Anadolu'da Vakit Gazetesi tazminat ödemeye mahkum edildi


  • Temmuz 06, 2010
  • 3010

 

İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; YAPILAN HABERLER VE ÇİZİLEN KARİKATÜRLERLE,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI PROF. DR. GENÇAY GÜRSOY’UN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNAN
ANADOLU’DA VAKİT GAZETESİ SAHİBİ, YAZAR VE ÇİZERLERİNİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ.

Anadolu’da Vakit Gazetesi Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy hakkında yaptığı yayında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle toplam 10.500 YTL tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Tazminat davasına yol açan olay Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanlığı görevini yürüttüğü 2006 yılı Ocak ayında yaşanmıştı. Türkiye’de, 2005 yılı sonunda kuş gribi nedeniyle ölüm olguları görülmeye başlanmış; bunun üzerine 7 Ocak 2006 günü konuyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı düzenlenmişti. Basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un yanı sıra İstanbul Veteriner Hekimler Odası Temsilcisi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Badur katılmışlardı.

Basın toplantısı sırasında bir gazeteci yaklaşan kurban bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanların bir tehlike yaratıp yaratmayacağını sormuştu. Prof. Dr. Gürsoy soruya verdiği cevapta karantina bölgelerinde bütün hayvan giriş çıkışlarının denetlenmesi gerektiğini belirtmiş ve özellikle kümes hayvanları ile yakın temasta bulunan kurbanlık hayvanların mekanik olarak hastalığın yayılımında rolü olabileceği, dolayısı ile enfeksiyonun yayılması ihtimaline karşı özenli olunması, gerekli hijyen ve denetim koşullarının sağlanması”nın gerekliliğine dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Gürsoy’un bu sözleri 9 Ocak 2006 tarihli Vakit Gazetesi’nde “Ya Din Düşmanı Ya Cahil” sürmanşetiyle verilmiş; gazetedeki “Kuş Gribi! Hac yolunu da böyle tıkamışlardı” başlıklı bir diğer yazı ve bir karikatürde de ayrıca ele alınmıştı.

Bu haberler üzerine gazete aleyhine manevi tazminat davası açılmıştı. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 18.09.2008 günlü kararında; “Haberlerin veriliş biçimi, karikatür ve niteliği göz önüne alındığında Anadolu’da Vakit Gazetesi sahibi, haberleri yapan yazar ve çizerlerinin sorumlu tutulmalarına” karar vererek, Anadolu’da Vakit Gazetesi’nin sahibi Nuri Aykon ile dava konusu haberi yapan gazeteciler Cahit İkbal ve Ümit Mert, karikatürün çizeri Kemal Güler ve köşe yazarı Hasan Karakaya’nın TTB Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a toplam 10.500 YTL (09.01.2006 tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte) manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!