Vergide Adalet Eylemleri Sekizinci Haftasında!


  • Nisan 17, 2024
  • 286

Aile hekimliği çalışanlarının "Vergide Adalet" eylemleri sekizinci haftasında. Eylemler vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek. İstanbul'da 17 Nisan 2024, Çarşamba günü Ataşehir Esatpaşa Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklama şöyle:

İKİNCİ AYINDA AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA FAHİŞ VERGİ KESİNTİLERİ YAPAN,

SAĞLIKTA ŞİDDETİ DURDURMAYAN HÜKÜMETE SESLENİYORUZ: HAKKIMIZ OLANI ALANA,

SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Bugün 17 Nisan, Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün on ikinci yıl dönümü.

17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak andığımız bugün, ‘Aile hekimliği çalışanları vergide Adalet İstiyor!’  eylemlerinin sekizinci haftasında bir aradayız.

‘Zulüm arşa dayandı. Hakkımın zerresini helal etmiyorum. Bu çerçevedeki tüm eylemlere destek vereceğim.’*

 15 Nisan’daki maaşımızdan yapılan haksız ve adaletsiz vergi kesintisine ve yüksek enflasyon karşısında düşen satın alma gücümüze karşı başlattığımız haklı eylemlerimizin sekizinci haftasındayız.

Ülke çapında yaptığımız anket sonuçlarına göre sadece bu ayki ek vergi kesintisinin ortalama 6.500 TL olduğunu, ayrıca ankete katılan aile hekimliği çalışanlarının dörtte birinin maaşından ek vergi kesintisiyle birlikte performans kesintilerinin yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez(ASM)lerinden eylem yapıyor ama hükümetin haklı talebimize kayıtsızlığı sürüyor.

Çalışanlar ve yıllardır prim ödeyerek emekli olarak emekli maaşlarıyla geçinemeyenlerin yerel seçimlerde hükümete yaptıkları uyarı dikkate alınmalı, çalışanların sırtına yüklenen yüksek vergi kesintilerinden vazgeçilmelidir.

Hükümete soruyoruz:

İkinci ayında düşen ücretlerimiz, yapılan ek vergi kesintileri kamudan beslenen hangi şirketten kesiliyor diye soruyoruz?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

‘Üzerimize düşen işi eksiksiz yapıyorsak bize yapılan ödemeler de eksiksiz olmalı!’*

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35’e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz

Vergide Adalet İçin Artık Birlikte Mücadele Zamanı

Aile Sağlığı Merkezlerinde başlattığımız bu eylemler tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadeleye dönüşmüştür.

Talebimizin tüm çalışanlar için ve hatta gelir düzeyi düşük halkımızdan alınan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergilerin sınırlandırılması için de olduğunu bildirmek isteriz.

Talebimiz karşılanana dek tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde her Çarşamba eylem yapmaya ve haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla

İSTANBUL TABİP ODASI

SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) İSTANBUL ŞUBELERİ

 *Anketi yanıtlayan katılımcıların sözleri


Bu HABERİ Paylaş!