“Çaresi Yok Usta, Biz Kazanacağız”


 • Haziran 19, 2018
 • 3863

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde sağlık alanıyla ilgili taleplerimizi, önerilerimizi, eleştirilerimizi hatırlatmak ve siyasi partilerin programlarını sağlık politikaları açısından değerlendirmek üzere İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak bir basın toplantısı gerçekleştirdik.

19 Haziran 2018, Salı günü 12.00’da İTO Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısına; İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Murat Ekmez ve Dr. Recep Koç katıldı.

Basın toplantısı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu’nun hoşgeldiniz konuşmasıyla açıldı.

Ardından Prof. Dr. Pınar Saip yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülkemiz için son derece önemli bir seçime gidiyoruz. Sağlık alanı toplumun en önemli ve öncelikli alanlarından biri. Bu dönemde özellikle sağlığın ticarileştirilmesi en önemli sorunlardan biri oldu. İyi hekimlik değerlerinin ciddi anlamda yıpratıldığı bir dönemden geçtik. Parti programlarında dile getirilen sağlık politikalarını sosyal devlet anlayışı içerisinde bir sağlık sistemine kavuşturulması bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Sağlık sisteminin birçok eksikleri vardı; hastanelerin yetersizliği, sağlık hakkına erişimde yaşanan güçlükler gibi…. Ama bu dönemde de kışkırtılmış bir sağlık talebi, performansa dayalı sistemle birlikte sağlık sisteminde çok ciddi erozyonlar yaşandı. Sağlıkta hekimlerin ne kadar çok hasta baktığının, ne kadar çok tetkik yaptırdığının önem kazandığı bir sisteme geçildi. Şehir hastaneleriyle birlikte bu olumsuz tablonun daha da derinleşeceğinden kaygılıyız. Sağlıkta ticarileşmenin son noktası olacak şehir hastaneleri. Bu gözle baktığımızda, özellikle hekimlerin hakları açısından baktığımızda emekliliğe yansıyan nitelikli ücret istiyoruz, performansa dayalı sistemin kaldırılmasını istiyoruz. Hastanelere başvurularda hastaya yeterli sürenin, en az 20 dakikanın ayrılabildiği, bu sayede hastaların gereksiz tetkiklerden kurtarıldığı bir çalışma ortamı istiyoruz. Birinci basamak ve koruyucu hekimliğin öncelendiği, hastanın müşteri olarak görülmediği bir sağlık sistemi istiyoruz.”

Ardından söz alan Dr. Osman Öztürk “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde genç meslektaşlarımız fakültelerine sahip çıktıklarını, bu konudaki ısrarlarını çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Biz de basın açıklamamızın başlığını onlardan aldık; diyoruz ki Çaresi Yok Usta, Biz Kazanacağız” sözlerinin ardından basın metnini paylaştı.

Yapılan açıklamada “İstanbul Tabip Odası olarak bütün meslektaşlarımızı seçimlere katılmaya, oylarına ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyor ve hatırlatmak istiyoruz.

Lütfen, oy kullanırken:

 • Mesleğimizi itibarsızlaştıranları,
 • Emeğimizi değersizleştirenleri,
 • Her fırsatta bizleri hastalara hedef gösterenleri,
 • “Ben doktora iğne yaptırmam, adamı felç ederler alimallah!”, “Doktor efendi dönemi bitti!”  diyenleri,
 • Üniversitelerimizi bölenleri,
 • Sevgisiz, hürmetsiz, değerbilmez yönetici tutumlarını,
 • Yoksulluk sınırının altındaki emekli maaşlarını,
 • Her geçen gün daha da ağırlaşan çalışma koşullarımızı UNUTMAYALIM!

25 Haziran günü umutlu bir geleceğe uyanmak için, lütfen:

 • Karanlığa karşı aydınlığı,
 • Gericiliğe karşı çağdaşlığı,
 • İstibdata karşı hürriyeti,
 • Dinciliğe karşı laikliği,
 • Savaşa karşı barışı,
 • Diktatörlüğe karşı demokrasiyi,
 • Tek adam rejimine karşı parlamenter sistemi SEÇELİM!” denildi.”

Basın toplantısında ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nce 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan “Aydınlık Bir Gelecek İçin Sağlık Alanına İlişkin Taleplerimiz” başlıklı açıklama ile Dr. Osman Elbek’in seçime girecek partilerin programlarını sağlık politikaları açısından ele aldığı “Seçim ve Sağlık” başlıklı çalışma da kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın metni için tıklayınız.

TTB Basın Açıklaması için tıklayınız.

Doç. Dr. Osman Elbek’in “Seçim ve Sağlık” çalışması için tıklayınız.


Bu Haberi Paylaş!