Halk Sağlığı Haftası’nın Düşündürdükleri 7: İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Ticarileştiriliyor


  • Eylül 11, 2014
  • 2402

Özel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi firmalarını tartışırken, kamunun bizzat kendi eliyle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmasına, hatta bu birimler oluşturulurken standartlara uyulmamasına ve aile sağlığı merkezlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin satılır hale gelmesine, bu hizmetlerin ticarileştirilmesine nasıl sessiz kalabiliriz?

Sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliğini bu kadar niteliksizleştiren bir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün iş sağlığı ve güvenliğine dair görevlerini nasıl yerine getirdiğini bu belgelerle dikkatinize sunmak isteriz.


Bu HABERİ Paylaş!