Sağlık Net.2 Yürürlülük

Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 tarihinde, “Sağlık.Net 2” uygulamasının dayanağı olarak gösterilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. Maddesinde yer alan; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri isteme yetkilerini içeren ilk üç fıkrasını,  iptal ettiğini açıkladı. Gerekçeli karar 25 Haziran günlü Resmi Gazetede yayımlandı. Devamı için tıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası