6354 Sayılı Torba Yasa Ve Sağlık Mevzuatında Yapılan Değişiklikler


  • Temmuz 18, 2012
  • 3891

Sayın Meslektaşımız,

12 Temmuz tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Torba Yasa ile sezeryan sınırlamasından, aile hekimlerinin çalışma saatlerinin arttırılmasına ve nöbet yükünün aile hekimlerinin sırtına yüklenmesine, bir yandan Üniversitelerden öğretim üyelerini “kaçırmak” için her şey yapılırken, diğer yandan eğitim ve araştırma hastanelerinde sözleşmeli olarak profesör ve doçent istihdamının mümkün kılınmasına, nüfusu 750.000nin altındaki illerde Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerindeki işbirliğinin zorunlu hale gelmesine kadar çok sayıda değişiklik yapıldı.

Torba Yasaya ilişkin Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır. Hukuka aykırı düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması için, Türk Tabipleri Birliği nezdinde hukuki hazırlıklar sürmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!