Ocak Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 6931

02.01.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesine aykırılık iddiasıyla Dr. ...hakkında soruşturma açılmasına,

2. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 1219 Sayılı Kanunun 24. maddesine aykırılık iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına,

3. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 1219 sayılı Kanunun 24. maddesine aykırılık iddiasıyla Dr. ....hakkında soruşturma açılmasına,

4. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesine aykırılık iddiasıyla Dr. .... hakkında soruşturma açılmasına,

5. ..... Hastanesinde Dr. ...'in ameliyatı erken bir güne almak için 500 Dolar aldığı iddiası üzerine oluşturulan HUB-262 sayılı dosyada, iddia gerçekçi bulunmamış, bu paranın özel hastanede yapacağı operasyonun karşılığı olduğu anlaşılmış ve ilgili hekimin bilgi yazısı yeterli görüldüğünden dosyanın kapatılmasına,

6. Dr. ....hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddesine aykırılık nedeniyle soruşturma açılmasına,

7. HUB-G-120 sayılı dosyada ilgili hekimlerin açıklamaları incelendi, hekimlerin birbirleriyle daha özenli iletişim kurmaları konusunun hatırlatılarak dosyanın kapatılmasına,

8. HUB-271 sayılı dosyada gerçeğe aykırı rapor, yetkisiz küretaj ve bildirimsiz hekim çalıştırmak iddiasıyla Dr. ...'in Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

9. Dr. ....hakkında Onur Kurulu'muzun vermiş olduğu 6 (altı) ay meslekten men cezasının, TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından "düşünceleri kitap yolu ile açıkladığı" gerekçesiyle bozulması üzerine, Onur Kurulu'muzun Yönetim Kurulu'muza yaptığı başvuru değerlendirilmiş ve yerinde bulunarak İdare Mahkemesine itirazda bulunulmasına,

10. İş-561 sayılı dosyanın 12.07.1996 tarihinden beri hazırlık aşamasında kaldığı, zaman aşımından dosyanın kapatılmasına,

11. HUB-G-89 sayılı dosyada Dr. ....'un iki ayrı ilde muayenehanesi olmadığı ve hasta görmediği anlaşılmış, ancak hazırladığı el ilanlarının TDT'nün 8. ve 9. maddelerine aykırı olduğundan bu yönden soruşturma açılmasına,

12. HUB-G-81 sayılı dosyada Dr. ... ve Dr. ..... hakkındaki iddiaların subuta ermediği anlaşılmış, dosyanın kapatılmasına,

13. HUB-G-99 sayılı dosyada Dr. .... hakkındaki iddialar subuta ermediğinden dosyanın kapatılmasına,

14. Dr. ...hakkında örtülü reklam yaptığı iddiasıyla açılan dosyada ilgili hekimin bir yazı ile uyarılarak daha özenli davranmasının hatırlatılarak dosyanın kapatılmasına,

15. Dr. .... hakkında TDT'nün 8. ve 9. maddelerine aykırılık nedeniyle HUB-R-285 ve HUB-R-292 sayılı dosyalardan soruşturma açılmasına,

16. HUB-G-7 sayılı dosyada Dr.....ve Dr. .... hakkında tıbbi hata nedeniyle, bilirkişi görüşü incelendi, tıbbi hata yapılmadığı anlaşıldığın dosyanın kapatılmasına,

17. Dr. ....'un muayenehanesini kapatıp tabelalarını indirdiği anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

18. Dr. Davut Yegane'ye Türk Ekonomi Bankası, Dr. Tülay Yanardağ'a Akpen Dekorasyon (OSB) Dr. İbrahim Aslan'a Grupaj Servis (OSB) için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Yetki Belgesi verilmesine,

19. Dr. Müjgan Kaynar, Dr. Aysun Küçüköz, Dr. Mehmet Uygar Çoban, Dr. Güçlü Kanoğlu, Dr. Hatice Gül Sağun ve Dr. Canan Eren Hergin'in üyelik başvurularının kabulüne,

20. Dr. Nihat Çine, Dr. Cihan Eren ve Dr. Nuran Duraplı'nhın üyelikten istifa başvurularının kabulüne,

21. Dr. Hanefi Savaş'a Sardunya Hazır Yemek A.Ş. için İşyeri Hekimliği Çalışma yetki belgesi verilmesine karar verilmiştir.

 

09.01.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Yalçın Oğul, Dr. Ebru Önay, Dr. Hacer Şişik, Dr. Mükerrem Altuntaş, Dr. Ercan Ergez, Dr. Suat Erol Çelik, Dr. Orhan Kara'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Melih Özer'e Maraton Filtre, Dr. Bülent Nadir Eren'e Yapı Kredi Sigorta, Dr. Emre Güner'e Salim Uçar Katı Atık Yönetimi (OSB), Dr. Ufuk Bişak'a Erksan Holding (OSB) ve Dr. Ali Kaya'ya Maltepe Üniversitesi için, bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla, İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine karar verilmiştir.

 

16.01.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ramazan Yüksel Gürsel, Dr. Hamide Tuna, Dr. Emre Zafer, Dr. Savaş Mutlu, Dr. Melis Atakan, Dr. H. Sinan Akay, Dr. Mehmet Erdem, Dr. Gamze Demirtaş, Dr. Faik Murat Ünsal, Dr. Hasan Cem Güneyli, Dr. Serpil Bülbül, Dr. Halil Özgür Artunay, Dr. Süheyla Eken, Dr. Mustafa Sami Dağ, Dr. Ceyda Atalay'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Kenan Çetin'e Sardunya Yiyecek-İçecek, Dr. Ali Kaya'ya Özel Marmara Hastanesi, Dr. Reyhan Oğan'a Prizma Tekstil A.Ş., Dr. Dr. M. Zeki Mangan'a Özklas Şti. ve Poem Tekstil Şti., Dr. Durcan Poyraz'a Kartal Servis Hizmetleri, Dr. Zehra Soykök'e Kartal Servis Ltd., Dr. Uğur Alp'e İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Dr. Basri Yılmaz'a Türkmed Sağlık Hizmetmeri, Dr. Banu Eryaşar'a Şans Tekstil A.Ş., Dr. Berrin Karagöz'e Mesa Mesken A.Ş., Dr. Ethem Nuhoğlu'na Nurteks Örme San. A.Ş., Dr. Murat Yılmaz'a ASF Otomotiv ve AOD Disk Üretim A.Ş. (OSB) için bundan sonra açılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Oda üyeliğinden ayrılma talebinde bulunan Dr. Pınar Yavaşça'nın ayrılma talebinin 31.12.2001 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmesine,

4. Aykut Merih Ekit'in Dr..... hakkındaki iddiaları, doğrudan Hukuk Mahkemelerini ilgilendirdiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5. Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-78 sayılı dosyanın bilirkişi görüşünde tıbbi hata olmadığı görüşünden hareketle, işlemden kaldırılmasına,

6. Dr. .... hakkında oluşturulan HUB-G-1 sayılı dosyanın, Ankara Tabip Odası'ndan gelen "işleme gerek yoktur" yazısı üzerine işlemden kaldırılmasına,

7. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-R-279 ve HUB-R-295 sayılı dosyaların, hekimin açıklaması yeterli görüldüğünden işlemden kaldırılmasına,

8. ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. .. ve ... Hastanesi sorumlu hekimi Dr.... hakkında TDT'nün 8 ve 31. maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla oluşturulan HUB-R-286 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ...'un görevlendirilmesine,

9. ... Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-R-294 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

10. Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-144 sayılı dosyanın, bilirkişi görüşü ışığında, işlemden kaldırılmasına,

11. .... Özel Göz Sağlığı Kliniği sorumlu hekimi Dr. .... hakkında oluşturulan HUB-G-70 sayılı dosyada, TDT'nün 8-9-31. maddelerine muhalefet iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın HUB tarafından re'sen yürütülmesine,

12. Odamız merkez binasında bulunan asansörün modernizasyonu için 9000 Euro karşılığında Kone Asansör ile anlaşma yapılması için Dr. Cevat Bayrak'ın yetkilendirilmesine,

13. Odamız merkez binasının 1. ve 4. katları ile, 1-2-3-4. katlarındaki tuvaletlerin tadilatlarının yapılmasına, han girişinin yeniden düzenlenerek kaldırımın tamirine ve tabela yaptırılmasına, bu konularda gereken her türlü sözleşme yapmak ve alım yapmak üzere Dr. Cevat Bayrak'ın yetkilendirilmesine,

14. Meslektaşını tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla Dr. .... hakkında oluşturulan HUB-G-152 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....'ın görevlendirilmesine,

15. Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-268 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

16. Dr. .... hakkında TDT'nün 8-9 ve 1219 sayılı kanunun 12-A, 13. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-262 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

17. Dr. .... hakkında, hasta yönlendirmek-usulsüz kartvizit ve başka merkezden hasta temin etmek iddiasıyla oluşturulan HUB-264 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

18. Dr. .... hakkında, tıbbi etik ve tanıtım ihlali iddiasıyla oluşturulan HUB-263 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

19. Dr. .... hakkında ilaç reklamı iddiasıyla oluşturulan HUB-G-147 sayılı dosyanın, hekimin açıklaması yeterli görüldüğünden işlemden kaldırılmasına,

20. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Odamızın ortak düzenledikleri "Eğiticilerin Eğitimi Kursu" ve "Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu"nun ikincilerinin yapılmasına,

21. 1-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ile ilgili verilen, anket ve istatistiklerin kitaplaştırılmasına,

22. Daha önceden Yönetim Kurulu'muzun kararına yapılan itiraz sonucu HUB-G-104 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

 

23.01.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Fatma Kuzkaya, Dr. Bahman Barlas, Dr. Murat Şahin, Dr. Ayten Murat, Dr. Nilgün Özaydın, Dr. Reşit Murat Açıkalın, Dr. Tolga Ersözlü, Dr. Fatih Çiçek, Dr. Mehmet Emin Ertenü, Dr. Duygu İbrişim, Dr. Sedat Yeniocak, Dr. Mehmet Karakaya, Dr. Mehmet Fatih Pehlivan, Dr. Tevhide Bozkaya, Dr. Mehmet Erem, Dr. Cevat Hop, Dr. Aliye Şeyda Özkan, Dr. İsmail Tunçdoğan, Dr. Deniz Duman, Dr. Kifayet Taştan, Dr. Jana Gençtürk, Dr. Cemal Peker, Dr. Nedim Aslan, Dr. Hakan Somay, Dr. Cemil Balcı ve Dr. Tuğba Seçer Alkan'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Şenay Sayman'a Ferah Konfeksiyon, Dr. Roya Sharghi'ye Gemisan Endüstri, Dr. İsmail Haskul'a Çevre inşaat Temizlik, Dr. Necati Sevencan'a Işınteks Tekstil, Dr. Cüneyt Akyıldırım'a Aslan Müteahhitlik, Dr. Nizami Güngör'e Kaleporselen-Birlik Makine (OSB), Dr. Güçlü Kanoğlu'a Alesta Reklamcılık (DSB), Dr. Yüksel Çamyar'a Deva İlaç Fabrikası, Dr. Aysan Bayram'a Selga Tekstil, Dr. Recep Y. Bayraktarlı'ya Ceynak-Ceyhan Nakliyat, Dr. Ali Aydın'a Simge Kağıt Pazarlama ve Dr. Halim Nuhoğlu'na Fanset Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. için sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Oda üyeliğinden ayrılma talebinde bulunan Dr. Dikmen Çetinkaya'nın ayrılma talebinin 31.12.2001 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmesine,

4. Odamız santraline iki yeni telefon hattı (520 69 31 , 528 55 82) bağlanması için sözleşme işlemlerini yürütmek üzere Yönetici Sekreter Bediz Suner'in yetkili kılınmasına,

5. Oda üyeliğinden ayrılma talebinde bulunan Dr. Sevil Onat'ın ayrılma talebinin 31.12.2001 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmesine,

6. Dr. F. Zeynep Girgin'in işyeri hekimliği ile ilgili mağduriyetinin giderilmesi için Oda Avukatımız Av. Meryem Turan Oralkan'ın görevlendirilmesine,

7. Dr. F. Aydan Uzun'a İkitelli Başak Şehir 4. Etap Site Yönetimi için İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

8. .... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. .... hakkında TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmanın HUB tarafından re'sen yürütülmesine,

9. Tabeli Yönetmeliği'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle Dr. ...., Dr. ..., Dr...., Dr. .... hakkında soruşturma açılmasına,

10. 2002 14 Mart Sağlık Haftasında 25,40 ve 50. yılını meslekte dolduran hekimlere Onur Plaketi verilmesine, diğer tüm ödüllerin bu sene verilmemesine,

11. Dr. ... ve Dr. .... hakkında tıbbi hata sonucu ölüme neden olmak iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....'ın görevlendirilmesine,

12. Odamız bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve kiralık hat sağlanması için e-kolay.net ile sözleşme imzalanmasına ve gerekli ücretlerin ödenmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili olarak Dr. Cevat Bayrak'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

30.01.2002 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ahmet Fırat Atak, Dr. Özlem Akgün, Dr. Behra Yılmaz, Dr. Evren Kul Panza, Dr. Ethem Bora Karaçakır, Dr. Okan Yüce, Dr. Sevgi Aksoy İlkenan Saltoğlu, Dr. Ahmet Tevfik Engin ve Dr. Özlem Yörük Ergin'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Şeref Halu'nun üyelikten ayrılma talebinin 31.12.2001 tarihi itibariyle kabulüne,

3. Dr. M. Fatih Pehlivan'a Esvap Konfeksiyon, Dr. Önden Mutlu'ya Ecem Tekstil, Dr. Hüseyin G. Yaman'a Kiptaş lİstanbul Konut, Dr. Aclan Özder'e Kiptaş İst. Konut, Dr. A Levent Islak'a Kiptaş İst. Konut, Dr. Iraz Özkan'a Fatih Belediyesi, Dr. Bülent Çakır'a Senkron TV (OSB), Dr. Nedim Aslan'a Fatih Belediyesi, Dr. Yasemin Pazarcı'ya BP Petrolleri A.Ş. , Dr. Hüseyin Kuytak'a Teknoteks Teknolojik (OSB), Dr. Yalçın Aker'e Huhtamaki İstanbul Ambalaj, Dr. Zehra Dere Ersoy'a Darphane Damga Matbaası (OSB), Dr. Ekrem Harputlu'ya Borusan Oto Servisi, Dr. Kazım Karlı'ya Mehmetçik Vakfı, Dr. İsmail Arısoy'a Tezel Taşımacılık Tic., Dr. Turgay Kırtaş(a Bilva Plastik (OSB), Dr. Turgut Özcan'a GODPAŞ, Dr. Özgür Çubuk'a Akfen İnşaat, Dr. Ayşe Şen'e Atateks İç Giyim, Dr. Hakan Gürsaç'a Michelin Lastikleri, Dr. Aysel A. Okyay'a Birleşim Gıda Üretim A.Ş. için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

4. Dr....hakkında gerçek dışı belge düzenlemek ve haksız kazanç sağlamak iddiasıyla oluşturulan HUB-259 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

5. Dr. .... hakkında hastasına cinsel taciz iddiasıyla oluşturulan HUB-G-139 sayılı dosyada, hekimin açıklamaları yeterli ve tatmin edici bulunmuş olup, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6. Dr. .... hakkında bildirimsiz serbest çalışmak iddiasıyla oluşturulan HUB-G-100 sayılı dosyada, hekimin bildirimli olarak çalıştığına dair belgenin ilgili Sağlık Grup Başkanlığı'ndan gelmesi üzerine, iddianın bu bölümünün işlemden kaldırılmasına,

7. ... Hastanesi Başhekimi Dr..... hakkında TDT'nün 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-207 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmanın HUB tarafından re'sen yürütülmesine,

8. Dr. ....hakkında resmi kurumda hastalarına makbuz vermeden tetkik yaptırmak ve hastalarını muayenehanesine yönlendirmek iddiasıyla oluşturulan HUB-246 sayılı dosyanın, iddialar subuta ermediğinden işlemden kaldırılmasına,

9. Dr....., Dr....., Dr...... hakkında Hastaneye zorla yatırma ve tıbbi hata iddialarıyla oluşturulan HUB-G-104 sayılı dosyada verilen "işleme gerek yok" (05.12.2001) kararına yapılan itiraz sonucu, dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

10. Dr. .... ve Dr. .... hakkında uzmanlık dışı faaliyet, hasta yönlendirmek, Dr. .... ve Dr. .... hakkında da gerçek dışı belge düzenlemek iddialarıyla oluşturulan ve 15.01.2002 tarihli YK. Toplantısında "iddiaların subuta ermediği gerekçesiyle işlemden kaldırılmasına karar verilen HUB-G-81 sayılı dosyanın yapılan itiraz üzerine Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

11. Dr. .... hakkında hasta temini için simsar kullanmak ve başka bir meslektaşının hastalarını kendisine yönlendirmek iddiasıyla oluşturulan HUB-G-138 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr.....'ın görevlendirilmesine,

12. Dr. ... hakkında, iki ayrı ilde hekimlik yaptığı iddiasıyla oluşturulan dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....'ın görevlendirilmesine,

13. Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-104 sayılı dosyanın soruşturmacı görüşü doğrultusunda işlemden kaldırılmasına,

14. Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan dosyanın, bilirkişi görüşü doğrultusunda işlemden kaldırılmasına,

15. Dr. ..... hakkında hastasına gereken özeni göstermediği, tedavisini yarım bıraktığı ve hastasına miadı geçmiş ilaç vermek iddialarıyla oluşturulan ve Yönetim Kurulu tarafından "işleme gerek yok" kararı verilen HUB-G-87 sayılı dosyanın itiraz üzerine Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

16. Dr. .... hakkında TDT'nun 8-9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-301 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

17. Dr...., Dr. ...., Dr. ..., Dr. ...., Dr....., Dr. ... ve Dr. ..... hakkında haksız kazanç ve ticari bir şirkete hasta yönlendirmek iddiasıyla oluşturulan HUB-258 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

18. Dr. ..... hakkında Tıbbi Hata sonucu ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla oluşturulan HUB-G-155 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr.....'ın görevlendirlimesine,

19. Dr. .... hakkında haksız kazanç iddiasıyla oluşturulan İş-966 sayılı dosyanın, iddialar subuta ermediğinden işlemden kaldırılmasına,

20. Dr. ...., Dr. .... ve Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan İş-960 sayılı dosyanın, iddialar subuta ermediğinden işlemden kaldırılmasına,


Bu HABERİ Paylaş!