Öğretim Üyelerine Ek Ödeme Yapılmaması Hukuka Aykırı Bulundu


  • Ağustos 01, 2011
  • 2510

Bilindiği gibi "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 4. maddesinin 8. bendinde "Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmaz." hükmü yer almaktaydı.

Yazının devamı için tıklayınız

Başvuru dilekçesi için tıklayınız

Danıştay kararı için


Bu HABERİ Paylaş!