Vergide Adalet Eylemleri Yedinci Haftasında Büyüyor!


  • Nisan 03, 2024
  • 290

Aile hekimliği çalışanlarının vergi kesinti oranı üst sınırının %15 olması için başlattığı "Vergide Adalet" eylemleri yedinci haftasında. İstanbul'da, 3 Nisan Çarşamba günü Ümraniye Merkez Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılan basın açıklaması şöyle:

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ EYLEMLERİ YEDİNCİ HAFTASINDA BÜYÜYOR

21 Şubat 2024 tarihinde Aile Sağlığı Merkez'lerinde (ASM) başlatılan ‘Vergide adalet istiyoruz’ eylemlerinin yedinci haftasında bizler aşağıda imzası bulunan örgütler olarak bu eylemi destekliyor ve taleplerimiz karşılanana dek eylemelerimizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.

Vergide adalet eylemlerimizin ikinci ayında da ücret kaybı ile cezalandırılacağız. Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı ve vergi dilimi adaletsizliği nedeniyle bir kez daha cezalandırılacak, daha yüksek kesintiler ile karşılaşacağız.

Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler, ücretli çalışanlar yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlar karşısında her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle bize kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor.

Yüksek enflasyon altında eriyen maaş artışları daha cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor.

Türkiye’de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır.

2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği” başlığında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi.

Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen ücretlilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır.

2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 için ilk vergi dilimi 110.000 TL olarak saptandı. Yeniden değerleme oranına göre olması gereken ilk vergi tarife dilimi ile mevcut ilk vergi tarife dilimi arasında 178 bin 571 TL’lik bir fark oluştu.

En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık.

Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir.

Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır.

Zenginin de fakirin de işçinin de patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmış durumda. Herkes bilmektedir ki KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Bizler ücretimizi almadan peşin gelir vergisi öderken, üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın VI. Vergi ödevi başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” hükmü yer almaktadır.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için:

Gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmelidir.

Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır.

Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır.

İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır.

Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni için,

Gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet için talebimiz karşılanana dek mücadelemiz sürecektir.

ASM çalışanlarının kesintisiz bir şekilde vergide adalet için başlattığı süresiz Çarşamba eylemlerini sahipleniyor, bugün biraz daha büyütüyoruz. Gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet mücadelemiz sürecektir.  Tüm emeği ile geçinenleri ve ücretlileri bu mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırıyoruz.

Vergide adaleti, gelirde adaleti, ülkede adaleti kazanacağız!

Direne direne kazanacağız!

İSTANBUL TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) İSTANBUL ŞUBELERİ

AHEF

AHESEN

BDS

Dev-Sağlık İş

Genel Sağlık İş

Hekim Birliği Sendikası

TDB

TümRadDer


Bu HABERİ Paylaş!