştırmak" iddiası araştırılmak üzere Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'ın yürütmesine;

17. HUB-303 sayılı dosya ile "tıbbi ihmal ve/veya hata" iddiası araştırılmak üzere Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

18. HUB-G-119 sayılı dosya ile "tıbbi ihmal ve/veya hata" iddiası araştırılan olayda tüp ligasyonu sonrası nadir de olsa gözlenen rekanalizasyon durumunun geliştiği belirlendiğinden Dr. �. hakkında herhangi bir işleme gerek olmadığına,

19. HUB-G-1987 sayılı dosya ile "tıbbi ihmal ve/veya hata iddiası araştırılan olayda Dr. �. hakkında işleme gerek olmadığına,

20. HUB-R-319 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 31. maddelerini, 1219 sayılı yasanın da 24. maddesini ihlal ettiği iddiası araştırılmak üzere Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın re'sen HUB tarafından yürütülmesine,

21. HUB-R-329 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği" iddiası araştırılmak üzere �. Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın re'sen HUB tarafından yürütülmesine,

22. HUB-R-303 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 38. maddelerini ihlal ettikleri" iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin Dr. �. ve Dr. �. Onur Kurulu'na sevkine,

23. HUB-R-298 sayılı dosya ile "TDT 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği" iddiasıyla soruşturulan Özel � Polikliniği Sorumlu hekimi Dr. �'ün Onur Kurulu'na sevkine,

24. HUB/R-344 sayılı dosya ile "TDT 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği" iddiasıyla oluşturulan Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �.'ın Onur Kurulu'na sevkine,

25. HUB-R-372 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği" iddiası araştırılmak üzere Özel � Hastanesi Başhekimi Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı re'sen HUB'un yürütmesine,

26. HUB-R-373 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği" iddiası araştırılmak üzere Özel �. Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın re'sen HUB tarafından yürütülmesine,

27. HUB-R-374 sayılı dosya ile "TDT 8,9,31. maddelerini ihlal ettiği" iddiası araştırılmak üzere �. sorumlu hekimi Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı re'sen HUB'un yürütmesine,

28. HUB-R-350 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği" iddiası araştırılmak üzere Özel � Hospital başhekimi Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı re'sen HUB'un yürütmesine,

29. HUB-226 sayılı dosya ile "TDT 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği" iddiası araştırılmak üzere Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı re'sen HUB'un yürütmesine,

30. HUB-R-355 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiası araştırılmak üzerne Dr. � (�) hakkında soruşturma açılmasına soruşturmayı re'sen HUB'un yürütmesine,

31. HUB-R-343 sayılı dosya ile "TDT 8,9 ve 31. maddelereni ihlal ettiği" iddiasıyla hakkında soruşturma yapılan � sorumlu hekimi Dr. �.'ın açıklamalarının yeterli bulunduğuna, bundan sonra yapılacak tanıtımlarda daha özenli davranması yönünde uyarılmasına,

32. İstanbul Tabip odası toplantı salonlarının değişik kurumlarca kullanımı için ilkeler ve bir sözleşme metni hazırlanmasına, Dr. �'ın hazırlık yaparak Yönetim Kurulu'na sunmasına oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!