Aile Sağlığı Merkezlerinin Kiraya Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesi ve Değerlendirme


  • Ağustos 27, 2012
  • 3427

Sayın Meslektaşımız,

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, ‘Kamuya ait ASM’lerin Aile Hekimlerine kiraya verilmesine ilişkin kira sözleşmeleri ve kira bedelleri için oluşturulan ihale takvimini' bayramdan sonraki ilk mesai günü apar topar Aile Hekimlerine tebliğ  edip, aynı gün ihalelere katılmalarını, tek taraflı hazırlanan sözleşmelerin imzalanmasını istemiştir.

Birçok hekimin tatilde olduğu bir dönemde, Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan sorumlu hekimleri bile doğru dürüst bilgilendirmeden ‘Kira sözleşmelerinin’ Aile Hekimlerine yangından mal kaçırırcasına imzalatılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz.

Kira sözleşmesi içerisinde yer alan uygun olmayan bazı maddeler, Sağlık Bakanlığı’na ait olmayan taşınmazların bile kiraya verilmek istenmesi ileride telafisi mümkün olmayan, ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Hukuk Büromuzun ekte yer alan geniş değerlendirme raporunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda bu sözleşmenin ve ihalenin iptal edilmesini, Aile Hekimlerini bilgilendirilmeden, görüşleri alınmadan tek taraflı hazırlanıp, dayatılan kira sözleşmelerini imzalamamaya, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü de sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Hukuk Büromuzun “Aile Sağlığı Merkezlerinin Aile Hekimlerine Kiraya Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesi” Ve Değerlendirme Yazısı İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!