SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN YÜRÜYÜŞÜ ANKARA MİTİNGİYLE SONLANDI


  • Ağustos 20, 2010
  • 1980

 

29 Kasım günü Ankara’daki mitinge katılmak üzere “Hastanelerin özelleştirilmesine ve işten çıkarmalara karşı iş güvencesi, örgütlenme ve parasız sağlık hakkı için yürüyoruz” sloganıyla yola çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB), DİSK / Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş)  ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık emekçileri,  Çapa’da bulunan Kızılay Kan Merkezi önünde toplandı.

Sağlık emekçileri buradan birçok demokratik kitle örgütü, parti ve sendikadan yüzlerce emekçi tarafından Ankara’ya uğurlandı.

 SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun tarafından okunan basın açıklamasının ardından, Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Gençay Gürsoy, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptılar.

Odamızı temsilen Dr. Hüseyin Demirdizen’in katıldığı açıklamanın ardından topluluk 29 Kasım Ankara mitinginin çağrısının yer aldığı el ilanlarını dağıtarak Aksaray Metrosuna kadar yürüdüler.

Basın Açıklaması Metni İçin Tıklayınız.

Sağlık Emekçilerinin “Ankara Yürüyüşü” 29 Kasım Mitingi’yle Sona Erecek

29 Kasım günü Ankara’da gerçekleştirilecek mitinge katılmak üzere “Hastanelerin özelleştirilmesine ve işten çıkarmalara karşı iş güvencesi, örgütlenme ve parasız sağlık hakkı için yürüyoruz” sloganıyla yola çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB), DİSK / Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş)  ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık emekçileri yürüyüşü sürüyor. Sağlık emekçileri Ankara yürüyüş güzergahı üzerindeki kimi illerde basın açıklamaları gerçekleştirdi, konaklanan illerde çalışan sağlık emekçileri İstanbul’dan uğurladığımız arkadaşlarımızı coşkulu bir şekilde karşıladılar.

KOCAELİ


Ankara yürüyüşünde ilk durak Kocaeli oldu. Kocaeli Tabip Odası, Dev Sağlık-İş, SES Kocaeli Şubesi tarafından hazırlanan ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı karşılamaya çok sayıda demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve sendika destek verdi. İşten çıkartılan Tezcan işçileri ve Kızılay işçilerine destek sloganlarının atıldığı yürüyüşte, hükümet işçi çıkartılmasının yasaklanması konusunda uyarıldı. Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük'ün aralarında bulunduğu yürüyüş kolu adına açıklama yapan Dr. Ali Küçük, Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasarısı’na, krizden dolayı işçi çıkartılmasına, sağlık alanında ayrımcı yasaların çıkartılmasına karşı yürüdüklerini ifade etti ve sağlık emekçilerinin haklarına sahip çıkma mücadelesinde geri adım atmayacaklarını vurguladı.

  

 

 

BURSA


Kocaeli durağının ardından Bursa’ya varan yürüyüş kolu burada kendilerini bekleyen kitle ile buluşmadan polis barikatı ile karşılandı. Ancak bu keyfi tutum yürüyüşün Bursa durağında da coşkulu bir basın açıklaması yapılmasını engelleyemedi. İstanbul’dan yola çıkan arkadaşlarımız Tophane Parkı’nda kendilerini bekleyen 200 kişi ile buluşarak Buradan Bursa Devlet Hastanesi önüne kadar yürüdüler. Bursa Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Aslanhan birer konuşma yaparak yürüyüşün taleplerini dile getirdiler.

ESKİŞEHİR


Yürüyüş kolunu Eskişehir’de  Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Şenel, Genel Sekreter Dr. Halil Aydınoğlu, SES yöneticileri ve üyeleri, çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 300 kişi karşıladı. Uzun bir kortej oluşturduktan sonra kent merkezi önünden Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önüne dek yüründü. Burada gerçekleştirilen basın açıklamasında Dr. Halil Aydınoğlu, Dr. Ali Küçük, Dr. Arzu Çerkezoğlu birer konuşma yaptılar. Yürüyüş kolu aynı coşkuyla Ankara’ya uğurlandı.

ANKARA


Yürüyüş kolunu Ankara Kurtuluş Parkı’nda TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, DİSK yöneticileri, sağlık emekçileri, çeşitli kitle örgütü ve siyasi parti üyeleri karşıladı. Yaklaşık 500 kişiden oluşan topluluk Kızılay Genel Merkezi önüne dek yürüdü. Kızılay Genel Merkezi önünde bir konuşma yapan Dev Sağlık-İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu Kızılay emekçilerinin sendikalaşma haklarından, insanca çalışma mücadelesinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi ve ortak basın metnini okudu. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise yaptığı konuşmada Anayasal bir kurum olan Kızılay’da, anayasal hakları çerçevesinde örgütlenen Kızılay işçilerinin işten çıkartıldığını, Kızılay yöneticilerinin Anayasa’ya aykırı bir tutum geliştirdiklerini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı önüne yüründü. Sağlık Bakanlığı önünde ortak basın açıklamasını okundu. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük TTB adına yaptığı konuşmada, sağlık alanında faaliyet gösteren emek örgütlerinin birleşik mücadelesinin, diğer emek örgütlerinin mücadelesiyle birleşerek sürdürüleceğini belirtti. KESK Başkanı Sami Evren’se yaptığı konuşmada sorunların sağlık alanıyla sınırlı olmadığını, eğitim alanından, adalet alanına, maliyeye dek her alanda, talepleri, tepkileri olduğunu dile getirdi. Açıklamaların ardından mitingin hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere dağılındı.
29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek miting için 09.00’da Tren Garı’nda buluşulacağı, il dışından gelenlerinse Hipodrom’da bir araya gelip yürüyüşe geçeceği hatırlatıldı.


Bu HABERİ Paylaş!