Sardık Bırakmıyoruz! Bu Tasarı Geri Çekilecek!


  • Mayıs 04, 2018
  • 4992


Aralarında İstanbul Üniversitesi’nin de olduğu çok sayıda köklü üniversiteyi bölmeye dönük yasa tasarısının Meclis görüşmeleri, karar yeter sayısı olmadığından 8 Mayıs 2018’e ertelendi.

Yeniden başlayacak meclis görüşmeleri öncesinde tasarıya karşı tepkilerse büyüyerek sürüyor.

4 Mayıs 2018, Cuma günü 11.00’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde toplanan binlerce öğrenci, öğretim üyesi, çalışan, mezun ve vatandaş “Sardık, Bırakmıyoruz” çağrısıyla büyük bir insan zinciri oluşturdu. İnsan zinciri Havuzlu Bahçe önünden başlayıp dahiliye, dahiliye kantini önü, acil tıp önünden devam ederek Burhanettin Toker Amfisi önüne dek ulaştı. Yoğun katılım sebebiyle çift sıra insan zinciri oluşturulurken, binler hep bir ağızdan “Cerrahpaşa Bizimdir, Bizim kalacak”, “Susma Haykır, Bölünmeye Hayır” diye haykırdı.

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç’ın da katıldığı etkinlik dekanlık önünde yapılan konuşmanın ardından sonlandırıldı.

Kitle tasarının görüşüleceği 8 Mayıs Salı günü için sözleşerek ve kararlılık ifade ederek dağıldı.


Bu HABERİ Paylaş!