Halk Sağlığı Haftası’nın Düşündürdükleri 9: Kadın Sağlığına Dair Hizmetlerde Tasarruf

Sağlık Bakanlığı birinci basamak hizmetlerinde yeter sayıda ve ücretsiz dağıtıldığının propagandasını yapsa da, doğum kontrol araçlarının aile sağlığı merkezlerine kısıtlı gönderildiğine tanık oluyoruz ne yazık ki.

 Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası