Aile Hekimleri Mücadelemiz Sonuç Verdi


  • Ocak 07, 2022
  • 605

“Ceza Yönetmeliği” olarak tanımladığımız haksız ve hukuksuz düzenlemenin geri çekilmesi için yaptığımız iş bırakmalara, miting ve basın açıklamalarına kayıtsız ve sessiz kalan Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurduğu beş kişilik infaz komisyonlarında ASM sağlık çalışanlarının işlerine son vermeye başladı. Bu yönetmeliğin iptali için TTB tarafından yargıya başvurulmuştu.

İstanbul’da dokuz aile hekiminin sözleşmesi yılın son günü olan 31.12.2021 tarihine kadar bu infaz komisyonları kararı ile yenilenmedi. İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yeni yılın ilk mesai gününde, aile hekimliği yapamayacakları tebliğ edilmek üzere çağrılan meslektaşlarımıza, son anda tebligatlar yapılmaktan vazgeçildi. Ertesi gün meslektaşlarımız yeniden çağrılarak, yeni dönem aile hekimliği sözleşmeleri imzalandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün; İstanbul Tabip Odası ve birinci basamak sağlık örgütlerinin tepki ve mücadelesiyle meslektaşlarımızın sözleşmesini yenilemesi, haksız ve hukuksuz uygulamadan vazgeçilmesi yerinde bir karar olmuştur.

Tüm birinci basamak sağlık çalışanlarına güvencesiz çalışmayı dayatan, söz söylemeyi bile yasaklayan, özlük haklarını gerileten baskıcı ve çağdışı bu ceza yönetmeliğinin iptali ve kurulan infaz komisyonunun kaldırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM!


İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
İTO AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!