Kişisel Sağlık Verilerini Bildirebilmek İçin Hastaların Açık Rızalarının Alınması Zorunludur

Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos 2012 de Sağlık-Net 2 sistemini kurduğunu ve hastalara ilişkin tüm kişisel kayıtların merkezi olarak kayıt altına alınacağını duyurmuştur. Muayenehaneler de dahil olmak üzere hekimlere bu yönde tebligatlar yapılmış ve bütün sağlık kuruluşlarının “Sağlık.NET 2” ismi verilen bilgisayar programını satın alarak bu sisteme geçmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız.

Sağlık-Net 2 aydınlatılmış onam dilekçesi için tıklayınız

E-Nabız aydınlatılmış onam dilekçesi için tıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası