“Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” Yürüyüş ve Basın Açıklaması Gerçekleştirildi


  • Ocak 07, 2022
  • 527

Hekimlerin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin ileri bir tarihte görüşülmek üzere TBMM gündeminden hızla geri çekilmesi ve tasarının görüşüleceği tarihin de, tasarının içeriğinin de netlik kazanmamasına sağlık çalışanlarının tepkileri devam ediyor.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Sizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri taleplerinde ısrarcı olduklarını bir kez daha ifade etmek için 7 Ocak 2022, Cuma günü İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nden (Samatya) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Saat 12.00’de Samatya Hastanesi Başhekimlik önünde buluşan hekimler ve sağlık emekçileri “Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!” pankartı açtılar.
Eylem “Özlük haklarımızı almak için hekimler, sağlık çalışanları olarak taleplerimizden vazgeçmiyoruz, ısrarcıyız. Oyalama değil hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon, yoksulluk hepimizi eziyor. Bu sebeple bugün bütün Türkiye’de bu basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz.” diyen İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk’ün konuşmasıyla başladı.

Sağlık çalışanları daha sonra insanca yaşama ücretinin altında kalan maaşlarını, güvencesiz çalışmayı ve tasarının önce TBMM’ye sunulup ardından geri çekilmesini alkışlarla ve sloganlarla protesto ederek yürüyüşe geçti. Yol boyunca “İnsanca Yaşamak İstiyoruz!”, “Emek Bizim Söz Bizim!”, “Yaşamak, Yaşatmak İstiyoruz”, “Oyalama Değil, Hakkımızı İsteriz”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!” sloganları atıldı.

Saat 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzlu Bahçede gerçekleştirilen basın açıklamasında ilk konuşmayı yapan İTO Başkanı Dr. Pınar Saip “TTB’nin çağrısıyla uzun süredir karanlığa karşı özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkabilmek için bir dizi eylem gerçekleştirdik. Çünkü Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında özellikle 2011’den beri uygulanan politikalar yüzünden halkımız şu anda randevu dahi bulamaz hale gelmiştir. Gerçek anlamda birinci basamak sağlık hizmeti de verilmediği için pandemide birçok vatandaşımızı önlenebilir bir hastalık nedeniyle kaybettik. Hala her gün 150’ye yakın vatandaşımız ölmekte. Pandemi çalışanların hastalığı haline gelmiş durumda. Yeterli önlemler alınamadığı için, birçok vatandaşımız da sağlıklı bir şekilde aşıya ulaşamadığı için hayatını kaybediyor. Bunun dışında hekimler olarak özlük haklarımız erimiştir. Bizler de geçinemiyoruz, geçinemediğimizi haykırıyoruz. Özel sektörde ciro, kamuda performans baskısı altında güvencesiz çalışıyoruz. Sağlıkta şiddet giderek daha fazla canımızı yakmakta. Maaşlarımız da giderek erimekte. İnsanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak temel ücret istiyoruz. Pandemi boyunca, çalışmak zorunda olduğu için pek çok yaşlı hekim arkadaşımızı kaybettiğimizi unutmayalım. Haklarımızı ve taleplerimizi alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.” diyerek eylemlerin süreceğini duyurdu.

SES İstanbul Şubeleri adına Bakırköy Şube Eşbaşkanı Hatip Şengül’ün konuşmasının ardından ortak açıklamayı İTO Samatya Hastane temsilcisi Dr. Merve Yıldırım okudu.

Yapılan açıklamada şu görüşler ifade edildi: “Emek Bizim Söz Bizim, diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

TALEPLERİMİZ;
-Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını İSTİYORUZ!
-Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam İSTİYORUZ!
-Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret İSTİYORUZ!
-7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı İSTİYORUZ!
-COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını İSTİYORUZ!
-Sağlıkta yeni bir şiddet yasası İSTİYORUZ!”

Etkinlik sağlık çalışanlarının düşük maaşları ve kötü çalışma koşullarını alkışlı protestosuyla sona erdi.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!