Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı;Özel Hastanenin Hekimin İmzası Taklit Ederek Sözleşme Düzenleyip SGK’ya Verdiğini Tespit Etti


  • Mayıs 11, 2011
  • 3813

Hukuk Büromuza başvuran hekimlerden, kimi özel sağlık kuruluşları tarafından hekimlerin bilgisi ve onayı olmaksızın imzaları taklit edilmek suretiyle sözleşme ve benzeri belgeler düzenlendiği, bu belgelerin SGK başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarına verildiğini öğrenmiştik. Hatta bu nitelikte sahte bir belge meslek odasına da verilmiş ve hekimin uyarısı ile durum ortaya çıkarılmıştı.

Hatırlanacağı üzere bu olayın ardından, hem İstanbul Tabip Odası’nın web sitesinde duyuru yayınlanmış, hem de özel sağlık kuruluşlarının mesul müdürlüklerine ve başhekimliklerine uyarı yazıları gönderilmişti.

Benzer bir olay, zincir hastane tabir edilen bir özel sağlık kuruluşunda göreve başlayan ve ücretini alamadığı için iş akdini haklı nedenle fesheden bir hekim tarafından da fark edilmiş ve Hukuk Büromuza iletilmiştir. Özel sağlık kuruluşu tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapabilmek ve Kurum’a tabi hastalara ilişkin fatura bedellerini alabilmek için hekimin imzası taklit edilerek 02.08.2008 tarihli Hekim Sözleşmesi düzenlenmiştir.

Böylece Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen sahtecilik ve dolandırıcılık suçları işlenmiş ve haksız gelir elde edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu zarara uğratılmıştır. Bu nedenlerle hem Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne, hem de Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur.

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından imza incelemesi yaptırılmış, Bilirkişi Raporu düzenlenmiş ve “3 sayfalık sözleşmedeki imzanın, mevcut mukayese imzalarına kıyasla, Dr.…’nın eli ürünü olmadığı” kanaatine ulaşılmıştır. Böylece hekimin bilgisi ve izni dışında imzasının taklit edildiği ve hazırlanan sözleşmenin kamu kurumuna verildiği, böylece kamu kurumunun dolandırıldığı saptanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma halen devam etmektedir.

Tekrar belirtelim ki, gerek Türk Ceza Kanunu hükümlerine, gerekse de meslek kurallarına ve deontoloji hükümlerine aykırı olan bu ve benzeri uygulamalara karşı, yasal girişimlerde bulunmak için Hukuk Büromuz’dan bilgi ve destek alınabilir.

11.05.2011
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!