TTB EMEKÇİLERE KRİZDEN ÇIKIŞIN YOLUNU GÖSTERİYOR


  • Ağustos 20, 2010
  • 1739

 

Hekimlik ortamında küresel ekonomik krizin ilk yansımaları özel sektörde çalışan hekimlerin maaşlarının ödenmemeye ya da kesilerek ödenmeye başlaması biçiminde gözlenmeye başladı. Özel hastane patronları, ekonomik krizin faturasını doğrudan hekimler ve sağlık çalışanlarına kesmeye çalışıyorlar.

Gelişmeleri değerlendiren TTB Merkez Konseyi, 12 Kasım 2008’de bir basın açıklaması yaparak emekçiler için krizden çıkışın yolunu gösterdi. Aşağıda basın toplantısından kesitler ve TTB Merkez Konseyi’nin basın açıklamasının tam metnini bulacaksınız.

Hekimler dahil sağlık alanında çalışanlar için kamu-özel bütün çalışma alanlarında, işten çıkarma, ücretlerin ödenmemesi, azaltılması uygulamaları derhal durdurulmalı, özelde çalışan hekimler için TTB’nin önerdiği çerçevede güvenceli sözleşme uygulanmalıdır. 

Şirket elemanlarından sözleşmelilere, bütün çalışanların tek bir çalışma rejiminde, tam süre, güvenceli, gelecek endişesi olmayan, nitelikli bir sağlık hizmetinin adil ve eşitlikçi bir yönetim anlayışı ile verildiği bir çalışma rejimi tesis edilmeli, kamuda çalışanların döner sermaye ödemeleri dahil toplam gelirleri içindeki emekliliğe yansıyan ücret oranı değiştirilmeli; TTB tarafından yasa teklifleri olarak önerilen ücretlendirme hekimler ve bütün sağlık çalışanları, çalışanları kapsayacak biçimde bir ilk adım olarak yasalaştırılmalı, sağlık alanında çalışma koşullarımız ve maruz kaldığımız riskleri önlemek, azaltmak ve daha sağlıklı koşullarda çalışabilmek için derhal iş yeri sağlık birimleri kurulmalı ve işlerliği sağlanmalıdır.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!