Nisan Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 7184

 

03.04.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Zafer Türkoğlu, Dr. Dündar Barlas, Dr. Aysun Barlas, Dr. Serap Korkmaz, Dr. Filiz Cömürt, Dr. Uğur Gündoğan, Dr. Şevket Görgülü, Dr. Ömer Faruk Topbaş, Dr. Özlem Karaca, Dr. Fatma Kırpık, Dr. Salih Öztürk, Dr. Zümrüt Buharalıoğlu, Dr. Murat Dağıtır, Dr. Zerrin Karataş, Dr. Banu Bal, Dr. Cavidan Ellikçioğlu, Dr. Özgür Emek Kocatürk, Dr. Özgür Bahadır, Dr. Necmettin Penbegül, Dr. Nilüfer Kapaklı, Dr. Emin Maden, Dr. Murat Deveci, Dr. Ezgi Güney Doğan, Dr. Pınar Durak, Dr. Kenan Dönmez, Dr. Hasan Samur, Dr. Sait Terzi, Dr. Nevzat Uslu, Dr. Aysun Pınar Tuzlalı, Dr. Aydın Yıldırım, Dr. Evren Baca, Dr. Cengiz Kazan, Dr. Selvinaz Özkara, Dr. Ayşe Nilüfer Gülersoy Özaydın, Dr. Yeşim Tığlı, Dr. Ayşe Nilüfer Akova, Dr. İtler Aklan, Dr. Ali Ermem, Dr. Gülsüm Kartal, Dr. Emine Bilge Karatepe, Dr. Celalettin Karatepe, Dr. Burak Tangürek, Dr. Mehmet Tormak, Dr. Murat Kazım Ersanlı, Dr. Süleyman Eser, Dr. Seran Havva Göçer, Dr. Hasan Orhan özer, Dr. Yalçın Hacıoğlu, Dr. Vural Yörükalp'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Kürşat Yıldız'ın 03.04.2002 gelen evrak 9742 no'lu dilekçesi ışığında Haydarpaşa Numune Hastanesi bitişiğinde bulunan arazi işgaline son verilebilmesi ve üzerindeki yapılan yıkımının gerçekleştirilmesi için ilgili resmi makamlara yazı yazılmasına,

3. 10 Nisan günü düzenlenecek olan Deontoloji Paneli'nde Odamızın düzenleyiciler arasında yer alması ve katkıda bulunulmasına,

4. Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'ne 28 Nisan 2002 günü yapılacak seçimlerin mahallinde bir stand açmaları için izin verilmesine,

5. 8 Nisan 2002 günü saat 11.00'de RTÜK Başkanından alınan randevuya İstanbul Tabip Odası'nı temsil etmek üzere Dr. Cevat Bayrak ve Dr. Nedim Şendağ'ın gönderilmesine, yol paralarının Odamızca karşılanmasına,

6. Dr. Necdet Öztürk'e Alke Ataş Müşterek Teşebbüs, Dr. Mithat Başaran'a Tut Kelepçe, Dr. Güner Kaner'e Asya Finans Kurumu, Dr. Özden Gerikalmaz'a Samet Kalıp ve Madeni Eşya, Dr. Cengiz Cesur'a Mutlu Plastik ve Ambalaj, Dr. Emin E. Tepebaşılı'ya Foveks iletişim, Dr. Abdurrezzak Yörük'e Özsev Baskı (OSB), Dr. Murat Toygar Güler'e İntem Triko, Dr. Naci Köksal'a Marport Liman İşletmecilik, Dr. Ertuğrul Seyman'a Diasa Sabancı Süpermarketleri, Dr. Tekin Yeşilova'nın Deva Holding (OSB) için yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

7. Mehmet Turan Turgut'un dilekçesi incelendi. Anadolu Palet Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 50'den az işç iye sahip olduğu anlaşıldığından, Kartal 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki 2002/38 sayılı dosyada Odamızın şikayetten vazgeçmesi için Av. Meryem Turan'ın görevlendirilmesine karar verildi.

 

10.04.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Zeliha Matur, Dr. Engin Kurt, Dr. Umur Kayhan, Dr. Agah Önder, Dr. Ufuk Ul, Dr. Gaffar Aslan, Dr. Ela Şahinrbaş, Dr. Fatih Yurtpay, Dr. Aret Çerçi Özkan, Dr. Nurcan Kızılcık Sancar, Dr. Ahmet Kocabıyık, Dr. Hasan Basri Seren, Dr. Başar Eroğlu, Dr. Sibey Say, Dr. Ömer Başar, Dr. Bünyamin Kısacık, Dr. Mutlu Şeyda Öcalmaz, Dr. Tahir Karslıoğlu, Dr. Ersel Özkılıç, Dr. Arman Çekmen ve Dr. Özden Arısoy'un üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Şahika Temiz, Dr. Özcan Erdoğan ve Dr. Sema Baydemir Kayıhan'ın üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,

3. 11-12 Mayıs 2002 tarihlerinde B-Tipi İşyeri Hekimliği kursu düzenlenmesine,

4. Dr. Yurdagül Acarkan'a Avrupa Çorap Sanayi, Dr. Bülent Göçer'e Freshtex Tekstil, Dr. Vahap Mert'e Sıla Ambalaj, Dr. Gökhan Adaş'a Line Tekstil Ürünleri, Dr. Erdem Birgül'e Yünsa Yünlü Sanayi (OSB), Dr. Nalan Engin'e İstanbul Sağlık Yatırım, Dr. Mustafa Çetinkaya'ya Baç Tekstil, Dr. Yusuf İlter'e Muya Poliüretan Kauçuk (OSB), Dr. Behra Yılmaz'a As Ecza Deposu, Dr. Melahat Cengiz'e Baycan Tekstil, Dr. Şenol Yılmazer'e SGS Supervise, Dr. Kemal Erdoğan'a Motif Triko Konfeksiyon, Dr. Hasan Özcan'a Yurt Haber Ajansı için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşoluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

5. 12 Nisan 2002 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Formula-1 yarışlarının ülkemize getirilmesi, dolayısıyla "sigarada reklam yasağını delme girişimi" karşısında yapılacak basın toplantısına Odamızı temsilen Başkan ve Genel Sekreterin katılımları,

6. TTB Merkez Konseyi'nin 01/02/2002 tarih ve 162-2002 sayılı yazısında Tekirdağ Tabip Odası tarafından diğer bir odadan soruşturmacı talebi olması nedeniyle Odamızdan soruşturmacı atanması istenmiş, Dr. Nedim Şendağ soruşturmacı olarak atanmıştır.

7. TTB Merkez Konseyi'nin 29.03.2002 tarih 492-2002 sayılı yazısında Kocaeli Tabip Odası Onur Kurulu'nun 5 kişi ile toplanamaması nedeniyle yazı ekinde gönderilen dosyanın Onur Kurulumuz tarafından değerlendirilmesi talebi uygun görülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu'na gönderilmesine,

8. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-288 sayılı dosyada iki ayrı ilde serbest hekimlik yapmak ve asgari ücret ihlalinde bulunmak iddiası sonucu oluşturulan fezleke incelendi, dosyasının Onur Kurulu'na sevkine,

9. Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkınhda oluşturulan HUB-R-286 sayılı fezlekeli dosya değerlendirildi. Dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

10. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-325 sayılı dosya incelendi. Dr. �'ın açıklayıcı yazısında aynı gruba ait başka bir gazete yayınlanan haberin daha sonra alıntı yapılarak tekrar ve bilgisi dışında yayınlandığı, daha önce ilgili dosyanın Onur Kurulu'na sevek edildiği dikkate alınarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-G-70 sayılı dosya değerlendirildi. Dr. � hakkında tıbbi hata iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına Dr. �ın soruşturmacı olarak atanmasına,

12. Dr�. ile ilgili olarak Edirne Tabip Odası'nın iki ayrı ilde çalıştığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-46 sayılı dosya değerlendirildi. Şişli Sağlık Grup Başkanlığı'nın adı geçen hekimin Edirne Tabip Odası'nın belirttiği adreste çalışmadığını bildiren yazısı üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-347 sayılı dosya değerlendirildi. Dr. �'ın savunması yeterli görüldüğünden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Dr. �. ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya tıbbi hata yaptıkları iddiaları üzerine oluşturulan HUB-G-95 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'ın yürütmesine,

15. Dr. �. hakkında Tabela Yönetmeliği'ne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-257 sayılı dosyada Dr. �'ın tabelalarının yönetmeliğe uygun hale getirdiği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. Dr. �. hakkında Tıbbi hata yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB-51 sayılı dosya değerlendirildi. Tıbbi hata iddiasını incelemek amacıyla soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

17. �. Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında TDT 8.9 ve 12. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr. �.'un yürütmesine,

18. �. Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. � hakkında TDT'nün 8,9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu Adına HUB'un re'sen yürütmesine,

19. DR� hakkında oluşturulan HUB-272 sayılı dosyada Dr. �'nın savunması yeterli görülerek dosyasının işlemden kaldırılmasına,

20. Yönetim Kurulu'nun 06.02.2002 tarihli toplantısında hakkında TDT'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında "Başhekim" sıfatıyla soruşturma açılan Dr�.'in başhekim olmadığı anlaşıldığından soruşturmanın başhekim tespit edilerek sürdürülmesine,

17.04.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu, Dr. Afag İncekara, Dr. Güler Özgül, Dr. Metin Başaranoğlu, Dr. Aslı Nar, Dr. Hüsniye Esra Paşaoğlu, Dr. Nurgül Tekin, Dr. Özgür Öktem, Dr. Güner Uysal, Dr. Canan Savaş, Dr. Erol Urcan, Dr. Memet Nafiz Çokal, Dr. Mehmet Ramis Göksoy, Dr. Elif Atuğ Kolsuk, Dr. Engin Paralı, Dr. Cevdet Kaya ve Dr. Mesut Doğan'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Aysel Tülbek, Dr. Semra Doğru ve Dr. Emin Çakar'ın istifa dilekçelerinin kabulüne,

3. Dr. Metin Özaydın'a Bilkay Bilgi Kayıt için, Dr. Cevat Arıcı'ya Ören Bayan Tekstil için, Dr. Ayça Tanyeli Çitoğlu'na Koç Üniversitesi için, Dr. Kadri Güler'e Sinter Metal (OSB) için, Dr. Fevziye Calayır'a Kervan Gıda ve Çığır Kimya için, Dr. Gülnur Coşkun'a Beko Elektronik için, Dr. Malit Türkay Esin'e Göz Nurunu Koruma Vakfı için, Dr. Nemci Yarış'a Emeksan Sosyal Hizmetler iç in, Dr. Yılmaz Helvacıoğlu'na Alca Et ve Gıda Ürünleri için, Dr. Bingül Özçelik Pektaş'a Hedef Tekstil için, Dr. Ayşe Yorulmaz Gözleveli'ye Silem Tekstil için, Dr. Oktay İnc i'ye Çınar Eğitim Kurumları için İşyeri Hekimliği yetki belgesi verilmesine,

4. 11-12 Mayıs 2002 tarihinde B tipi kurs'un odamızda düzenlenmesine,

5. Dr. llAli Altuntaş ve Dr. Bülent Saka'nın dilekçeleri incelendi; ilk İşyeri Hekimliği Kursunda öncelik için TTB'ye bildirilmesine,

6. Dışbank'ın 28 Nisan günü Kabataş Erkek Lisesi'nde yapılacak seçimlerde stand açmasına ve 400.000.000.TL'yi (dörtyüzmilyon) Tabip Odamıza ödeme yapmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!