Sağlık Net.2 Tarihçesi!!! Hukuka Aykırılıklarla Dolu Süreç Hakkında Kısa Bir Hatırlatma

Sağlık Net2 adı verilen bilgisayar programı, uzun zaman önce sağlık kuruluşlarının bilgisayarlarına tabiri caizse sızmış bir program. Kamu ve üniversite hastanelerini, SGK ile anlaşması olan özel hastaneler, tıp merkezleri, laboratuarlar izlemiş. Aile hekimlerine yüklenen onlarca “yerine getirilmesi hal” arasına bu sisteme entegre olmak da eklenmiş…  Devamı için tıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası