3 Ağustosa Kadar Açılmış Muayenehaneler

“3 Ağustosa Kadar Açılmış Muayenehaneler”İn Taşınması Ve/Veya Müşterek Muayenehaneye Dönüştürülmesi Halinde Derhal,
Aksi Halde 3 Ağustos 2015 Tarihine Kadar Tamamlaması/Uyum Sağlaması İstenen Koşullar.

Yazı İçin tıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası