Mart Ayı

 

06.03.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Hüseyin Bıyık, Dr. Yılmaz Seçkin, Dr. Cem Işıloğlu, Dr. Arzu Başaran Büyüker, Dr. Ayça Beklan Düzgün, Dr. Sedat Tolga Aydoğ, Dr. Alper Aksözek, Dr. Recep Cemil Ötker, Dr. Neşe Perdahlı Fiş, Dr. Bayram Yapıcı, Dr. Fatma Şima Filizer, Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç, Dr. Hamit Şahin, Dr. Esra Alataş, Dr. Nail Abdülgazi Alataş, Dr. Mehtap Taşdemir, Dr. Özgür Duman, Dr. Tolga Aşçıoğlu, Dr. Serdar Kayagil, Dr. Erhan Sipahi, Dr. Ömer Fırat ve Dr. Bülent Saka'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mehmet Başakoğlu'na Örtaş İnşaat (OSB), Dr. Yavuz Güran'a Alte Tekstil, Dr. Rıdvan Yeşiltepe'ye Yeşilkaya Tekstil, Dr. Nafi Erdinç'e Türsan Tekstil (OSB), Dr. Agah Nihat Estekin'e Ar Muslukçuluk, Dr. Bahadır Rıza Çam'a Cantleblair İstanbul Tekstil, Dr. Ata Nejat Ertekin'e Desan Dokuma Etiket Sanayi, Dr. Serdar Kayagil'e Alka İnşaat Turizm, Dr. Mesut Ülbe'ye Medya Reklam Pazarlama, Dr. Ahmet Bahadır'a Vespa Tekstil (OSB) için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr�.. ve Dr�. hakkında TDT'nün 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına,

4. Dr�. ve Dr�.. hakkında TDT'nün 8-9. maddelerinin ihlali iddiasıyla soruşturma açılmasına,

5. Madde 3 ve 4'deki soruşturmaların Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından re'sen yürütmesine,

6. Dr�� ve Dr�. hakkında Dr�.'un soruşturmacı olarak istediği yetkinin verilmesine (tanıtım ihlali hakkında),

7. Dr. İnci Köseoğlu'na Sameks Konfeksiyon Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Mandial Dış Tic. Şti. (OSB) için, İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

8. Dr. Nevin Eralp hakkında açılan kamu davasına, Odamızın da gözlemci sıfatıyla katılmasına, Dr. Kürşat Yıldız'ın görevlendirilmesine,

9. Divriği-Kaledibi Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Sağlık Eğitimi Panellerinin 17 Mart tarihindekine Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Ali Nahit Babaoğlu'nun katılmasına karar verildi.

13.03.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Salih Vedat Münevveroğlu, Dr. Levent Emiroğlu, Dr. Ümit Utkusavaş,Dr. Fetih Atuğ, Dr. Durmuş Evcüman, Dr. Duygu Aşureciler, Dr. Hasan Murat Tanyeri, Dr. Muammer Acar, Dr. Şahin Ünral, Dr. Taşkın Özder, Dr. Emir Perkiz Mirzaoğlu, Dr. Yeşim Yılmaz, Dr. John Mc Donald Öksüzcan, Dr. Ahmet Alan, Dr. Seyit İbrahim Dinçer, Dr. Servet Akarsu, Dr. Gülizar Manga Şahin, Dr. Semra Kılıç, Dr. Vahap Aslan, Dr. Turan Uzun, Dr. Mustafa Güler, Dr. Canan Feyizoğlu Sunay, Dr. Mehmet Ömer Can, Dr. Erdinç Ak, Dr. Elif Şirin, Dr. Aylia Mehmedova Yeşibva, Dr. Numan Mehmet Balcı'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Nazım Terzioğlu'na Barco Tekstil Sanayi, Dr. Önder Eryiğit'e Entegre Tekstil İşletmeleri, Dr. Serdar Karlıova'ya Çuhadaroğlu Alüminyum (OSB), Dr. Ebru Taştan'a Yapı Merkezi İnşaat (OSB), Dr. Ayça Beklan Düzgün'e Şahinler Tekstil, Dr. Mehmet Emin Şahin'e Balat Or Ahayim Hastanesi, Dr. Aslı Akaltun'a Alumag Metal Sanayi ve Dr. Yelda emek'e Ar-El Eğitim Kurumları için yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Hekimliğe yakışmayan davranışta bulundukları iddiasıyla Dr�.ve Dr�. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından re'sen yürütülmesine karar verildi.

20.03.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI


1. Dr. Hasan Demetgül, Dr. Özlem Süleyha Meylani, Dr. Teoman Doğan, Dr. Özgür Aslan, Dr. Gökhan Güvenç Karlıkaya, Dr. Cenk Erkılıçoğlu, Dr. Kağan Güngör, Dr. Ayça Çağlar, Dr. Sarper Mehmet Çetinkaya, Dr. Ender Cevahirefendioğlu, Dr. Fatih Aydın, Dr. Mustafa Tansel Turan, Dr. Ertuğrul Seyman, Dr. Zerrin Erdoğan Güven, Dr. Mehmet Cüneyt Aksakal ve Dr. Mehmet Şerif Top'un üyelik başvurularının kabulüne karar verildi.

 

27.03.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Arzu Bengülsün Aytekin, Dr. Deniz Gürsoy, Dr. Murat Yılman, Dr. Nuriye Güner, Dr. Natalie Öztürk, Dr. Erol Can, Dr. Sennur Budak, Dr. Mehmet Turan, Dr. Esra Çetin, Dr. Osman arıca, Dr. Muzaffer Bayhan, Dr. Batuhan Özay, Dr. Rıdvan Seven, Dr. Betül Gürer Ungan, Dr. Fatma Gülsen Özle, Dr. Zeynep Gülsün Özyol Aydoğan, Dr. Dilay Gökçen, Dr. Hakan Özdoğru, Dr. Safiye İbişler, Dr. Meryem Çelik, Dr. Sebahat İmamoglu, Dr. Mehmet Necmettin Adsu, Dr. Abdurrahman Eksik, Dr. Ahmet Akyol, Dr. Coşkun Tecimer, Dr. Seyfi Alper Toker, Dr. Fulya Toka, Dr. Gamze Kavas, Dr. Nurettin Sunar, Dr. Esin Akgül, Dr. Hakan Kar, Dr. Özlem Uğur, Dr. Ayşe Yanık, Dr. Gökhan Evsay, Dr. Mustafa Kadir Özağ, Dr. Nevin Küçükçallı'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Hiçbir gelir getirici mesleki faaliyeti olmayan Emekli hekimlere 400 işçiye kadar işyeri hekimliği yetki belgesi verilebilmesine,

3. Dr. Derya Aydoğ'a Kaşe Tekstil, Dr. Faruk Kandemir'e Özmak Grup Mühendislik, Dr. Recep Murat Pakiz'e Diz Metal Isı (OSB), Dr. Recep Murat Pakiz'e Dizayn Teknik, Dr. Ayşe Kural'A Pamir Gıda Sanayi, Dr. Kadir Sütçü'ye İş Merkezleri Yönetim, Dr. Saim Oval'a Aflar Kozmetik (OSB), Dr. Ferzane Karabeyoğlu'na Gipaş Elektronik, Dr. Mehmet Sevil Top'a Baymar Turizm, Dr. Bülent Çakır'a Penta Bilgisayar, Gis Güvenlik, Teknosin Kodlama, Elbol Makine, Koçi Restoran (OSB) için yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekikmliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

4. Dr. Zafer Türkoğlu, Dr. Dündar Barlas, Dr. Aysun Barlas, Dr. Sevap Korkmaz'ın üyelik başvurularının kabulüne,

5. HUB-R-291 sayılı dosyada Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. �. hakkında hazırlanan fezleke incelendi, dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

6. HUB-R-288 sayılı dosyada Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. ve bildirimsiz serbest çalıştığı iddiasıyla Dr. � hakkında düzenlenen fezleke incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

7. HUB-285 sayılı dosyada reklam ve birden fazla yerde serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla Dr�. hakkında düzenlenen fezleke incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

8. HUB-284 sayılı dosyada tıbbi hata ve haksız kazanç iddiasıyla Dr�. hakkında düzenlenen fezleke incelendi, dosyanın zaman aşımı nedeniyle kapatılmasına,

9. HUB-278 sayılı dosyada iki ayrı ilde çalıştığı iddiasıyla Dr. �. hakkında düzenlenen fezleke incelendi, dosyanın kapatılmasına,

10. HUB-187 sayılı dosyada tıbbi hata nedeniyle Dr. �. hakkında hazırlanan fezleke incelendi, 6023 sayılı Yasa gereği askeri hekimlerin kurumlarınca soruşturulması gerektiğinden dosyanın kapatılmasına, fezleke örneğinin kurumuna gönderilmesine,

11. HUB-276 sayılı dosyada simsar kullanmak ve meslektaşlarının hastalarını kendisine yönlendirdiği iddasıyla Dr. � hakkında düzenlenen fezleke incelendi, dosyanın Onur Kuruluna gönderilmesine,

12. HUB-283 sayılı dosyada gerçek dışı rapor düzenlediği iddiasıyla Dr. �.. hakkında düzenlenen fezleke incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

13. İş-987 sayılı dosyada istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi nedeniyle dosyanın kapatılmasına,

14. HUB-235 sayılı dosyada Dr. �'in tıbbi hata yaptığı iddiası incelendi, bilirkişi görüşleri doğrultusunda dosyanın kapatılmasına,

15. HUB-G-5 sayılı dosyada olayın adli yargıya intikal ettiği ve eyleme gerkçekleştiren kişilerin hekim olup olmadığının anlaşılamaması nedeniyle adli yargı sonuçlanana kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. HUB-G-14 sayılı dosyada suçlanan Dr. �'ın olayla ilgisi olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. HUB-G-77 sayılı dosyada Sağlık Müdürlüğü'nden istenen belgelerin verilmemesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. HUB-G-36 sayılı dosyada Av. Gülseren Yoleri'nin istenilen belgeleri göndermemesi nedeniyle dosyanın kapatılmasına,

19. HUB-G-65 sayılı dosyada İst. Eczacı Odası'nın istenilen belgeleri göndermemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. HUB-G-101 sayılı dosyada Dr�.'ın ilimizde serbest hekimlik yapmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

21. HUB-G-92 sayılı dosyada hasta yönlendirme iddiasının doğru olmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

22. HUB-G-22 sayılı dosyada tıbbi hata sonucu ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve hakkınızda soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. �.'ın görev lendirilmesine,

23. HUB-G-173 sayılı dosyada Dr. � ve Dr. �'in daha özenli davranmaları konusunda uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

24. HUB-282 sayılı dosyada tıbbi ihmal ve hata iddiasıyla Dr� ve Dr�. hakkında düzenlenen fezleke incelendi, tıbbi hata ve ihmal olmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

25. HUB-286 sayılı dosyada soruşturmacı Dr�.'un Dr�.'un iki ayrı yerde muayenehane çalıştırdığı konusunda tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve hakkınızda soruşturma yapması için ek yetki verilmesine,

26. HUB-R-327 sayılı dosyada verilen hizmetlerin hekimlik hizmeti olmadığının haberde adı geçen şirketin gazeteye tekzip gönderdiği görülerek Dr�. hakkında oluşturulan dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27. HUB-R-292 sayılı dosyada Dr�.'nın Onur Kurulu'na sevk edilmesine (TDT 8. ve 9. maddelerine aykırı hareketten),

28. a) Dr�.'nin HUB-R-297 sayılı dosyada,

29. b) Dr�.'ın HUB-R-312 sayılı dosyada TDT'nün 8.9 ve 31. maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

30. HUB-G-118 sayılı dosyada TDT'nün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği ve hasta yönlendirmeye yönelik reçete bastırdığı ve halkı yanıltmaya yönelik ifadeler kullandığı iddiası ile Dr�. hakkında soruşturma açılmasına, Dr�.'un soruşturmacı olarak atanmasına,

31. HUB-R-298 sayılı dosyada Dr�. hakkında TDT'nün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği ve broşürde resmi bulunan hastalardan izin alınıp alınmadığının araştırılması için soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB bürosunun sürdürmesine,

32. Dr. �. hakkında düzenlenen HUB-R-309 sayılı dosyada TDT'nün 8. ve 9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmayı YK adına HUB bürosunun sürdürmesine,

33. Usulüne uygun olmayan rapor düzenleme ve Tabip Odası'na kaydolmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Dr. �'in savunma hakkından vazgeçmiş olduğu anlaşıldığından HUB-G-125 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

34. Dr. �. hakkında TDT'nün 8.9.12. ve 36. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-261 sayılı dosyanın incelenmesi sonucunda Dr. �'in savunma hakkından vazgeçmiş olduğu anlaşıldığından dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

35. Dr�. hakkında TDT'nün 8.9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-69 ve 88 sayılı dosyaların yasal zaman aşımı nedeniyle işlemden kaldırılmasına,

36. Dr. �. hakkında TDT'nün 8.9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-44 sayılı dosyanın yasal zaman aşımı nedeniyle işlemden kaldırılmasına,

37. Dr�.. hakkında oluşturulan HUB-R-79 sayılı dosyada TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği iddiasının yasal zaman aşımına uğraması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

38. Dr. �. hakkında TDT'nün 8. 9. ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-R-272 sayılı dosyada Dr�..'in savunma hakkından vazgeçtiği anlaşıldığından dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

39. Dr. � hakkında TDT'nün 8.9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-311 sayılı dosyada Dr�.'ın savunma hakkından vazgeçtiği anlaşıldığından dosyasının Onur Kuruluna sevkine,

40. HUB-G-169 sayılı dosyada Dr�.'ın gönderdiği açıklama okundu. Adı geçen kişinin muhakkik olarak fikirlerini yazılı olarak beyan ettiği ve karar mercii olmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

41. Dr�. tarafından verilen şikayet dilekçesinde 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr�.'ın yetkisi dahilinde idari tasarrufta bulunduğu anlaşıldığından herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına,

42. HUB-129 sayılı dosyada soruşturma konusu olan kişilerin İstanbul il sınırlarında bulunamamaları nedeniyle dosyanın kapatılmasına,

43. İŞ-953 sayılı dosyada soruşturma konusu olan kişilerin İstanbul il sınırlarında bulunamamaları nedeniyle dosyanın kapatılmasına,

44. Gündemdeki konulara devam etmek üzere Yönetim Kurulunun 28.03.2002 tarihinde yeniden toplanmasına karar verildi.

 

28.03.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Sadık Toprak ve Dr. Kemal Yavuz İmre'nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Nisan ayı içerisinde yapılacak seçimli Genel Kurul için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası