Acil ve önemli vergi iadelerinin döner sermaye gelirlerinden mahsup edilmesi, hukuka aykırıdır


  • Temmuz 07, 2010
  • 2637

 

Geçtiğimiz günlerde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yaşanan vergi iadelerinin fazla ödendiği iddiasıyla faiziyle birlikte geri istenmesi, şimdi de 2 ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına yansımıştır.

Bu gerekçeyle bazı Hastanelere yazılar gönderilmiş, bazı hekimlere ise doğrudan vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmiştir.

Bu işlemlerin gerekçesi olarak, 2005 ve/veya 2006 yıllarında aylık ücret ve döner sermaye payı için ayrı ayrı iki kez vergi iadesi verilmiş olması gösterilmekte, bu ödemeler geri istenmektedir. Oysa maaş ve döner sermaye ödemeleri kaynağı ve nitelikleri itibariyle birbirlerinden tamamen farklı ödemelerdir. Nitekim ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla doğru/normal olan, ayrı ayrı vergi indirimine konu olmalarıdır. Bir başka ifadeyle harcama belgelerinin, her iki ödeme için ayrı ayrı verilmesinde herhangi bir hata ve/veya usulsüzlük yoktur.

Keza hatalı bir ödeme yapılmış olsa bile, bu ödemenin resen, üstelik kişisel performans ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden mahsup edilmesi de, tümüyle hukuka aykırıdır.

Kendilerine vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilen hekimler, bu haksız ve dayanaksız işleme karşı çıkmak amacıyla; ihbarnameyi düzenleyen Vergi Dairesi nezdinde düzeltme talebinde bulunabilirler. 30 gün içinde bu başvuruya cevap verilmemesi halinde, ise VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA HAKLARINI kullanabilirler.

Keza her halukarda düzeltme/itiraz yoluna başvurmaksızın, TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA HAKKI DA bulunmaktadır.

Döner sermaye payından resen kesinti yapılması halinde ise acil olarak hukuk büromuza başvurulmasında fayda bulunmaktadır. Vergi Dairesi’ne yönelik itiraz/düzeltme dilekçesi ekte sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve destek hukuk büromuzdan alınabilir.
 
Hukuk Bürosu

 

 Ek İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!