Pos Makinası Bulundurma Zorunluluğun Kaldırılması Amacıyla Açtığımız Dava Oyçokluğu İle Reddedildi

Hatırlanacağı gibi, “pos cihazı bulundurma” zorunluluğu, 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası