Sağlık Meslek Örgütlerinden Ortak Açıklama: Şişli Etfal Yerinde Kalsın


  • Mart 19, 2021
  • 2702

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılmaması, yerinde yapılandırılarak hizmete devam etmesi talebiyle ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık-İş, İstanbul Dişhekimleri Odası ve İstanbul Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına Şişli Etfal Dayanışması da katıldı.
19 Mart 2021, Cuma günü 12.30’da Şişli Etfal EAH Konferans Salonu önünde toplanan kurum temsilcileri “Nitelikli, Ulaşılabilir Sağlık Hizmeti İçin Şişli Etfal Yerinde Kalsın” pankartı açtılar. İstanbul Tabip Odası’nı Başkanımız Prof. Dr. Pınar Saip ve İTO Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan temsil etti.

Basın açıklamasında imzacı kurumlar adına; İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Pınar Özcan, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Dt. Özgür Tutucu ve SES Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan konuşmalar yaptılar.

Dr. Pınar Saip yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Şişli Etfal Hastanesi maalesef parçalanmış durumdadır; şu anda 3 ayrı yerde hizmet vermektedir. Bütün değerli, birikimli, Cumhuriyet kurumlarının başına gelen ne yazık ki Şişli Etfal Hastanesi’nin de başına gelmektedir. Osmanlı döneminde bir çocuk hastanesi olarak açılmış olması ne kadar değerliyse, Cumhuriyet döneminde İstanbul’a ve tüm ülkeye vermiş olduğu hizmetler de bir o kadar değerlidir. Bu hastane bütün disiplinleriyle birlikte değerlidir; parçalandığı ya da sadece çocuk hastanesi haline getirildiği zaman yeterli verim alınamayacak, birikiminden, köklerinden koparılacaktır. Tabii ki yeni hastaneler açılmalıdır; Seyrantepe, Çayırbaşı devam etmelidir. Ama ülkemizin bu köklü kurumu da yerinde yapılandırılmalıdır. Böylesi çok disiplinli hastanelere şehir merkezlerinde ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde bölgede sadece özel hasteneler kalacaktır. Bizler sağlık emek meslek odaları ve sendikaları olarak süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.”
Etkinlikte ortak basın açıklamasını SES Şişli Şubesi Hastane Temsilcisi İpek Deniz okudu. Ortak açıklamada şunlar dile getirildi:
“Biz sağlık emekçileri, bölge halkıyla birlikte hastanemize de hayatlarımıza da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her gün binlerce insanın muayene olduğu, bine yakın insanın acil servisinde hizmet aldığı 600 yataklı hastanemizin elimizden alınmasını istemiyoruz. Halkın sağlık hizmetlerine erişim hakkına darbe vurulmasını kabul etmiyoruz. Şişli Etfal’in geleceği planlanırken, pandemi sürecinde halka büyük hizmetler sağlamış hastanemizin olmadığı bir durumda yeni pandemilerde, kitlesel saldırılarda, büyük İstanbul depremi gibi felaketlerde bölge halkının ne duruma düşeceğinin dikkate alınmasını istiyoruz. Bizler, binalarımızın yenilenmesi, sağlık çalışanlarımız, hastalarımız ve hasta yakınları için daha konforlu ve donanımlı bir hastane haline getirilmesini takiben Şişli Etfal’in, tüm birimleriyle, aynı yerinde halka hizmet sunmaya devam etmesini istiyoruz.

Nitelikli sağlık çalışanı yetiştiren, yüksek nitelikli bir sağlık kurumu olan Şişli Etfal’in bu niteliğini kaybetmemesini, binlerce nitelikli sağlık çalışanları yetişmesini sağlayan bir eğitim ve araştırma hastanesi olmaya devam etmesini istiyoruz.

Şişli Etfal yerine geri dönerken, bugün taşındığımız Seyrantepe ve Sarıyer bölgesinde halka nitelikli sağlık hizmet sunan kurumların, hiçbir zarar görmeden, yine donanımlı olarak hizmet sunmaya devam etmelerini istiyoruz. Çünkü nitelikli, ulaşılabilir, parasız sağlık hizmetine erişmek herkesin hakkıdır.

Karar vericilere sesleniyoruz: Bölge halkına, sağlık emekçilerine, Etfal esnafına, yaşlılara, engellilere kulak verin. Şişli Etfal’in sağlık turizmi amacıyla değil halka hizmet veren bir halde tam teşekküllü olarak yerinde kalmaya devam edeceğine dair samimi, açık ve net bir açıklama yapın, güvence verin. Hepimiz planımızı bu güvenceye göre yapalım, hastanemize yeniden kavuşuncaya kadar hayatlarımızı düzenleyelim.

Aşağıda imzası bulunan sağlık emek meslek örgütleri olarak, Sağlık Bakanlığından talebimiz açık ve net: Şişli Etfal Yenilensin, Yerinde Kalsın!”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!