Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar


  • Ağustos 18, 2010
  • 2683

Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar

Hekimler önlüklerinin "beyaz"ına sahip çıkacaklarını yağan karın beyazında Haydarpaşa Numune Hastanesinde yürüyerek gösterdiler.

Sağlık ortamımızı tahrip eden politikaların etkisi devam ederken halen TBMM'de bekleyen; Tıpta Uzmanlık Kurulunu kadrolaşma mekanizmasına çeviren, şef ve şef yardımcılarının 5 yılda bir Bakanlıkça değiştirilmelerine olanak sağlayan, hekimleri ucuz işgücü haline getirecek "ithal hekim"i amaçlayan, hekimleri sigorta kıskacına alan yasa tasarısına karşı yüzlerce hekim tepkisini gür sesle gösterdi.

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu'nun kararıyla İstanbul'da çok kısa sürede toplanan 3 bin hekimin imzasını TBMM'ye göndermek amacıyla gerçekleştirilen eylem, Haydarpaşa Numune Hastanesi Acil'inde yüzlerce hekimin toplamasıyla başladı. "Mesleğimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz" pankartı altında toplanan Hekimler, Temsilciler Kurulu Divanı adına Dr. Serkan Eroğlu'nun okuduğu basın açıklaması ve Oda başkanımız Prof.Dr. Özdemir Aktan, Genel sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen ve TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu'nun konuşmalarının ardından Trafiği kısmen kapatarak Kadıköy Sağlık Ocağına kadar yürüdü.


Bu Haberi Paylaş!