Şubat Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 6257

06.02.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Mustafa Turgut, Dr. Hülya Can, Dr. Nuran Üstün, Dr. Barış Şahin, Dr. Zahid Hüseyinhan, Dr. İlknur Cengizoğlu, Dr. Burak Ertaş, Dr. Ayşe Banu Esen, Dr. Meral Berkem, Dr. Gülbin Sema Saltık, Dr. Necdet Derici, Dr. Gülay Dikici, Dr. Avni Bülent Altınok, Dr. Mümine Nursu Şahin, Dr. Hasan Çığrıkçı ve Dr. Ahmet Tiryaki'nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mustafa Saltuklaroğlu'na Fevziye Mektepleri, Dr. İsmail Tunçdoğan'a Meges Boya Sanayi, Dr. Nilgün Hanedar'a ve Dr. Hilmi Hanedar'a İstanbul Çorap Sanayi, Dr. Yılmaz Aydın'a Fatih Belediyesi, Dr. Nihal Karaman'a Sağlık A.Ş., Dr. Nihal Karaman'a Sade İş Kuyumculuk için, Dr. Murat Fırat'a Marsh Sigorta, Dr. Hülya Can'a Aka Eğitim Hizmetleri, Dr. Nezahat O. Sözer'e Servisnet Telekomünikasyon (OSB), Dr. Serdar Hakan Çiftçi'ye KİPTAŞ İstanbul Konut, Dr. Nihat Kaçar'a Set Boya, Dr. Şenel Yediyıldız'a Diyalog Gazetecilik, Dr. Kenan Tekbaş'a Sasa Dupont Sabancı Polyester, Dr. Tarık Hakkı Taylan'a Turkcell İletişim Hizmetleri, Dr. Nurten Arıcan'a İstanbul Tekstil Konfeksiyon, Dr. İbrahim Ergün'e Prikas Bakır Alaşımları, Dr. Yasemin Kırcalı'ya Kama Pres Sanayi, Dr. Özden Özberber'e Umut Fermuar Tekstil, Dr. Yılmaz Helvacıoğlu'na HSF Gayrimenkul Yönetim, Dr. Tercan Mildanoğlu'na Beysel Tekstil ve Dr. Kasım Nazlı'ya Fatih Belediye Başkanlığı için, yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. 18 Mayıs Kütüphanesi'nin açılışı, 14 Mart Kokteyli ve Odamız Binasının yenilenmiş halinin açılışının 14 Mart Perşembe günü saat 16.00-20.00 arasında yapılmasına,

4. Dr. ... ve Dr. .... hakkında TDT'nün 8-9-38. maddeleri ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesine (Dr. .... hakkında 1219 sayılı yasanın 12. maddesi ek) ve hastaların izni olmadan resimlerini kullanmak iddiasıyla soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. ....'un görevlendirilmesine,

5. ... Hospital Başhekimi Dr.... hakkında TDT'nün 8-9-31. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan dosyanın hekimin uyarılarak işlemden kaldırılmasına,

6. Dr. .... hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenlemek iddiasıyla oluşturulan dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr.....'ın görevlendirilmesine,

7. Dr. .... hakkında, hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasıyla oluşturulan HUB-G-159 sayılı dosyada, iddialar subuta ermediğinden ve hekimin yanıtı yeterli görüldüğünden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8. Dr. ... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-63 sayılı dosyanın bilirkişi görüşü ışığında hekim hatası olmadığının anlaşılması üzerine, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Tıbbi hata nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla Dr. .... ve Dr. .... hakkında oluşturulan HUB-G-122 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. ....'ın atanmasına,

10. Tıbbi hata iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-G-111 sayılı dosyada bilirkişilerin görüşleri ışığı altında tıbbi hata olmadığına kanaat getirildiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. HUB-R- 285 sayılı dosyada TDT'nün 8. ve 9. maddelerine aykırılık iddiasıyla Dr. ...'nın onur Kuruluna sevk edilmesine,

12. TDT'nün 8. ve9. maddelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ....Hastanesi başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı HUB bürosunun re'sen Yönetim Kurulu adına yürütmesine,

13. HUB-203 sayılı dosyada tıbbi hata yapıldığı iddiasıyla Dr..... ve Dr....'ın bilgi yazıları incelendi, tıbbi hata oluşmadığı kanaatiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. HUB-R-289 sayılı dosyada TDT'nün 8., 31. ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ...'nın (... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi) Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

15. HUB-R-293 sayılı dosyada TDT'nün 8 ve 31. , 1219 sayılı yasanın 24. maddelerine aykırılık iddiasıyla ..... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. .... hakkında soruşturma açılmasına,

 

13.02.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ayfer İmre, Dr. Esra Taşkın Kıbrıslı, Dr. Vacit Pamukçu, Dr. Mustafa Kanat, Dr. Mustafa Koç, Dr. Oylum Sarı, Dr. Ercüment Gürlüer, Dr. Hüseyin Ekici, Dr. Mustafa Vural, Dr. Mehmet Asip Kebabcı, Dr. Mesut Kösem, Dr. Bülent Yaşar, Dr. Yasemin Tekdöş, Dr. Serda Gülsün, Dr. Seher Suner ve Dr. Bülent Tekinsoy'un üyeliğe başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mehmet Akman'a Melodi Çikolata, Dr. Besim Perdahçı'ya Aktif Yapı-Turizm, Dr. Meltem Işık'a Çalık Holding(OSB), Dr. Yadigar Genç'e Emte Mühendislik, Dr. İlhan Ak'a Turkon Taşımacılık, Dr. Şuayip Birinci'ye Martin Tekstil, Dr. Halit Erol'a Merteks Ltd., Dr. İsmail Aksöz'e Yeni Nehir Örme San., Dr. Orhan Çetinkaya'ya İstanbul Halk-Ekmek, Dr. Lütfiye Demirer'e Yonca Turizm-Yatırım için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr. Gürcan Engel'in üyelikten ayrılma talebinin kabulüne,

4. Dr�.hakkında 20.06.2001 tarihinde tıbbi hata yaptığı iddiasıyla açılan soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirilen Dr. �'ın mazereti nedeniyle çekilmesi üzerine, Dr�.'ın soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,

5. 14 Mart Tıp Bayramı'nda yapılacak Merkez Binamızdaki açılış ve kokteyl düzenlenmesi için Dr. Cevat Bayrak'ın yetkilendirilmesine,

6. Özel�Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-322 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'un re'sen yürütmesine,

7. Dr. �, Dr. �. ve Dr. � hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-225 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr�.'ın görevlendirilmesine,

8. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-313 sayılı dosyada suç unsuru bulunmadığından işlemden kaldırılmasına,

9. Dr�.. hakkında Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yapmak ve TDT'nün 8. maddesini ihlal etmek gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'un yapmasına,

10. Dr. �. hakkında Dr. �'un yaptığı başvuruda, Dr. �'ın Başhekimlikten kaynaklanan idari tasarrufu kullandığının anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Dr. �. hakkında 6023 sayılı yasanın 7. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-265 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

12. Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-R-280 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

13. Dr. �. hakkında tıbbi hata ve ihmal iddiası üzerine soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr�.'ın yapmasına,

14. Özel �.Hastanesi Başhekimi Dr�. hakkında TDT'nün 8. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-318 sayılı dosyada ilgili merkezin yapacakları bilgilendirme broşürleri için uymaları gereken kurallar hakkında uyarılmalarına,

15. Dr. �., Dr. � ve Dr. �. hakkında TDT'nün 8. maddesini ihlal, hasta teminmine yönelik davranıştan soruşturma açılmasına,

16. Dr. �. hakkında TDT'nün 8. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-300 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

17. özel �. Hastanesi'nin Başhekimi Dr�. hakkında TDT'nün 8. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-287 sayılı dosyada Dr. �.'un uyarılarak dosyasının işlemden kaldırılmasına,

18. Dr. �. hakkında birden fazla yerde serbest hekimlik yapmak ve TDT'nün 8. maddesini ihlal etmek gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �.'ın yapmasına,

19. Dr. �. hakkında oluşturulan HUB-R-208 sayılı dosyada tanıtım ihlali olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. �Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. �. hakkında tanıtım ihlali gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-296 sayılı dosyada hekimin bilgilendirilerek dosyanın kapatılmasına,

21. �. Hastanesi Başhekimi Dr�.. hakkında düzenlenen HUB-R-241 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

22. HUB-R-282 sayılı dosyada TDT'nün 8. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. �.'in Onur Kurulu'na sevkine,

23. Dr. �. hakkında Tabip Odası'na karşı üyelik görevi olan aidatını ödemesi için uyarılmasına, TDT'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturmayı Dr. �.'un yapmasına karar verildi.

 

20.02.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Bilal Caner Çealik, Dr. Alev Atış, Dr. Kazım Nazlıer, Dr. Batır Anraev, Dr. Atilla Aslankaya, DR. Mustafa İğrek, Dr. Canan Özdemir'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Atilla Güngör'ün üyelikten ayrılma ve Dr. İsmail Çeçen'in kayıt dondurma talebinin kabulüne,

3. Dr. Gürcan Engel'in üyelikten ayrılma talebinin kabulüne,

4. Dr. Cemile Sağun'a Birleşim İnternasyonal, Dr. İsmail Topal'a Alemdar Holding (OSB), Dr. Mehmet Nuri Tağraf'a Hazar Tekstil (OSB), Dr. Aynil Yenel'e Güneş Hayat Sigorta, Dr. Çavlan Karman'a Etska Teknik Soğutma (OSB), Dr. Mustafa Kemal Güven'e GİPAŞ Elektronik San., Dr. Filiz Türkçü'ye Özel Darüşşafaka Lisesi, Dr. Nursel Erdoğan'a Taşar Holding (OSB), Dr.Kazım Önder Yıldırım'a Avrasya Savunma Sanayi, Dr. Can Uzel'e Topkapı İplik San., Dr. Turhan Keskin'e Options Moda Tekstil, Dr. Hüseyin Tunalı'ya Göksular Un ve Gıda ve Çimteks Dikim Sanayi için yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

5. Dr. � hakkında uzmanı olmadığı bir konuda kendini uzmanmış gibi tanıtmak, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde tarif edilmeyen tedavileri uygulamak, internet sitesinde TDT'nün 8-9. maddelerini ihlal etmek, hastalarının resimlerini internet sayfalarında yayınlamak iddiasıyla oluşturulan dosyada tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve hakkınızda soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. �'un görevlendirilmesine,

6. Üyeler tarafından talep deline Bağ-Kur belgelerini imzalamak üzere Bediz Suner, Dr. İlhan Doğan ve Dr. Nevşin Torkut'a yetki verilmesine,

7. 2002 yılı Genel Kurul ve seçimlerin çoğunluk aranarak 13-14 Nisan tarihlerinde İstanbul Tabip Odası merkez binada, çoğunluk aranmaksızın 27-28 Nisan tarihlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda (Genel Kurul) ve Kabataş Erkek Lisesi'nde (seçim) yapılmasına, konu hakkında gazete ilanı vb. gerekli yasal girişimlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

27.02.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Nazım İbrahimağaoğlu, Dr. Hüsamettin Özbek, Dr. Leyla Güler, Dr. Mehmet Atmaca, Dr. Gülay Kimyon Bıyıklı ve Dr. Fatma Gökçe Soylu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mustafa Şahin'e Göçmenler Oto, Dr. Abdulhamit Buluttekin'e Uçar Otomotiv, Dr. Hüseyin Acar'a Eka İnşaat ve Ticaret, Dr. Mustafa Mod'a İhlas Hayat Sigorta-İhlas Holding (OSB), Mehmet Mehmet Sargın'a ihlas Gazetecilik-İhlas Matbaacılık (OSB), Dr. Nişan Çilingiroğlu'na Mespa Tekstil, Dr. Mehmet Sezer'e Yüce Tekstil ve Dr. Funda Mutlu'ya Pusula Eğitim Kültür A.Ş. için bundan sonraki sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla işyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr. � hakkında iki ayrı ilde serbest hekimlik yapmak ve TDT'nün 31. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-G-142 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,soruşturmacı olarak Dr. �'un görevlendirilmesine,

4. Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Mart tarihinden itibaren yeniden yürürlüğe konulması planlanan Mecburi Hizmet Yasası'na karşı; hekimler ve tıp öğrencilerinden gelen tepkiler de dikkate alınarak bir basın toplantısı ve hekim toplantısı düzenlenmesine, yasanın bu haline karşı çıkılmasına uygulamanın seçim yatırımı olduğunun kamuoyuna aktarılmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!