7 Nisan Yönetmeliğine Dava Açtık

Bilindiği gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile; muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartları(!) düzenlenmişti. 3 Ağustos düzenlemesi, mevcut muayenehanelere de bir yıllık “uyum” süresi tanımıştı.

Yazının Devamı için Tıklayınız

Dava Dilekçesi İçin TıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası