Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan, Aile Hekimlerine Bir Angarya Daha! Cumartesi Nöbeti…

İlk kez 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6354 sayılı Torba Yasa ile aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, mevcut görevlerinin yanı sıra, yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde “nöbet” uygulaması getirildi.

Yazının devamını okuAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası